Riešenie

V prvom kroku si želáme, aby si osvojili politiku podpory miestneho vysielania
V prvom kroku si želáme, aby si osvojili politiku podpory miestneho vysielania 1280 960 Maria

Lokálna televízia čelí aj nezáujmu autorít. Na Slovensku regionálni vysielatelia sú nevlastným dieťaťom – pracovitou Popoluškou slovenského audiovizuálneho priemyslu. Lokálne a regionálne vysielanie je v SR od roku 1995, ale…

Dôvody, prečo podporovať lokálne televízie
Dôvody, prečo podporovať lokálne televízie 1280 811 Maria

Aby lokálna televízia mohla napĺňať svoje poslanie, musí byť nezávislá od politickej moci. To predovšetkým znamená, že politici nesmú mať priamy vplyv na jej personálne obsadenie a na financovanie. Politická…

Rada Európy odporúča podporu už dávno
Rada Európy odporúča podporu už dávno 1280 853 Maria

Na stránke Rady pre mediálne služby je uverejnené zaujímavé odporúčanie od Výboru ministrov R99 členským štátom o opatreniach pre podporu mediálneho pluralizmu. Podporu lokálneho vysielania priamo odporúča. VI. Opatrenia na…

Európskí poslanci posilnili pravidlá na ochranu novinárov a médií
Európskí poslanci posilnili pravidlá na ochranu novinárov a médií 1920 1080 Maria

V reakcii na rastúce hrozby pre slobodu médií a životaschopnosť priemyslu poslanci prijali svoju pozíciu k návrhu zákona o posilnení transparentnosti a nezávislosti médií v EÚ. Európsky parlament vo svojej…

Správa o regionálnom a lokálnom vysielaní v Európe
Správa o regionálnom a lokálnom vysielaní v Európe 1920 1271 Maria

Regionálne a miestne médiá v Európe sa môžu pre mnohých javiť ako posledná bašta plurality, vox populi a demokracie. Európske audiovizuálne observatórium, ktoré je súčasťou Rady Európy v Štrasburgu, práve…

Spustili projekt Miestne média pre demokraciu
Spustili projekt Miestne média pre demokraciu 1920 1080 Maria

Existencia nezávislého miestneho mediálneho ekosystému, ktorý slúži verejným záujmom miestnych komunít, je základným kameňom našich demokratických spoločností. Sú kľúčom k tomu, aby občania mohli pochopiť a uplatňovať svoje práva v…

Regionálne vysielanie nutne potrebuje infúziu
Regionálne vysielanie nutne potrebuje infúziu 1280 720 Maria

Ak bude mať vláda záujem, štát môže zachrániť lokálnu televíziu, podobne ako v iných krajinách. Tam štát priamo financuje lokálne vysielanie, aby nebola politicky a finančne závislá od svojvôle samosprávy.…