Videotvorba „made in Vallo“

Videotvorba „made in Vallo“ 1280 720 Maria Urlandová

Komunikačné oddelenia na úradoch a v inštitúciach v Bratislave sa postupne  menia na kreatívne centrá. Komunikační manažéri namiesto vecného informovania verejnosti prostredníctvom médií, sa menia na novinárov, moderátorov, dramaturgov, režisérov, video-producentov alebo „content makerov“.

Scenáre sa tvoria na úradoch, tam vedia čo chcú odkázať verejnosti. Avšak vlastniť filmové štúdio je náročnejšie, tak si tieto služby v drobnom objednávajú u kamarátov. Koľko to celé stojí, pre koho sú videá určené, a koľko platíme za sebaprezentáciu politikov z verejných zdrojov, môže naznačiť tento blog.

Videotvorba je vďaka pokročilým technológiám prístupná aj malým deťom,  a to je lákavé pre moderný marketing. Obsahovo sa podobá na televíziu, ale televízia to nie je.  Televízia by si totiž zo zákona nemohla dovoliť taký jednostranný a nevyvážený obsah.

Už v roku 2020 sa začalo vo veľkom s videotvorbou v produkcií úradov. Podozrivo, krátko po tom, keď na HM SR zistili z prieskumu, že ľudia preferujú redakčne spracovaný obsah tradičných médií: noviny, televízia a rozhlas, a to aj v online forme. ( Bratislavské noviny, Viva rádio a TV Bratislava)

Prieskum ukázal, že si už nevystačia iba s komunikáciou cez sociálne siete.
Po transformácií kultúrneho mesačníka na radničné noviny do každej schránky prišla na rad „televízia“, čiže pohyblivé obrázky. Zrodila sa akási Bratislavská jednotná komunikačná politika, ktorej princípom je absolútna kontrola nad obsahom informácií pre verejnosť.

Populárne sa stali videá, kde napríklad hovorkyňa spovedá svojho nadriadeného – starostu, poslanca alebo kolegu z iného oddelenia. Má sa to má podobať na televíziu v zmysle “ bolo v televízií, asi to bude pravda“. Sankcie za jednostrannosť, neobjektívnosť a nedostatok plurality nehrozia, pretože YT kanály nemajú autorizáciu na televízne vysielanie a teda ani povinnosti redakcie.

Relácia Diškurz Klarisky z dielne BKIS

V BKIS začali už v roku 2021 vyrábať videoprogram Diškurz Klarisky. Je to vlastne nenáročná publicistická forma, kde si moderátor na individuálny rozhovor pozýva rôznych hostí. Ale nie hocijakých hostí: primátor Matúš Vallo, námestníčka Tatiana Kratochvílová, riaditeľka BKIS Katarína Hulíková, riaditeľka Múzeá Bratislavy, riaditeľka GMB, rôzni sprievodcovia a sprievodkyne, a známi umelci.

Niektorí respondenti za účasť dostali honorár, akoby išlo o herecký výkon –  to je v redakciách neobvyklé. Pozvanie prijala dokonca aj prezidentka Zuzana Čaputová.

Tematické zameranie jednotlivých epizód bolo mestské a aktuálne, zjavné z názvov: Nepoznaná Bratislava, Sčítanie obyvateľstva, Očkovanie, Kultúrny súčet, Komáre, Špeciál z DPOH, August 68 – okupácia, Otváranie 175 ročnej časovej schránky, Rok slovenského dizajnu a Zdravé šťastné Vianoce.

V podstate sa to malo podobať na bežné rozhovory v metropolitnej televízií, iba s tým rozdielom, že medzi jednotlivými rozhovormi  vystupovali aj hudobní hostia, žánrovo nový prvok „publicistický showprogram“.

Jedna epizóda seriálu drahšia ako prevádzka metropolitnej televízie za celý mesiac!

Z verejne dostupných zdrojov sa dajú zistiť náklady, tak sa pozrime na to, koľko stála jedna epizóda Zdravé a šťastné Vianoce z 19.12.2021:

Ešte pred samotným nakrúcaním si riaditeľka BKIS objednala “ Spracovanie koncepcie a programovej štruktúry podujatí v predvianočnom období“ za 1 200 Eur od spoločnosti Wanted, s.r.o.

Tu každému napadne, že čo vlastne robí/nerobí samotné BKIS, keď ešte aj na koncepciu a štruktúru podujatí si potrebuje objednávať služby z externého prostredia?

