Mediálna podpora

kultúrnych a verejnoprospešných podujatí


Prečo je taká dôležitá mediálna podpora v televízií?

Potrebné sú masmédia, ktoré vytvoria povedomie

Inzercia iba cez online a sociálne siete nestačí.

TV multiplikuje úspech ostatných médií v médiamixe.

Vo veku internetu už diváci televízie prirodzene vyhľadávajú značky, o ktorých počuli v televízií. TV reklama je rozhodujúca i pre vytváranie rozhovorov o tom, čo videli v televízií.

Účinnosť

Kampane, ktoré používajú televíziu a online zároveň, sú dvakrát tak účinnejšie ako kampane bez televízie.


Možnosti mediálnej podpory podujatí

TV Bratislava podporuje neziskové alebo inak zaujímavé podujatia.
Spolupráca zo strany televízie je za výhodných finančných podmienok, alebo za poskytnutie iného plnenia.

 • Regionálna televízia je pre ľudí dôveryhodná, má vysokú mienkotvornú funkciu a nadpriemerne verné publikum. Pôsobivými osobnosťami pre pozývanie sú populárni ľudia: herci, speváci, hudobníci, športovci.
  Ak pozýva usporiadateľ / manažér, mal by priniesť plagáty alebo rekvizity, čím ozvláštni rozhovor o zapamätateľné prvky.

 • PR formáty sú  vysoko akceptované obyvateľstvom a majú vynikajúci ohlas. Už samotné televízne nasadenie vzbudzuje u divákov rešpekt. Reportáž realizujeme priamo na akcii. Odvysielame ju v rámci programu, najmenej 20 krát. U reportáži z kultúrnych podujatí účtujeme iba nevyhnutné náklady spojené s výrobou videa.
 • Diváci prijímajú reklamu ako informáciu – reklama v regionálnej TV neprekáža.
  Kultúrne a prospešné podujatia majú výhodnejšie cenové podmienky ako bežná reklama.  Dohodnúť sa dá aj na čiastočnom bártrovom plnení, napríklad za lístky na podujatie.

 • Tipy na voľný čas – je zjednodušená forma reklamného spotu, ktorý je spracovaný z fotografií a nahovoreného textu s informáciami „čo – kedy-kde“. Vysielame ho týždeň pred podujatím 18 krát denne, spolu 126 krát.

  PR článok, plagát, pozvánku uverejníme na osobitnej podstránke, aj v sekcii kultúra. Zorganizovanie súťaže o lístky na podujatie. Banner na web stránke televízie.


Príklady reciprocity za poskytnutý mediálny priestor

  • uvádzanie TVBA ako mediálneho partnera na pozvánkach, tlačovinách, letákoch, veľkoplošnej reklame a v inzercii,
  • logo televízie na vašej web stránke, propagácia na sociálnych sieťach, napr. FB,
  • zverejnenie odkazu na naše video z archívu televízie, napríklad v sekcii „My v médiách“,
  • verejné poďakovanie vyslovené na podujatí, FB, v tlači, PR správe a pod.,
  • umiestnenie roll upu televízie na podujatí, distribúcia letákov počas podujatia, a podobne.
 • Spolupráca prebieha vo forme barterového obchodu – platba nefinančným plnením. Príklad: recipročné poskytnutie inzertného priestoru, vstupenky na podujatie, rôzne služby alebo tovary.
  Vystavené faktúry, ktoré sú v súlade s cenníkom televízie, alebo na dohodnuté sumy, vzájomne  započítame do konca roka. Na tomto princípe spolupracujeme s médiami: tlač, rádia, nosiče vonkajšej reklamy, webové portály a pod.
 • poskytnutie lístkov na podujatie pre partnerov televízie, VIP pozvánky.

  • zverejnenie odkazu na naše video z archívu televízie, napríklad v sekcii „My v médiách“,
  • možnosť udeliť cenu televízie, pozvánka do poroty… , prideliť televízii  status „spoluorganizátora“, riadneho partnera alebo označiť televíziu v názve podujatia a pod.

  Hľadáme možnosti obojstranne výhodnej spolupráce, a to nielen vo forme uverejnenia loga TVBA na tlačovinách jednotlivých podujatí a webovej stránke klienta. Na podporu každého podujatia a v súvislosti s výrobou videa, vynakladá TVBA priame finančné prostriedky. Iba uverejnenie nášho loga na webstránke v priebehu podujatia zväčša nestačí, najmä ak stránka nevykazuje vysokú návštevnosť.