Regionálne vysielanie nutne potrebuje infúziu

Regionálne vysielanie nutne potrebuje infúziu

Regionálne vysielanie nutne potrebuje infúziu 1280 720 Maria

Priamo infúziu ako životazáchranný úkon! Dalo by sa pomôcť, lebo tam kde je vôľa, je aj cesta. Najskôr morálne a neskôr aj bez dodatočných nákladov a bez zaťaženia obyvateľstva. Alebo tá ťažšia cesta – odstránením korupcie. V šedej ekonomike v oblasti kreatívneho priemyslu, kde regionálne vysielanie patrí sa stratí ročne oveľa viac peňazí ako stojí prevádzka všetkých regionálnych staníc v SR.

Aká je minimálna pomoc pre sektor regionálnej televízie?

  • Pre začiatok – morálne oceniť úlohu verejnej služby, ktorú odovzdávajú regionálne televízie. Bojuje totiž z množstvom falošných mýtov a dezinformácií.
  • Zaradiť regionálne TV do národných propagačných kampaní.
  • Sprísniť povinnosť „must carry“, aby operátori dávali regionálnu TV na vyššie miesta  v programovom rastri.
  • V Audiovizuálnom fonde vytvoriť sekciu „tvorba pre regionálne média“.
  • Umožniť aby sa regionálne TV mohli jednoduchšie uchádzať o výrobu propagačných videí pre cestovný ruch.
  • Objednávky na výrobu programu napríklad aj pre RTVS, pretože regionálna TV vyrába efektívnejšie ako národná televízia, pri rovnakej kvalite.

Zaradiť regionálne televízie národných propagačných kampaní

Sme svedkami rôznych národných propagačných kampaní, financovaných zo zdrojov EÚ. Väčšina a takmer výlučne končí v jednej spravodajskej televízií. Regionálne televízie sa ani nemôžu zúčastniť výberového konania – jednoducho sa s nimi nepočíta.

Poradcovia argumentujú, že regionálne televízie nie sú v peoplemetrovom meraní. Dobre vedia, že tam ani nemôžu byť, keďže PMT je súkromná spoločnosť vo vlastníctve niekoľkých národných vysielateľov, ktorí logicky nepustia na trh tých menších. V prípade RTVS sa tiež nehľadí na sledovanosť a neporovnáva v jedničkami na trhu, ale v prípade regionálnej televízie sa očakáva sledovanosť bulváru.

Tento komerčný pohľad nie je na mieste, pretože malo by ísť o podporu regionálneho vysielania. Regionálne televízie majú ceny za vysielanie prispôsobené svojmu nižšiemu zásahu, nebolo by to plytvanie financiami. Mala by sa využiť ich dôveryhodnosť, a tá  nie je spochybnená ani pri falošných mýtoch. (Pravda sa dá ľahko overiť – stačí sa pozrieť z okna.)

Zdroje na kampane sú také štedré, že umožňujú urobiť pre regionálne stanice prieskum sledovanosti, iba pre konkrétny účel. Prieskum stojí cca 5000 Eur. To je suma za jedno vysielanie v národnej komerčnej TV, alebo 5000 klikov na FB či Youtube.

Povinnosť „must carry“ – miesto  v programovom rastri

Must carry je ustanovenie zákona, ktorý ukladá telekomunikačným operátorom povinnosť zaradiť regionálnu alebo lokálnu televíziu do svojho programového rastra. Túto povinnosť všetci dodržujú, okrem Orange, ktorý ich odmieta (niektoré) zaradiť. Problémom je, že regionálnu TV vždy  zaradia až na posledné miesta, až za zahraničnými stanicami.  Operátori sú komerčné podniky, ktoré v prípade prijatia podpory regionálneho vysielania, nemusí mať vyhrady voči zaradeniu regionálnej TV pred zahraničné. Prehodenie kanálov im nespôsobí zvyšené náklady. Dá sa predpokladať, že to urobia na žiadosť vyššej autority – bez potreby úpravy zákona.

V Audiovizuálnom fonde vytvoriť sekciu „tvorba pre regionálne média“

V histórií AVF sa nestalo, aby podporili regionálnu televíziu. Dokonca ani festivalovú prehliadku tvorby, hoci Lotos sa o to uchádzal. Navrhujeme  vytvoriť osobitnú sekciu pre tvorbu pre regionálne televízie. Regionálne média zamestnávajú obvykle tvorcov, ktorí predtým pracovali v celoplošnej televízií. Napríklad aj z dôvodov presťahovania sa domov pôsobia v regiónoch. Okrem toho zamestnávajú aj začiatočníkov. Tento kreatívny potenciál je málo využitý pre nedostatok financii na tvorbu. Uchádzačmi o grant by mohli byť freelanceri z celého priemyslu, pri podmienke odvysielania diela v regionálnej televízií.

Ďalšie možnosti

  • Umožniť, aby sa regionálne TV mohli jednoduchšie uchádzať o výrobu videí napríklad pre cestovný ruch.
  • Objednávky na výrobu programu napríklad aj od RTVS.