Public relations

Pre pozitívny imidž, demonštráciu postojov alebo zmenu myslenia.

Už samotné televízne nasadenie vzbudzuje u divákov rešpekt.
Značka sa ocitá v „dobrej spoločnosti“ a divák ju vďaka vážnosti televízneho média, ako takého, automaticky priraďuje do svojich top značiek bez toho, aby si to uvedomoval.

01. Public relations

Nepriame propagačné pôsobenie

Public relations je nepriame propagačné pôsobenie charakterizované tým, že pasívnemu subjektu sa predkladajú informácie, na ktorých podklade si sám vytvára kladný názor na podnik, jeho činnosť.

Cieľom komunikácie je udržanie si priazne – pozitívny imidž, demonštrácia postojov, zmena správania sa ľudí, komunikácia hodnôt podniku, ale aj vysvetľovanie problémov, tzv. krízová komunikácia.

02. PR v televízií znamená

  • Dôveryhodnosť –  televízia zodpovedá za pravdivosť správ.
  • Masové publikum – ovplyvňovanie verejnej mienky.
  • Nakŕmenie sociálnej siete kvalitným obsahom.

PR služby potrebujú agentúry (pretože potrebujú odozvu pre svojich klientov), organizátori podujatí, inštitúcie, úrady, samosprávy a ministerstvá (pri realizácií informačných kampaní) a spoločnosti – korporátne i malé (komunikácia postojov a hodnôt).

Spolupráca s TV Bratislava

PR v televízií znamená publicistické spracovanie – podobné ostatnému obsahu.
Spolupráca s televíziou je vo forme objednávky príspevku, spracovaného vysielateľom, ktorý bude odvysielaný v obvyklom čase podľa TV programu.

Natívnu reklamu realizujeme ako príspevok do bežnej relácie. Môže to byť reportáž, rozhovor na tému, či záznam z podujatia. Výhodou je čistý dojem a ovplyvňovanie verejnej mienky prirodzeným spôsobom a  neskôr šírenie príspevku na sociálnych sieťach z dôveryhodného zdroja.

Naša ponuka

V ponuke máme niekoľko obvyklých foriem


01. Rozhovor

Rozhovor realizujeme v štúdiu, alebo v priestoroch klienta. V rozhovore s moderátorom môžete informovať o svojich produktoch a službách. Komerčný rozhovor môže vyzerať aj ako prezentácia na spôsob poradenstva pri voľbe správneho riešenia.


02. Reportáž

Je televíziou vytvorený PR príbeh. Prídeme za vami do podniku, navštívime vás na akcii, urobíme s vami a vašimi partnermi rozhovory, ukážeme vás v tom najlepšom svetle. Spracovaním je ako bežná reportáž, ale my spropagujeme vašu značku, výrobky a služby, alebo vašu akciu.


03. TV diskusia

Moderovaná diskusia zo zainteresovanými odborníkmi na zvolenú spoločenskú tému. Jedným z odborníkov (zainteresovanej strany) môžete byť i vy a budete mať príležitosť vyjadriť svoj názor. Ale treba počítať s tým, že v diskusií budete mať oponenta, protistranu, ktorá má iný názor na vec alebo prináša doplňujúce informácie.


04. AFP – program financovaný inzerentom

Objednať si môžete aj celú reláciu – dokonca seriál. Program môže byť na tému navrhnutú inzerentom, môže propagovať spoločensky prospešné chovanie (napr. ekológia, zdravý životný štýl) s ktorými sa inzerent stotožňuje. Program nemá obsahovať reklamné prvky pretože by išlo o nedovolenú skrytú reklamu.

Po objednávke sa vám ozvú z redakcie.

Budeme potrebovať tlačovú správu alebo pozvánku – aby sme sa mohli dôkladne pripraviť. V prípade dohody na rozhovore v štúdiu si pripravte fotografie a ilustračné obrázky.

Po skončení spolupráce nezabudnite video zdieľať na sociálnych sieťach – ďakujeme.

Benefity spolupráce

Zaplatíte iba produkciu profesionálneho videa, ale získate:

Pozornosť tisícov masových divákov

Zobrazenia na web stránke TV Bratislava

Imidž významného hráča, pretože televízia popularizuje

Spontánnych influencerov na sociálnych sieťach