Režisérom online prenosu bol opäť Juraj Johanides so spoločnosti Wanted za 1200 Eur, ktorý ku konkrétnemu podujatiu vytvoril aj „Koncepciu programu a výber účinkujúcich“ za ďalších 1392 Eur. Ale na „scénosled“, teda v akom poradí pôjdu účinkujúci už potreboval spoločnosť Good story za 420 Eur. Pre porovnanie – režisér v RTVS má za živý prenos Dámskeho magazínu pre milióny divákov, násobne nižší honorár iba 200 Eur : TU.

Záznam na 4 kamery realizovala spoločnosť TLpro, s.r.o. za 2544 Eur. Tá istá spoločnosť zabezpečila na podujatie aj ďalšiu bezdrôtovú kameru za 840 Eur, čiže spolu 3384 Eur. Koľko z toho bol prenájom techniky a koľko z toho bol personál ani zo zmluvy,  kde je špecifikovaná technika pomaly do súčiastky, sa nepodarilo zistiť. Ani koľko ľudí techniku obsluhovalo. Pre porovnanie možno uviesť, že v RTVS má renomovaný kameraman, strihač 10 – 15 Eur na hodinu. TU

V RTVS má maskérka 10 Eur / hod, niekedy maľuje moderátorky, inokedy prepudruje plešinu. V tomto prípade by musela  Silvia Žitná maskovať účinkujúcich 12 hodín pred samotným hodinovým prenosom na internet. Alebo išlo o náročné masky ako do historického filmu?

Prehľad nákladov BKIS :

 • Režisér ( Wanted, obj. 1469-2021)  –  1.200 €
 • Koncepcia programu a výber účinkujúcich ( Wanted, obj. 1470-2021) – 1.382 €
 • Scénosled ( Good story, Zuzana Mikulíková, obj. 1484-2021) – 420 €
 • Moderátor Milan Staňo ( 2 hod) – 250 €
 • Produkčné práce ( Andrea Varečková, obj. 1485-2021) – 350 €
 • Asistent produkcie ( Anna Hothová, obj. 1481-2021)  – 200 €
 • Maskérka ( Silvia Žitná, obj. 1487_2021) – 120 €
 • Titulkovanie ( obj. 1511-2021) – 250 €
 • Kamerová technika ( TLpro, obj. 1503/2021) – 2.544,00 €
 • Bezdrôtová kamera ( TLpro, obj.1504-2021) – 840,00 €
 • Ozvučenie podujatia pre stream ( SAP SOUND, obj. 1505-2021) – 780,00 €
 • Prenájom TV osvetlenia ( obj.1500-2021) – 180,00 €
 • Efektové svetlá ( obj. 1493-2021) – 360,00 €
 • Osvetlenie dekorácií ( obj. 1501-2021) – 160,00 €
 • Prenájom stream server ( obj. 1525 -2021) – 100,00 €
 • Mobiliár prenájom ( obj. 1512-2021) – 552,00 €
 • Zostrih uputávky ( obj. 1523 – 2021) – 200,00 €
 • Ochranka ( obj. 1483-2021) – 76,80 €
 • Zdravotná služba ( obj. 1482-2021) – 144,00 €
 • Ladenie klavíra ( obj. 1508-2021) – 80,00 €
 • Hosť Juraj Čurný ( obj. 1520-2021) –  120,00 €
 • Vystúpenie Peter Lipa ( obj. 1528-2021) – 2.600,00 €
 • Ozvučenie Peter Lipa, Todler Punk ( obj.1506-2021) – 744,00 €
 • Vystúpenie Robert Jakab ( obj.1510-2021) – 240,00 €
 • Vystúpenie Todler Punk ( obj. 1496-2021) – 600,00 €
 • Vystúpenie Pavol Troják ( obj. 1497-2021) – 200,00 €
 • Vystúpenie Peter Michalík ( obj. 1519-2021) – 671,04 €
 • Vystúpenie Eva Horňáková – 240,00 €
 • Vystúpenie Kristína Thormová ( obj.1480-2021) – 120,00 €
 • Honorár pre agentúry za sprostredkovanie umelcov tvorí iba niekoľko stoviek, to sa ani neoplatí počítať.

Celkom náklady za epizódu 15 733,84 Eur

 1. Honoráre štábu 4.172 EUR
 2. Technické zabezpečenie 4.964,00 EUR
 3. Ostatné náklady 1 052,80 EUR
 4. Hudobní hostia 5.535,04 EUR

Do nákladov nie sú započítané mzdové náklady stálych pracovníkov BKIS, režijné náklady, vlastná technika a prenájom priestorov, a energie. Každý deň prevádzky BKIS predsa niečo stojí.

