TV reklama

Inzerciou v TV signalizujete finančnú silu, sebavedomie a úspech.

Televízna reklama je kráľovnou medzi reklamnými formátmi. Má jedinečnú presvedčovaciu schopnosť, zapamätateľnosť, dokáže predviesť vzrušenie, napätie, krásu, názorne ukázať ako fungujú produkty a ako sú účinné.

Realizujeme všetky formy reklamy, ktoré sú známe z národnej televízie: reklamný spot, sponzoring, PR: rozhovory, reportáže, diskusie, telenákup a product placement, ale aj kompletný biznis TV program + online reklama.

Klasická forma TV reklamy

Je krátky, akčný a vizuálne úderný. Má obvykle 3 fázy – najskôr strhne pozornosť ostrým predelom, farebným efektom alebo rýchlym pohybom, potom poskytne emotívne zabalenú informáciu a nakoniec poskytne údaje o možnosti získania produktu.

Základná dĺžka spotu je 30 sekúnd.

Výhodou je plná koncentrácia na reklamné posolstvo

  • Vydarený spot dokáže žiť v mysliach spotrebiteľov celé roky a je častou témou rozhovorov medzi ľuďmi.
  • TV umožňuje aj porovnávať, poukázať na prednosti vlastného výrobku v porovnaní s obdobným konkurenčným výrobkom.
  • TV má schopnosť viesť ľudí k nákupu priamo alebo online – odkazom na webovú stránku.

03. Kto potrebuje reklamný spot?

Klasická forma TV reklamy

TV spot funguje vo všetkých kategóriach: rýchlo-obrátkový tovar, maloobchod i finančné služby.

Má široké využitie pri budovaní značky, ponuke tovarov a služieb, pre informačnú alebo politickú kampaň.

Kampaň realizujeme v 3 krokoch:

01. Nákup vysielacieho času

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne podľa jeho nárokov a finančných možností. Vážime si malých i veľkých klientov. Každému vyskladáme balík služieb tak, aby bol čo najefektívnejší

02. Výroba spotu.

Ak nemáte vlastný spot, s radosťou vám ho podľa vašich predstáv vyrobí naša materská spoločnosť Viva Studio. Produkčná spoločnosť žije videotvobou nepretržite od roku 1994. Bola jedna z prvých v SR, ktorá mala Betacam SP, nelinerny strih AVID, grafickú animáciu, špeciálne kamerové zariadenia Jimmi Jib a steadycam i digitálny Betacam.

03. Médiaplán

Krátke spoty umiestníme do reklamných blokov medzi reláciami. Mediaplán vám navrhneme podľa toho, či ide o časovo ohraničenú akciu, sezónne produkty (intenzívna kampaň) alebo klasické budovanie značky, produkty nižšieho záujmu (pomalšia kampaň).

Základná cena je 60 €/ spot ( CPT = 0,30 €).

Vybrať si môžete z pripravených plánov z cenníka – za akciové ceny.

Špeciálna ponuka : výroba + odvysielanie spotu

Pre začiatok môžete použiť niektorý z nenáročných formátov reklamy, ktoré sme pripravili. Balíčky obsahujú výrobu aj odvysielanie. I tak bude každá reklama osobitá a jedinečná – ako každý zákazník.

01. Mikro spot

Najjednoduchšia forma spotu. Stačí niekoľko obrázkov a krátky text. Grafický návrh si pripravíte sami a my vám text profesionálne načítame. Spot bude do 15 sekúnd. Náročnosť: niekoľko hodín strižne + voice over. Potrebná je súčinnosť.

02. Grafický spot

Výroba z dodaných podkladov: texty, grafika a prípadne video. V štúdiu to spracujeme a nahráme profesionálny komentár. Alternatívou je, že prídete s materiálmi do štúdia a spot dáme dokopy za niekoľko hodín.

03. Hraný spot

Vyrábame podľa vopred odsúhlaseného scenára. Má náročnejšiu kreatívnosť, hercov a niekedy aj masové scény. Pri návrhu scenára treba myslieť na účinkujúcich, masky, kostýmy, rekvizity a lokácie, ako aj technickú náročnosť.


Ukážka reklamných spotov

Klienti, ktorým sme odvysielali reklamu