Budúcnosť

Videotvorba „made in Vallo“
Videotvorba „made in Vallo“ 1280 720 Maria Urlandová

Komunikačné oddelenia na úradoch a v inštitúciach v Bratislave sa postupne  menia na kreatívne centrá. Komunikační manažéri namiesto vecného informovania…

Nové rafinované komunikačné trendy v hlavnom meste
Nové rafinované komunikačné trendy v hlavnom meste 1280 720 Maria Urlandová

Organizácie samosprávy v Bratislave zásadne zmenili spôsob komunikácie s verejnosťou. Po ére sociálnych sietí vynašli rafinovanejší spôsob informovania verejnosti –…

Zachráňme lokálnu televíziu!
Zachráňme lokálnu televíziu! 1920 1080 Maria Urlandová

K miestnym televíziám, ktoré nemajú zdroje financovania, nemôžeme pristupovať rovnako ako k veľkým televíziám, za ktorými stojí obrovský kapitál a…

Koľko potrebuje nezávislé lokálne TV vysielanie ?
Koľko potrebuje nezávislé lokálne TV vysielanie ? 1920 1080 Maria Urlandová

Celý sektor miestnej televízie dokáže fungovať na vysokej profesionálnej úrovni za 5 miliónov eur ročne. Táto suma predstavuje 1 euro…

Slovenský fenomén radničnej televízie a jej falošná nezávislosť
Slovenský fenomén radničnej televízie a jej falošná nezávislosť 1280 853 Maria Urlandová

Orgány štátu a samosprávy v našej krajine nemôžu získať oprávnenie pre televízne vysielanie. Napriek tomu až tri štvrtiny lokálnych televíznych…

Ľudia lokálnej TV dôverujú a jej existenciu si želajú
Ľudia lokálnej TV dôverujú a jej existenciu si želajú 1280 848 Maria Urlandová

Prieskumy ( napr. Eurobarometer ) však ukazujú, že ľudia sledujú najmä tradičné médiá TV, rádio a tlač. Televízie a novín…

Finančná dotácia podľa zákona 299/2020 Z.z.
Finančná dotácia podľa zákona 299/2020 Z.z. 1280 720 Maria Urlandová

Iniciatíva RegionTvnet priniesla drobné ovocie. Ministerstvo kultúry už má oporu v zákone. Lokálne vysielanie môžu podporiť ihneď. Kým doteraz sa…

Možnosti morálnej podpory
Možnosti morálnej podpory 1280 960 Maria Urlandová

Štát môže svojou autoritou morálne pomôcť miestnym televíziám tým, že si osvojí politiku podpory lokálneho vysielania, a vyzve aj ostatné…

Štátna podpora lokálnej televízie
Štátna podpora lokálnej televízie 1280 811 Maria Urlandová

Existencia nezávislého miestneho mediálneho ekosystému, ktorý slúži verejným záujmom miestnych komunít, je základným kameňom našich demokratických spoločností. Sú kľúčom k…

Bratislavská jednotná komunikačná politika
Bratislavská jednotná komunikačná politika 1280 720 Maria Urlandová

V Bratislave rozhodli, že obyvatelia budú mať iba také informácie, aké im naservírujú úradníci. Nenápadne sme sa dostali do prednovembrových…