Riešenie

Zachráňme lokálnu televíziu!
Zachráňme lokálnu televíziu! 1920 1080 Maria Urlandová

K miestnym televíziám, ktoré nemajú zdroje financovania, nemôžeme pristupovať rovnako ako k veľkým televíziám, za ktorými stojí obrovský kapitál a…

Koľko stojí miestne TV vysielanie ?
Koľko stojí miestne TV vysielanie ? 1920 1080 Maria Urlandová

Celý sektor miestnej televízie dokáže fungovať na vysokej profesionálnej úrovni za 5 miliónov eur ročne. Táto suma predstavuje 1 euro…

Ľudia lokálnej televízií dôverujú a jej existenciu si želajú
Ľudia lokálnej televízií dôverujú a jej existenciu si želajú 1280 848 Maria Urlandová

Prieskumy ( napr. Eurobarometer ) však ukazujú, že ľudia sledujú najmä tradičné médiá TV, rádio a tlač. Televízie a novín…

Finančná dotácia podľa zákona 299/2020 Z.z.
Finančná dotácia podľa zákona 299/2020 Z.z. 1280 720 Maria Urlandová

Regionálne vysielanie nutne potrebuje infúziu. Stav je taký vážny, že hrozí úplný zánik lokálneho vysielania na Slovensku. Európske inštitúcie na…

Možnosti morálnej podpory
Možnosti morálnej podpory 1280 960 Maria Urlandová

Štát môže svojou autoritou morálne pomôcť miestnym televíziám tým, že si osvojí politiku podpory lokálneho vysielania, a vyzve aj ostatné…

Štátna podpora lokálnej televízie
Štátna podpora lokálnej televízie 1280 811 Maria Urlandová

Existencia nezávislého miestneho mediálneho ekosystému, ktorý slúži verejným záujmom miestnych komunít, je základným kameňom našich demokratických spoločností. Sú kľúčom k…