Budúcnosť lokálnej TV

V prvom kroku si želáme, aby si osvojili politiku podpory miestneho vysielania
V prvom kroku si želáme, aby si osvojili politiku podpory miestneho vysielania 1280 960 Maria

Lokálna televízia čelí aj nezáujmu autorít. Na Slovensku regionálni vysielatelia sú nevlastným dieťaťom – pracovitou Popoluškou slovenského audiovizuálneho priemyslu. Lokálne a regionálne vysielanie je v SR od roku 1995, ale…

Dôvody, prečo podporovať lokálne televízie
Dôvody, prečo podporovať lokálne televízie 1280 811 Maria

Aby lokálna televízia mohla napĺňať svoje poslanie, musí byť nezávislá od politickej moci. To predovšetkým znamená, že politici nesmú mať priamy vplyv na jej personálne obsadenie a na financovanie. Politická…

Fenomén falošnej televízie, financovanie a nové trendy
Fenomén falošnej televízie, financovanie a nové trendy 1280 720 Maria

Orgány štátu a samosprávy v našej krajine nemôžu získať oprávnenie pre televízne vysielanie, napriek tomu až tri štvrtiny lokálnych TV staníc ovláda mesto alebo obec. Tento zvláštny fenomén popiera účel…

Pravda o tom, prečo zanikajú lokálne televízie
Pravda o tom, prečo zanikajú lokálne televízie 718 480 Maria

Nezanikajú preto, že tu máme internet, veď ten im v distribúcií obsahu pomáha, môžeme si pozrieť príspevky on demand. Televízia si stále zachováva prvenstvo v objeme konzumácie informácie, ale najmä…

Lokálne televízie na Slovensku sú ako od macochy
Lokálne televízie na Slovensku sú ako od macochy 1000 563 Maria

Kým v zahraničí sa zaoberajú trvalou udržateľnosťou regionálneho vysielania na úrovni vlády, na Slovensku regionálni vysielatelia sú nevlastným dieťaťom – pracovitou Popoluškou slovenského audiovizuálneho priemyslu. Lokálne a regionálne vysielanie je…

Už v r. 2008 sa v EÚ vedelo o mizernom stave lokálneho vysielania
Už v r. 2008 sa v EÚ vedelo o mizernom stave lokálneho vysielania 2560 1920 Maria

Televízia v Európe bol  monitorovací program, financovaný Európskou úniou. V rámci  záverečnej správy sa do materiálu dostal nižšie uvedený text, ktorý dokazuje, že takýto zúfalý stav tu už bol od…

Politická a finančná závislosť lokálnej televízie
Politická a finančná závislosť lokálnej televízie 1280 879 Maria

Súkromní lokálni vysielatelia, ktorí sú špecifickým druhom poskytovania verejnej služby, majú však problém nielen financovaním, ale aj s politickou závislosťou a neslobodou. Súkromné lokálne média Z právneho hľadiska sú lokálne…

Chaotické rozpočty komunálnych TV podnikov za rok 2023
Chaotické rozpočty komunálnych TV podnikov za rok 2023 2560 1709 Maria

Hoci sú to podnikateľské subjekty, chovajú sa ako príspevkové, či rozpočtové organizácie, pretože na svoju činnosť dostávajú každý rok príspevok z miestneho rozpočtu. K tomu často patria aj ďalšie benefity…

Rada Európy odporúča podporu už dávno
Rada Európy odporúča podporu už dávno 1280 853 Maria

Na stránke Rady pre mediálne služby je uverejnené zaujímavé odporúčanie od Výboru ministrov R99 členským štátom o opatreniach pre podporu mediálneho pluralizmu. Podporu lokálneho vysielania priamo odporúča. VI. Opatrenia na…

Financovanie lokálneho vysielania
Financovanie lokálneho vysielania 1280 743 Maria

Pred rokom 1990 neexistovali súkromní televízni vysielatelia a výlučným prevádzkovateľom vysielania bol štát. Od roku 1991  je nezávisle od štátu verejnoprávna televízia a súkromné televízie. Štát alebo samospráva už nemôže…