Reklama u nás

Multiregionálna reklama. Silné pokrytie, lojálne publikum a regionálna identita na jednom mieste. Buďte pri tom!

RegionTVnet je neformálny projekt spolupráce regionálnych a lokálnych televízií na Slovensku pri získavaní klientov multiregionálnej inzercie.

Filozofia projektu – spolupráca z jedného miesta

Televízie majú rôznu kvantitatívnu úroveň, rozsah a obsah vysielania, rôznu cenovú politiku. Komunikovať s každou osobitne je zložité a časovo náročné. Ponúkame alternatívu, nie iba náhradu klasickej kampane v národnej televízií.

Prečo reklama v sieti RegionTVnet?

Regionálna televízia plní jedinečnú, nezastupiteľnú úlohu – informovať o dianí v najbližšom okolí.
Osobný vzťah a blízkosť k trhu ju robia výnimočnou.

Má uznanie u divákov a veľké sympatie

Čím je udalosť pre obyvateľa bližšia, tým je pre neho zaujímavejšia. Program má vzhľadom na svoju hodnotu a bezkonkurenčnosť v najbližšom okolí rešpekt.

Cieľová skupina

Zameriava na zrelšiu populáciu, ktorá sa zaujíma o život v okolí a verejné dianie. Tá obvykle rozhoduje o nákupoch v domácnosti.

Reklama v regionálnej TV neprekáža

Je považovaná za súčasť programu.
Kde inde nájdete takú vnímavosť k reklame? Prieskumy ukazujú, že drvivá väčšina obyvateľov dôveruje lokálnej reklame.

Otestujete reklamné posolstvo v malom

Dostupnosť reklamy v regionálnej televízií dáva spoločnostiam možnosť začať v malom. Otestujte kampaň na malej vzorke skôr, ako aktivujete národnú kampaň.

Nadpriemerné verné publikum

Najmä regionálna televízia ponúka vysoký realizmus, a tým aj pravosť. Je pre ľudí dôveryhodná a má vysokú mienkotvornú funkciu.

Vaša reklama = najvyššia pozornosť

Hravo sa dá prispôsobiť miestnym podmienkam. Vysoký počet opakovaní vyhovuje z dôvodu odlišného správania sa divákov. Sme TV, v ktorej je program prerušovaný reklamou – nie naopak.

Objednávkou u regionálnej televízie nielen výhodne využijete divácky potenciál pre svoju kampaň, ale tiež podporíte slovenské regionálne médiá.

Multiregionálna reklama znamená – reklama vo viacerých regiónoch naraz.
Vysielanie si zvolíte:
paralelne ( napríklad všetky veľké mestá, mestá v jednom kraji), alebo sériovo ( postupne, po mestách, krajoch).

ODVYSIELANIE REKLAMY

Realizujeme všetky formy reklamy, ktoré sú známe z národnej televízie: reklamný spot, sponzoring, telenákup a product placement, ale aj kompletný biznis TV program + online reklama.

CELOPLOŠNÁ INFORMAČNÁ KAMPAŇ

Regionálna TV je pre ľudí dôveryhodnejšia ako bulvárne média. Občan niekde hľadá zábavu, inde užitočné informácie. Regionálna TV je vhodná  aj na realizáciu kampane vo verejnom záujme.

ODVYSIELANIE VIDEA

Hľadáte publikum pre videofilm? Kvalitné video nemá ostať na Youtube zapadnutý prachom. Svoju misiu splní iba ak je ponúknuté verejnosti. Ak organizujete showprogram, potrebujete odprezentovať sponzorov programu.

  • Nechajte si urobiť profesionálny záznam, ktorý odvysielate po celom Slovensku. Príkladom takejto spolupráce bol Slávnostný benefičný galavečer  Štvorlístok pre talenty 2015, 2016.

POLITICKÁ REKLAMA

Najmä regionálne televízie ponúkajú vysoký realizmus, a tým aj pravosť. To vytvára dôveryhodné reklamné oznámenie, ktoré vám umožní dosiahnuť zacielenie na zákazníkov.K dispozícii je dostatok regionálnych TV staníc, ktoré môžu  poskytnúť vysoko hodnotné lokality pre špecifické kampane.

  • Kampane môžu ťažiť z regionálneho prispôsobenia inzercie – napríklad vo volebnej kampani. Kampaň v regionálnej televízií vám umožní, že sa do kampane zmestia regionálne charakteristiky vášho posolstva.

PUBLIC RELATIONS

Reportáže, rozhovory, diskusie. PR služby potrebujú agentúry, organizátori podujatí, inštitúcie, úrady, samosprávy a ministerstvá (pri realizácií informačných kampaní) a spoločnosti – korporátne i malé (komunikácia postojov a hodnôt).

    • Dôveryhodnosť –  televízia zodpovedá za pravdivosť správ.
    • Masové publikum – ovplyvňovanie verejnej mienky.
    • Nakŕmenie sociálnej siete kvalitným obsahom.

VÝROBA VIDEA

Realizujeme rôzne audiovizuálne projekty. Pri tejto činnosti vychádzame z praktických mnohoročných skúseností na televíznom poli, znalostí problematiky a neposlednom rade sa opierame i o osobné kontakty v tvorivom prostredí.

  • Nechajte si urobiť profesionálny záznam, ktorý odvysielate po celom Slovensku. Príkladom takejto spolupráce bol Slávnostný benefičný galavečer  Štvorlístok pre talenty 2015, 2016.