Politická reklama

Nadpriemerne verné publikum regionálnej TV

Regionálna televízia je pre ľudí dôveryhodná, a má vysokú mienkotvornú funkciu.


Synergia televízie a online je obrovská

 • Kampane, ktoré používajú televíziu a online zároveň, sú dvakrát účinnejšie ako kampane bez televízie.
  Prospešný efekt televízie je možné cítiť vo všetkých sprievodných médiach. Pokiaľ ide o rozhlasovú reklamu, multiplikačný efekt televíznej reklamy môže byť väčší ako 100%, pre tlač a outdoor je 50%.
  TV je zodpovedná za vedenie nepriamej reakcie prostredníctvom on-line kanálov, čo generuje 33% mediálnych predajov prostredníctvom platených on-line vyhľadávania; 26% mediálnych predajov prostredníctvom on-line zobrazovania a 20% predajov zameraných na médiá prostredníctvom affiliate.

 • Rozprávanie príbehov je najsilnejšou metódou ľudskej komunikácie. Televízne kampane dokážu vytvoriť príbeh, možno s obsadením postáv, ktorý potom bude rezonovať, ak bude videný aj v statických médiách.
  Ľudia vedú životy viacerých médií. Neočakávame, že televízia bude jediným médiom, ktoré používate. Ale všetky dôkazy hovoria, že uvedenie televízie do centra integrovanej kampane prinesie lepšie fungovanie každého ďalšieho média.

  • Značky majú svoje vlastné webové stránky na každý produkt a interakciu so zákazníkmi prostredníctvom odkazov na sociálnych médiách.
  • Vo veku internetu už diváci televízie prirodzene používajú vyhľadávače na vyhľadávanie značiek, o ktorých počuli v televízií.
  • Silné značky, ktoré boli slávne prostredníctvom televízie, sú na internete hľadané viac prirodzeným vyhľadávaním ako sponzorovanými odkazmi.
  • Ľudia vyhľadávajú nielen názvy značiek, ale aj produkty, skladby a hercov, ktoré videli v televízii. Takže stojí za to si zaistiť, aby vaše webové stránky odrážali tieto prvky televíznej reklamy. Teraz viac a viac online značiek investuje do televízie. V skutočnosti tri z desiatich najlepších značiek v televízii sú online značky.
  • Iné médiá, najmä tlač, online a direct marketing  ponúkajú vynikajúce mechanizmy odozvy na televíznu reklamu. Často sa nazývajú „aktivačné médiá“, pretože aktivujú  povedomie, ktoré vytvorila televízia.
 • Bolo preskúmané, ktoré aktivity značiek vytvárajú „základnú“ úroveň povedomia o značke, ústne rozhovory o značke. Výskum odhalil faktory, ktoré vytvárajú ďalšie značky WoM.
  Sú to podľa poradia vplyvu:

  • televízna reklama, ktorá vytvára polovicu (51%)
  • PR / udalosti / novinky značky (19%)
  • on-line vyhľadávanie
  • zobrazovanie a inzercia v partnerskej stránke (12%)


Možnosti pre spoluprácu

Voľbám sa venujeme v rámci bežnej publicistiky – objektívne, nestranne a pluralitne – tak ako nám to ukladá zákon. Ako vysielatelia s licenciou obsah kontroluje Rada pre vysielanie, ale aj vďaka tomu má televízia u obyvateľov najvyššiu dôveryhodnosť spomedzi média-typov.
TV Bratislava je offline (tisíce divákov v lineárnych sieťach) a onlineako každé iné médium má obsah sprístupnený na internete.

Spotová kampaň

Reklamný spot je klasická forma televíznej reklamy. Je krátky, akčný a vizuálne úderný. Základná dĺžka spotu je v 30 sekúnd. V rámci kampane ho môžeme odvysielať maximálne 60 krát, zo zákona.
Spot môžete dodať hotový, alebo vám ho vyrobíme. Cena je závislá od náročnosti.

Videoprodukcia

Portrét o osobnosti – malý filmový medailón o vašej práci a životných postojoch.
Reklamný spot – pre TV vysielanie aj online šírenie.
Reportáž. Organizujete podujatie? Môžeme byť pri tom.
Livestreaming je samozrejmosťou – na 2-3 kamery + strihová réžia.

Diskusné relácie

Predvolené televízne diskusie sú všeobecne najsledovanejšie a často aj rozhodujúce. Pôsobia na emócie: človek pozná ako vyzerá kandidát  aj ako pôsobí kandidát medzi súpermi. Na rozdiel od online médií, dávame každému rovnaký priestor a rovnaké podmienky – povinnosť zo zákona.
O diskutujúcich v  televízií sa veľa hovorí a príspevok ľudia zdieľajú na sociálnych sieťach.

Mediálny tréning

Príprava na mediálne pôsobenie tých, ktorí potrebujú dosiahnúť pozitívny vplyv na verejnosť. S nami sa školili známi politici. A úspešne.
Chcú vás vidieť ako reagujete na súpera. Ak vám položí novinár zákerné otázky, potrebujete sa z nepríjemnej situácie vykrútiť. Ako toho povedať veľa – za krátky čas? Čas prejavu je limitovaný.
To všetko sa dá natrénovať.


Prečo politická reklama v TV BA?

Regionálne televízie ponúkajú vysoký realizmus, a tým aj pravosť. To vytvára dôveryhodné reklamné oznámenie, ktoré umožní dosiahnuť zacielenie na obyvateľov. Kampaň v regionálnej televízií vám umožní, že sa do  kampane zmestia regionálne charakteristiky vášho posolstva.

Aktivizácia

Regionálna TV aktivizuje občana v jeho účasti na správe verejných vecí.

Lokálna identita

Regionálna TV pestuje lokálnu a regionálnu identitu

Demokratizácia

Lokálne média významne prispievajú k demokratizácii

Uznanie

Regionálna TV má u divákov uznanie a veľké sympatie

Mienkotvornosť

Miestna televízia je pre ľudí dôveryhodná a má vysokú mienkotvornú funkciu

Publikum

Regionálna TV má nadpriemerne verné publikum

Reklama

Reklama v regionálnej televízií neprekáža – je považovaná za súčasť programu