Inzercia u nás

Silné pokrytie, lojálne publikum a regionálna identita na jednom mieste. Buďte pri tom!

RegionTVnet je aj neformálny projekt spolupráce miestnych televízií pri získavaní klientov multiregionálnej inzercie.

Filozofia projektu – spolupráca z jedného miesta

Televízie majú rôznu kvantitatívnu úroveň, rozsah a obsah vysielania, rôznu cenovú politiku. Komunikovať s každou osobitne je zložité a časovo náročné. Ponúkame alternatívu, nie iba náhradu klasickej kampane v národnej televízií.

Multiregionálna inzercia znamená – reklama vo viacerých regiónoch naraz.
Vysielanie si zvolíte: paralelne ( napríklad všetky veľké mestá a okolie), alebo sériovo ( postupne, po mestách, krajoch).