Inzercia u nás

Silné pokrytie, lojálne publikum a regionálna identita na jednom mieste. Buďte pri tom!
Čím je pre obyvateľa udalosť bližšia, tým je pre neho zaujímavejšia. Osobný vzťah a blízkosť k trhu robia regionálnu televíziu výnimočnou.
Naše miesto je v bezprostrednej blízkosti príbytkov obyvateľov a v tomto smere tvoríme program. Nenapodobňujeme národné média, ani sociálne siete  – netreba nás porovnávať. My sami sme si vybrali, že chceme byť iní – dôvernejší.
Poslaním televízie je aj upútavať pozornosť publika na propagované produkty našich inzerentov. Chceme dosiahnuť symbiózu žurnalisticky určeného cieľa a komerčných záujmov. Ponúkame veľa priestoru pre akúkoľvek reklamnú ideu.
Vyberte si pre spoluprácu televíziu – alebo si nechajte od nás poradiť.

RegionTVnet je aj neformálny projekt spolupráce miestnych televízií pri získavaní klientov multiregionálnej inzercie.

Filozofia projektu – spolupráca z jedného miesta

Televízie majú rôznu kvantitatívnu úroveň, rozsah a obsah vysielania, rôznu cenovú politiku. Komunikovať s každou osobitne je zložité a časovo náročné. Ponúkame alternatívu, nie iba náhradu klasickej kampane v národnej televízií.

Multiregionálna inzercia znamená – reklama vo viacerých regiónoch naraz.
Vysielanie si zvolíte: paralelne ( napríklad všetky veľké mestá a okolie), alebo sériovo ( postupne, po mestách, krajoch).