Situácia doma

Fenomén falošnej televízie, financovanie a nové trendy 1280 720 Maria

Fenomén falošnej televízie, financovanie a nové trendy

Orgány štátu a samosprávy v našej krajine nemôžu získať oprávnenie pre televízne vysielanie, napriek tomu až tri štvrtiny lokálnych TV staníc ovláda mesto alebo obec. Tento zvláštny fenomén popiera účel…

Pravda o tom, prečo zanikajú lokálne televízie 718 480 Maria

Pravda o tom, prečo zanikajú lokálne televízie

Nezanikajú preto, že tu máme internet, veď ten im v distribúcií obsahu pomáha, môžeme si pozrieť príspevky on demand. Televízia si stále zachováva prvenstvo v objeme konzumácie informácie, ale najmä…

Lokálne televízie na Slovensku sú ako od macochy 1000 563 Maria

Lokálne televízie na Slovensku sú ako od macochy

Kým v zahraničí sa zaoberajú trvalou udržateľnosťou regionálneho vysielania na úrovni vlády, na Slovensku regionálni vysielatelia sú nevlastným dieťaťom – pracovitou Popoluškou slovenského audiovizuálneho priemyslu. Lokálne a regionálne vysielanie je…

Už v r. 2008 sa v EÚ vedelo o mizernom stave lokálneho vysielania 2560 1920 Maria

Už v r. 2008 sa v EÚ vedelo o mizernom stave lokálneho vysielania

Televízia v Európe bol  monitorovací program, financovaný Európskou úniou. V rámci  záverečnej správy sa do materiálu dostal nižšie uvedený text, ktorý dokazuje, že takýto zúfalý stav tu už bol od…

Politická a finančná závislosť lokálnej televízie 1280 879 Maria

Politická a finančná závislosť lokálnej televízie

Súkromní lokálni vysielatelia, ktorí sú špecifickým druhom poskytovania verejnej služby, majú však problém nielen financovaním, ale aj s politickou závislosťou a neslobodou. Súkromné lokálne média Z právneho hľadiska sú lokálne…

Chaotické rozpočty komunálnych TV podnikov za rok 2023 2560 1709 Maria

Chaotické rozpočty komunálnych TV podnikov za rok 2023

Hoci sú to podnikateľské subjekty, chovajú sa ako príspevkové, či rozpočtové organizácie, pretože na svoju činnosť dostávajú každý rok príspevok z miestneho rozpočtu. K tomu často patria aj ďalšie benefity…

Financovanie lokálneho vysielania 1280 743 Maria

Financovanie lokálneho vysielania

Pred rokom 1990 neexistovali súkromní televízni vysielatelia a výlučným prevádzkovateľom vysielania bol štát. Od roku 1991  je nezávisle od štátu verejnoprávna televízia a súkromné televízie. Štát alebo samospráva už nemôže…

Meranie sledovanosti v lokálnej televízií 753 480 Maria

Meranie sledovanosti v lokálnej televízií

Sledovanosť televízie sa meria prostredníctvom kvantitatívneho prieskumu, alebo peoplemetrov. V podstate sa meria trhový podiel, podľa ktorého potom televízie určujú cenu za reklamu. Peoplemeter  je zariadenie, ktoré meria koľko divákov…

Slovensko kritizujú za 71% politickú kontrolu v miestnych médiách 768 432 Maria

Slovensko kritizujú za 71% politickú kontrolu v miestnych médiách

Najväčšími nevýhodami je stále obmedzená politická nezávislosť. Najvyššie riziko je v miestnych médiách, ktoré sú financované a často aj  vlastnené miestnymi samosprávami a sú vystavené politickému tlaku. Podľa Monitoringu plurality…

Peter Hlucháň o televíznych anomáliách 1280 720 Maria

Peter Hlucháň o televíznych anomáliách

Je výborné, že máme s platnosťou od 1.1.2011 zákon, ktorý nariaďuje samosprávam uverejňovať všetky zmluvy a faktúry na svojich webových stránkach. A tak môžete podľa určitých kritérií veľmi jednoduchým spôsobom…

Mýty o lokálnej televízií, ktoré šíria povrchní jedinci 853 480 Maria

Mýty o lokálnej televízií, ktoré šíria povrchní jedinci

Existuje množstvo mýtov o televízií, napríklad „televízia je mŕtva – všetci sú na internete“. Je to však iba zbožné prianie, alebo naivita digitálnych marketérov. Prieskumy a ekonomické dáta hovoria pravý…

Peter Hlucháň o televíznych šmejdoch 721 480 Maria

Peter Hlucháň o televíznych šmejdoch

Na počiatku bola alma – mater všetkých televízií Slovenská televízia. V nej vyrástlo kopec životaschopných odborníkov z ktorých dosť odišlo podporiť a rozvíjať regionálne televízie. Prečo nie?! Veď spravodajstvo, publicistika,…

Regionálne televízie chcú posilniť svoje postavenie a nezávislosť 768 511 Maria

Regionálne televízie chcú posilniť svoje postavenie a nezávislosť

Regionálne televízie majú záujem posilniť svoje postavenie v rámci slovenského mediálneho prostredia. V záujme napĺňania tohto cieľa vznikol nový subjekt RegionTVnet.SK – Asociácia regionálnych televízií ako občianske združenie, ktoré združuje regionálne televízie…