Ceny ostatných epizód 10-dielneho seriálu diskusných programov sú podobné, pretože štáb na výrobu prenosu bol ten istý, rozdiely sú iba v počte pozvaných hudobných hostí a ich cene. Skrátka, BKIS do tejto “ videozábavy“ investovalo niečo medzi 100 až 150 tisíc Eur za rok 2021.

Výroba do šuplíka?

Bolo to v období koróna krízy, kedy občanom skutočne chýbala kultúra, sedeli pred televízorom, alebo na internete. Každá epizóda seriálu bola starostlivo propagovaná formou tlačových správ a na sociálnych sieťach, nielen zo strany BKIS, ale i mesta. Napriek tomu to malo mizernú sledovanosť.

Prepočítajme si náklady na distribúciu programu pre cieľovú skupinu obyvateľov a obyvateliek Bratislavy. Jedno pozretie epizódy Zdravé a šťastné Vianoce vychádza 174 Eur! Isteže, dnes je už ťažko dokazovať všetky kliky a lajky, možno sú ešte niekde tisíce, ale aj tak je to zúfale číslo. Pri takom hospodárení by RTVS, ktorej televízne noviny naraz pozerá milión divákov, mohla účtovať za produkciu jedného vydania niekoľko miliónov Eur.

Cena za jedno video drahšie ako 30 videí v metropolitnej televízií

V tom istom čase TV Bratislava za 11 966 Eur každý mesiac vyrobila 21 epizód denného magazínu Metro dnes a 9 náročnejších diskusných relácií Beseda o piatej. Programy odvysielala “ v éteri“ po celom Slovensku, najmä pre cca 100 000 divákov z Bratislavy a umiestnila videa na YT kanál, ktorý má vyše 11 700 odberateľov. TV Bratislava, ihneď po voľbách 2022 dostala výpoveď, aby uvoľnila miesto pre kreatívne ambície úradov.

Zákazky pre kamarátov alebo nedostatok kompetencií?

Režisérom programov bol Juraj Johanides, priateľ a spolupracovník Vladimíra Taliana. Vladimír Talian je bývalý poradca primátora Valla a poradca pre vnútornú politiku prezidentky Zuzany Čaputovej. Hovorí vám niečo Občianske združenie Hlava 98? Ak nie, obaja páni spolupracujú od roku 1998 na rôznych projektoch a aj politických kampaniach. Napríklad TU.

Ako už bolo vyššie spomínané, na obsah programu sa nevzťahujú také prísne pravidlá, ako pre elektronické médiá, čiže BKIS mohlo robiť politické PR bez problémov. Vie o tom svoje opäť Vladimír Talian, ako bývalý člen rozhlasovej rady.

Reláciu Diškurz Klarisky už nevyrábajú. Dôvodom pre skončenie mohol byť aj záujem Tranparency International, ihneď po výpovedi zmluvy metropolitnej televízií na začiatku roka 2023. Vyrábajú však podcast Rande s mestom.

Rande s mestom, BKIS

Podcast je zvuková nahrávka na internet ( zvukový blog), ktorú môže publikovať ktokoľvek, nepotrebuje k tomu licenciu a ani redaktorskú profesionalitu. Toto sú povedzme  „obrazové podcasty“, pretože sú v obrazovej video-forme.

Koľko stojí tento pravidelný podcast?

 • Ten kto to odborne pripraví dostane 50 – 100 Eur.
 • Ten kto anketuje (moderuje) má 300 – 400 Eur za epizódu. Ludwig Bagin 400 Eur a Beáta ( Bebsy) Jagušáková-Heribanová má 300 Eur.
 • Zvukár má 96 Eur za nahrávku. Ku kameramanovi sme sa nedostali, možno si už BKIS takého zamestnáva.
 • Občas, alebo pravidelne sa vyskytuje položka „digitálny marketing“, 300 – 400 Eur. Za propagáciu sa platí.

Na každé vydanie je faktúr z externého prostredia za minimálne 600 Eur. Stačí sa pozrieť TU.

Petržalský videokrúžok je priamo na úrade

V Petržalke sa tiež rozhodli, že ľudia budú mať iba také informácie, aké im naservírujú úradníci, a tak sa hrajú na televíziu. Obsah pripravujú úradníci, filmovanie Spolok audiovizuálnych nadšencov pri SPŠE na Hálovej v Petržalke.

