Zoznam lokálnych televízií

1. skupina – Nezávislí vysielatelia

Skupinu tvoria lokálne televízie, ktoré sú nezávislé ( súkromné vlastníctvo v súlade s princípom duálneho vysielania  ) a zároveň „vysielané programy sú zamerané na miestne informačné prostredie alebo zdroje a na spoločné záujmy, ktoré vytvárajú a prehlbujú vnútorné väzby akéhokoľvek spoločenstva a vedú k udržiavaniu pocitu identity so spoločenstvom“, ( v súlade s definíciou zo zákona).

 1. TV BRATISLAVA ( City TV, s.r.o.)
 2. TV SEN – Senica, Skalica, Myjava, Brezová pod Bradlom ( Videoštúdio RIS, s.r.o.)
 3. TV Nitrička ( TV Nitrička, s.r.o.)
 4. ATV Žiar nad Hronom ( Seware, s.r.o.)
 5. TV Levoča ( TV Levoča, s.r.o.)
 6. TV Central Nitra ( CE TV, s.r.o.)
 7. TV 7 Prešov ( seven media, s.r.o.)
 8. Skalická mestská televízia – SMT
 9. TV Vita Trnava ( Infopark, s.r.o.)
 10. TV Rimava ( TV Rimava, s.r.o.)
 11. TV Pohoda Nové Mesto nad Váhom ( NTVS, s.r.o.)

Poznámka: Nezávislí vysielatelia, ktorí majú prevažne lokálny obsah: TV Raj ( Žilina), TV Hronka ( Banská Bystrica), ZSTV, TV Považie, TV Vega, TV Severka nemajú lokálnu autorizáciu, a z toho dôvodu nie sú uvedení v zozname.

2. skupina: Komunálne TV podniky

I keď náš právny systém nepozná pojem štátna, či samosprávna televízia už od roku 1991, väčšina staníc je vo vlastníctve samosprávy, ale nie sú ani nezávislá verejnoprávna inštitúcia. Licenciu na vysielanie získali prostredníctvom komunálnych podnikov, ktoré založili pre tento účel, a financujú ich z rozpočtu mesta. Vytvárajú podobný obsah ako nezávislé súkromné stanice, líšia iba spôsobom financovania, prípadne mierou slobody prejavu.

 1. Mestská televízia Trnava / cca 62 806 obyv.
 2. TVR Ružinov / cca 72 173 obyv.
 3. TV Pezinok /  cca 24 617 obyv.
 4. Hlohovská televízia (HCTV) / cca 19 992 obyv.
 5. TV Nové Zámky / 36 781 obyv.
 6. TV Liptov / 30 162 obyv.
 7. TV Dolný Kubín / 17 720 obyv.
 8. Humenská televízia / 30 450 obyv.
 9. Dunajskostredská mestská TV ( DS + Šamorín) / 36 013 obyv.
 10. Bardejovská TV / 30 267 obyv.
 11. TV Reduta Spišská Nová Ves / 34 855 obyv.
 12. TV Poprad / 49 091 obyv.
 13. VIO – TV Banská Štiavnica / 10 228 obyv.
 14. TV Mistral Michalovce / 36 874 obyv.
 15. KTV – Kežmarská televízia / 15 301 obyv.
 16. Mestská televízia Ružomberok / 26 794 obyv.
 17. Bánovské televízne vysielanie / 16 614 obyv.
 18. LTS Levice / 31 081 obyv.
 19. Televízia Turiec TVT Martin / 51 139 obyv.
 20. Mestská televízia Komárno / 32 287 obyv.
 21. RVTV Rožňava / 17 122 obyv.
 22. TV Moldava – Szepsi TV / 10 266 obyv.
 23. TV Trenčianske Teplice / 3 955 obyv.
 24. TVT – Turzovská televízia / 7 640 obyv.
 25. Gúta TV Kolárovo / 10 591 obyv.
 26. Krupinská televízia KTV / 7 926 obyv.
 27. Mestská televízia Partizánske / 23 177 obyv.
 28. Devínskonovoveská televízia / 15 612 obyv.
 29. NTV Nesvady / 5 037 obyv.

Poznámka: Komunálny TV podnik TV Prievidza ma prevažne lokálny obsah, ale nemá lokálnu autorizáciu, a z toho dôvodu nie je uvedená v zozname.