Spolupráca s televíziou

Konkrétne návody, ako spolupracovať s televíziou.
Možnosti regionálneho plánovania TV kampane 719 406 Maria

Možnosti regionálneho plánovania TV kampane

Ako urobiť médiaplán – fázovanie TV kampane 853 480 Maria

Ako urobiť médiaplán – fázovanie TV kampane