Občianske združenie pri strednej škole nemá ani len živnosť na podnikanie, napriek tomu je dodávateľom video-služieb. Ako sa robilo verejné obstarávanie? Nebolo potrebné pretože sa zmestili do limitu. Ani tvz. prieskum trhu sa as nerobil, to by zistili, že občianske združenia nemá živnosť na podnikanie. Za aktivitou je poslanec PS Juraj Valocsay, čerstvý absolvent spomínanej školy.

V Petržalke majú aj spravodajský magazín Petržalský kompas. Náklady sa nedajú zistiť, možno to ani sami nevedia. Na otázku od TV Bratislava totiž neodpovedali. Vyrábajú ho zamestnanci úradu v pracovnom čase. Koľko dní a hodín sa pracovníci venujú tvorbe videa je neznáme, ale chytré to bolo skryť za z platy interných pracovníkov.

Videokrúžok „maká“ s nadšením a každý mesiac promuje nové vydanie. Referát komunikácie mierne narástol, pretože mu pribudli aj nové úlohy: vytvárať komunikačný obsah do videí a do radničných novín Naša Petržalka.

Pozrite si video, ktoré videlo 120 z 500 fanúšikov YT kanála, po tom keď každá redakcia dostala oznam formou tlačovej správy.

Bratislavská župa pravdepodobne vedie

Bratislavská župa vždy bola mimo pozornosti. Chcel to zmeniť najmä predchádzajúci župan Frešo, keď jeho úrad bol schopný vyprodukovať aj 3 tlačové správy denne do médií. Ale aspoň sa vedelo, že župa existuje. Zvyšok bol na nezávislých novinároch ako tému spracujú.

Za župana Drobu sa za tie roky podarilo vyrobiť 1000 videí pre dvetisíc odberateľov.

Ak by boli tieto videá 15 krát lacnejšie ako v BKIS, čiže tisíc eur jedno video, tak je to desať na šiestu, čiže minuli 1 000 000 Eur. To niečo naznačuje.

Informovanie verejnosti o činnosti BSK cez videá je TU

Metropolitný inštitút

Ten už stihol vyrobiť 94 videí pre svoj YT kanál. Pre 319 odberateľov, z ktorých stovka sú pravdepodobne samotní zamestnanci úradu.

Radničná televízia Ružinov

TV Ružinov s ročným rozpočtom cca 400 000 Eur ročne je najdrahšou televíziou v SR. Divoké rozpočty TV komunálnych podnikov za rok 2023

Niektorým poslancom a obyvateľom prekáža výška rozpočtu na public relations starostu, najmä ak je stále riadená politicky. Hrozí totiž, že zanikne, podobne ako televízie v iných mestských častiach.

Zrodil sa nový diabolský plán

Najskôr televíziu nechceli, vraj sú všetci na sociálnych sieťach a mesto nepotrebuje metropolitnú televíziu, i keby sme mali byť jediným hlavným hlavným mestom na svete, ktorá nemá nezávislú metropolitnú televíziu. TV Bratislava dali ihneď po voľbách výpoveď v nádeji, že to neprežije. Nezávislé médium – triedny nepriateľ.

Prieskumy, ktoré si objednáva Magistrát slúžia k tomu, aby zistili čo ľudia preferujú: čítajú, počúvajú a pozerajú. Ľudia však preferujú redakčne spracovaný obsah nezávislých tradičných médií: TV, rádio a noviny,  a to aj v online forme.

Ukazuje sa, že verejnosť sa cíti čoraz menej informovaná o činnosti samosprávy, napriek zvýšeným nákladom na komunikáciu. Predražené videá na YT nevedia masovo osloviť o čom svedčí počet pozretí a fakt, že existuje skupina obyvateľov, ktorá z rôznych dôvodov nesleduje sociálne siete.

Mesto televíziu potrebuje, ľudia lokálnej televízií dôverujú a jej existenciu si želajú a tak sa zrodil nový diabolský plán – povýšiť  radničnú TV Ružinov na metropolitnú televíziu.

A tak  sa dohodol starosta so županom. Televíziu premenovali na TVR ( TV Región) s tým, že bude obsahovo určená na celý kraj. Pri tejto príležitosti už župan poskytol dotáciu 50 000 Eur. Na budúci rok očakávajú dotácie od starostov jednotlivých mestských častí a primátora.
V podstate má TVR konkurovať nezávislej TV Bratislava, ktorá po 16. rokoch prišla o celý príspevok na výrobu programov, ktoré vyrábala vo verejnom záujme, ako nezávislý subjekt.

Keď sa tak  stane, vyššie spomínané propagačné videá budú mať priestor v televíznom vysielaní a zároveň im ostane plná kontrola nad obsahom.