Nezaradené

Štatút a stanovy
Štatút a stanovy 150 150 Maria

Štatút združenia RegionTVnet je záujmovým združením právnických osôb založeným podľa ust. § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka. Združenie je právnickou osobou. Stanovy záujmového združenia právnických osôb Článok 1 Základné údaje…