Z domova

Ako sa darí regionálnej TV na Slovensku

Verejná politika v oblasti regionálnej televízie v zahraničí
Verejná politika v oblasti regionálnej televízie v zahraničí 5472 3080 Maria

Trvalou udržateľnosťou regionálneho vysielania sa zaoberajú na úrovni vlády, pretože nikde na svete sa regionálna TV neuživí iba z reklamy. V mnohých vyspelých krajinách v Európe sa už v roku 2011 začala…

Regionálne televízie chcú posilniť svoje postavenie a nezávislosť
Regionálne televízie chcú posilniť svoje postavenie a nezávislosť 768 511 Maria

Regionálne televízie majú záujem posilniť svoje postavenie v rámci slovenského mediálneho prostredia. V záujme napĺňania tohto cieľa vznikol nový subjekt RegionTVnet.SK – Asociácia regionálnych televízií ako občianske združenie, ktoré združuje regionálne televízie…

EÚ upozorňuje SR na vysokú politickú kontrolu v miestnych médiách
EÚ upozorňuje SR na vysokú politickú kontrolu v miestnych médiách 768 432 Maria

Podľa Monitoringu plurality médií, ktorý každý rok realizuje Centrum pre monitorovanie médií, Slovensko má najväčšie medzery v oblasti politickej nezávislosti médií. Vysoké riziko (71%) politickej kontroly je v miestnych a…

Peter Hlucháň o televíznych anomáliách
Peter Hlucháň o televíznych anomáliách 1280 720 Maria

Je výborné, že máme s platnosťou od 1.1.2011 zákon, ktorý nariaďuje samosprávam uverejňovať všetky zmluvy a faktúry na svojich webových stránkach. A tak môžete podľa určitých kritérií veľmi jednoduchým spôsobom…

Regionálne vysielanie nutne potrebuje infúziu
Regionálne vysielanie nutne potrebuje infúziu 1280 720 Maria

Priamo infúziu ako životazáchranný úkon! Dalo by sa pomôcť, lebo tam kde je vôľa, je aj cesta. Najskôr morálne a neskôr aj bez dodatočných nákladov a bez zaťaženia obyvateľstva. Alebo…

Mýty o lokálnej televízií
Mýty o lokálnej televízií 853 480 Maria

Existuje množstvo mýtov o televízií, aj o tej komerčne úspešnej, napríklad „televízia je mŕtva – všetci sú na internete“. Je to však iba zbožné prianie, alebo naivita digitálnych marketérov. Prieskumy…

Z histórie regionálneho TV vysielania
Z histórie regionálneho TV vysielania 1000 563 Maria

História regionálneho a lokálneho vysielania ( v ďalšom v skratke LRBTV) na Slovensku sa datuje od roku 1995. Začali vznikať súčasne so vznikom duálneho televízneho vysielania na národnej úrovni. Medzi…

Regionálne vysielanie na Slovensku – ako od macochy
Regionálne vysielanie na Slovensku – ako od macochy 1000 563 Maria

Lokálne a regionálne televízie predstavujú tretiu zložku audiovizuálnych médií na Slovensku, popri verejnoprávnej TV a komerčnej TV. Aká je verejná politika v oblasti regionálneho vysielania v SR? Žiadna. Kým v zahraničí sa…

Peter Hlucháň o televíznych šmejdoch
Peter Hlucháň o televíznych šmejdoch 721 480 Maria

Na počiatku bola alma – mater všetkých televízií Slovenská televízia. V nej vyrástlo kopec životaschopných odborníkov z ktorých dosť odišlo podporiť a rozvíjať regionálne televízie. Prečo nie?! Veď spravodajstvo, publicistika,…