O TV reklame

Konkrétne návody, ako spolupracovať s televíziou.
Možnosti regionálneho plánovania kampane 1000 563 Maria

Možnosti regionálneho plánovania kampane

Mediálny plán – fázovanie televíznej kampane 853 480 Maria

Mediálny plán – fázovanie televíznej kampane