Čo ponúkame

Multiregionálna reklama znamená – reklama vo viacerých regiónoch naraz.
Vysielanie si zvolíte:
paralelne ( napríklad všetky veľké mestá, mestá v jednom kraji), alebo sériovo ( postupne, po mestách, krajoch).

ODVYSIELANIE REKLAMY

Realizujeme všetky formy reklamy, ktoré sú známe z národnej televízie: reklamný spot, sponzoring, telenákup a product placement, ale aj kompletný biznis TV program + online reklama.

CELOPLOŠNÁ INFORMAČNÁ KAMPAŇ

Regionálna TV je pre ľudí dôveryhodnejšia ako bulvárne média. Občan niekde hľadá zábavu, inde užitočné informácie. Regionálna TV je vhodná  aj na realizáciu kampane vo verejnom záujme.

ODVYSIELANIE VIDEA

Hľadáte publikum pre videofilm? Kvalitné video nemá ostať na Youtube zapadnuté prachom. Svoju misiu splní iba ak je ponúknuté verejnosti. Ak organizujete showprogram, potrebujete odprezentovať sponzorov programu.

Nechajte si urobiť profesionálny záznam, ktorý odvysielate po celom Slovensku. Príkladom takejto spolupráce bol Slávnostný benefičný galavečer  Štvorlístok pre talenty 2015, 2016.

POLITICKÁ REKLAMA

Ponúkame vysoký realizmus, a tým aj pravosť. To vytvára dôveryhodné reklamné oznámenie, ktoré vám umožní dosiahnuť zacielenie na zákazníkov. K dispozícii je dostatok TV staníc, ktoré môžu  poskytnúť vysoko hodnotné lokality pre špecifické kampane.

Kampane môžu ťažiť z prispôsobenia inzercie – napríklad vo volebnej kampani. Kampaň v regionálnej TV vám umožní, že sa do kampane zmestia regionálne charakteristiky vášho posolstva.

PUBLIC RELATIONS

Reportáže, rozhovory, diskusie. PR služby potrebujú agentúry, organizátori podujatí, inštitúcie, úrady, samosprávy a ministerstvá (pri realizácií informačných kampaní) a spoločnosti – korporátne i malé (komunikácia postojov a hodnôt).

Dôveryhodnosť –  televízia zodpovedá za pravdivosť správ.
Masové publikum – ovplyvňovanie verejnej mienky.
Nakŕmenie sociálnej siete kvalitným obsahom.

VÝROBA VIDEA

Realizujeme rôzne audiovizuálne projekty. Pri tejto činnosti vychádzame z praktických mnohoročných skúseností na televíznom poli, znalostí problematiky a neposlednom rade sa opierame i o osobné kontakty v tvorivom prostredí.

Nechajte si vyrobiť  akékoľvek video u nás. V televízií pracujú profesionáli, ktorí vyrábajú videá denne. Vaša myšlienka, naša zodpovedná realizácia – pre televíziu i online.