Ľudia si lokálnu televíziu želajú

Ľudia si lokálnu televíziu želajú

Ľudia si lokálnu televíziu želajú 1280 848 Maria Urlandová

TV Bratislava si nechala vypracovať prieskum od agentúry Median.SK, z obavy o stratu finančného príspevku od hlavného mesta. Napriek tomu, že istá časť obyvateľstva televíziu mohla upodozrievať, že „ide po ruke“ primátorovi, výsledok hovorí, že občania si televíziu želajú.

  • Viac ako polovica obyvateľov hlavného mesta považuje za potrebnú existenciu regionálnych televízií. Sú to častejšie ženy, ľudia nad 35 rokov a vysokoškolskí vzdelaní.
    .
  • Ľudia od televízie očakávajú informácie nielen o meste, ale aj o práci poslancov a primátora, najmä diskusné relácie typu Komunálny duel.
    .

.

.

.

.

.

Reakcia mesta na prieskum

Prieskum predstaviteľov mesta nepresvedčil, naopak televízií vypovedali zmluvu.

Tu treba dodať, že aj HM SR financoval prieskum v roku 2020 u agentúry Focus. Výsledkom bolo, že ľudia čerpajú najviac informácií z Bratislavských novín, TV Bratislava a Viva rádio, súkromné médiá. Reakciou bola transformácia kultúrneho mesačníka na vlastné „radničné noviny“, ktoré distribuujú do schránok obyvateľov mesta.

V roku 2024 HM SR opäť realizoval prieskum u agentúry Median. Ten potvrdil, že obyvatelia všeobecne naďalej najviac informácií čerpajú z televízie. Účelovým riešením sa má stať transformácia komunálneho podniku TVR na televíziu pre celý BSK.