Reklama u nás

Silné pokrytie, lojálne publikum a regionálna identita na jednom mieste. Buďte pri tom!

RegionTVnet je neformálny projekt spolupráce regionálnych a lokálnych televízií na Slovensku pri získavaní klientov multiregionálnej inzercie.

Filozofia projektu – spolupráca z jedného miesta

Televízie majú rôznu kvantitatívnu úroveň, rozsah a obsah vysielania, rôznu cenovú politiku. Komunikovať s každou osobitne je zložité a časovo náročné. Ponúkame alternatívu, nie iba náhradu klasickej kampane v národnej televízií.

Multiregionálna reklama znamená – reklama vo viacerých regiónoch naraz.
Vysielanie si zvolíte: paralelne ( napríklad všetky veľké mestá, mestá v jednom kraji), alebo sériovo ( postupne, po mestách, krajoch).

ODVYSIELANIE REKLAMY

Realizujeme všetky formy reklamy, ktoré sú známe z národnej televízie: reklamný spot, sponzoring, telenákup a product placement.

CELOPLOŠNÁ INFORMAČNÁ KAMPAŇ

Regionálna TV je pre ľudí dôveryhodnejšia ako bulvárne média. Občan niekde hľadá zábavu, inde užitočné informácie. Regionálna TV je vhodná aj na realizáciu kampane vo verejnom záujme.

PUBLIC RELATIONS

Reportáže, rozhovory, diskusie. PR služby potrebujú agentúry, organizátori podujatí, inštitúcie, úrady, samosprávy a ministerstvá (pri realizácií informačných kampaní) a spoločnosti – korporátne i malé (komunikácia postojov a hodnôt).

ODVYSIELANIE VIDEA

Hľadáte publikum pre videofilm? Kvalitné video nemá ostať na Youtube zapadnuté prachom. Svoju misiu splní iba ak je ponúknuté verejnosti. Ak organizujete showprogram, potrebujete odprezentovať sponzorov programu.

VÝROBA VIDEA

Realizujeme rôzne audiovizuálne projekty. Pri tejto činnosti vychádzame z praktických mnohoročných skúseností na televíznom poli, znalostí problematiky a neposlednom rade sa opierame i o osobné kontakty v tvorivom prostredí.

POLITICKÁ PROPAGÁCIA

Ponúkame vysoký realizmus, a tým aj pravosť. To vytvára dôveryhodné reklamné oznámenie, ktoré vám umožní dosiahnuť zacielenie na zákazníkov. K dispozícii je dostatok TV staníc, ktoré môžu poskytnúť vysoko hodnotné lokality pre špecifické kampane.
Kampane môžu ťažiť z prispôsobenia inzercie – napríklad vo volebnej kampani. Kampaň v regionálnej TV vám umožní, že sa do kampane zmestia regionálne charakteristiky vášho posolstva.

 • Cieľová skupina
  Zameriava na zrelšiu populáciu, ktorá sa zaujíma o život v okolí a verejné dianie. Tá obvykle rozhoduje o nákupoch v domácnosti.
 • Nadpriemerné verné publikum
  Regionálna televízia ponúka vysoký realizmus, a tým aj pravosť. Je pre ľudí dôveryhodná a má vysokú mienkotvornú funkciu.
 • Reklama v regionálnej TV neprekáža
  Je považovaná za súčasť programu. Kde inde nájdete takú vnímavosť k reklame? Prieskumy ukazujú, že drvivá väčšina obyvateľov dôveruje lokálnej reklame.
 • Má uznanie u divákov a veľké sympatie
  Čím je udalosť pre obyvateľa bližšia, tým je pre neho zaujímavejšia. Program má vzhľadom na svoju hodnotu a bezkonkurenčnosť v najbližšom okolí rešpekt.
 • Otestujete reklamné posolstvo v malom
  Dostupnosť reklamy v regionálnej televízií dáva spoločnostiam možnosť začať v malom. Otestujte kampaň na malej vzorke skôr, ako aktivujete národnú kampaň
 • Vaša reklama znamená najvyššia pozornosť
  Hravo sa dá prispôsobiť miestnym podmienkam. Vysoký počet opakovaní vyhovuje z dôvodu odlišného správania sa divákov. Sme TV, v ktorej je program prerušovaný reklamou – nie naopak.

Objednávkou u regionálnej televízie nielen výhodne využijete divácky potenciál pre svoju kampaň, ale tiež podporíte slovenské regionálne médiá.