Z domova

Regionálne vysielanie na Slovensku
Novšie rafinovanejšie komunikačné trendy v samospráve 1280 720 Maria Urlandová

Novšie rafinovanejšie komunikačné trendy v samospráve

Mestá a obce už nemajú radi média, pretože tie musia byť zo zákona nezávislé, objektívne …

Falošná nezávislosť TV komunálnych podnikov 1280 853 Maria Urlandová

Falošná nezávislosť TV komunálnych podnikov

Orgány štátu a samosprávy v našej krajine nemôžu získať oprávnenie pre televízne vysielanie, napriek tomu…

Pravda o zániku nezávislého lokálneho vysielania na Slovensku 718 480 Maria Urlandová

Pravda o zániku nezávislého lokálneho vysielania na Slovensku

Príčinou tohto stavu nie je internet a nové médiá. Naopak, internet televízií pomohol, pomáha pri…

Lokálne televízie na Slovensku – ako od macochy 1000 563 Maria Urlandová

Lokálne televízie na Slovensku – ako od macochy

Kým v zahraničí sa zaoberajú trvalou udržateľnosťou regionálneho vysielania na úrovni vlády, na Slovensku regionálni…

Už v r. 2008 sa v EÚ vedelo o mizernom stave lokálneho vysielania 2560 1920 Maria Urlandová

Už v r. 2008 sa v EÚ vedelo o mizernom stave lokálneho vysielania

Televízia v Európe bol  monitorovací program, financovaný Európskou úniou. V rámci  záverečnej správy sa do…

Politická a finančná závislosť lokálnej televízie 1280 879 Maria Urlandová

Politická a finančná závislosť lokálnej televízie

Súkromní lokálni vysielatelia, ktorí sú špecifickým druhom poskytovania verejnej služby, majú však problém nielen financovaním,…

Divoké rozpočty TV komunálnych podnikov za rok 2023 2560 1709 Maria Urlandová

Divoké rozpočty TV komunálnych podnikov za rok 2023

Televízne komunálne podniky vo vlastníctve miest a obcí. Podľa zákona sú „súkromnými vysielateľmi“. Zároveň sa…

Financovanie lokálneho vysielania sa musí zmeniť 1280 743 Maria Urlandová

Financovanie lokálneho vysielania sa musí zmeniť

Pred rokom 1990 neexistovali súkromní televízni vysielatelia a výlučným prevádzkovateľom vysielania bol štát. Od roku…

Meranie sledovanosti v lokálnej televízií 753 480 Maria Urlandová

Meranie sledovanosti v lokálnej televízií

Sledovanosť televízie sa meria prostredníctvom kvantitatívneho prieskumu, alebo peoplemetrov. V podstate sa meria trhový podiel,…

Slovensko kritizujú za 71% politickú kontrolu v miestnych médiách 768 432 Maria Urlandová

Slovensko kritizujú za 71% politickú kontrolu v miestnych médiách

Najväčšími nevýhodami je stále obmedzená politická nezávislosť. Najvyššie riziko je v miestnych médiách, ktoré sú…

Z histórie regionálneho TV vysielania na Slovensku 1000 563 Maria Urlandová

Z histórie regionálneho TV vysielania na Slovensku

História regionálneho a lokálneho vysielania ( v ďalšom v skratke LRBTV) na Slovensku sa datuje…

Regionálne televízie chcú posilniť svoje postavenie a nezávislosť 768 511 Maria Urlandová

Regionálne televízie chcú posilniť svoje postavenie a nezávislosť

Regionálne televízie majú záujem posilniť svoje postavenie v rámci slovenského mediálneho prostredia. V záujme napĺňania tohto cieľa…