Zachráňme lokálnu televíziu!

Na pokračovanie činnosti lokálnych televízií je potrebná novela zákona o médiách

Zachráňme lokálnu televíziu!

Zachráňme lokálnu televíziu! 1920 1080 Maria Urlandová

K miestnym televíziám, ktoré nemajú zdroje financovania, nemôžeme pristupovať rovnako ako k veľkým televíziám, za ktorými stojí obrovský kapitál a bohatý reklamný trh. Na pokračovanie činnosti lokálnych televízií je potrebná novela zákona o médiách.

Na Slovensku je 40 miestnych televíznych staníc. Ide o televízne stanice, ktoré získali licenciu od Rady pre pre vysielanie a retransmisiu a smerujú svoje programy do miestnych komunít. Drvivá väčšina z nich vysiela v káblových sieťach.

Lokálne televízne stanice začali vznikať v polovici 90. rokov so vznikajúcim káblovým trhom. Organizovali ich miestni vodcovia – humanisti a inžinieri. Financovali ich prevádzkovatelia. Dnes je „káblová televízia“ bežným pojmom pre siete operátorov aj lokálne programy.

Miestna televízia je „televízia dobrých správ“, pretože podporuje aktivitu a kreativitu. Zobrazujú susedské záležitosti, aktivity miestnej samosprávy, tvorbu detí, mládeže a miestnych umelcov a zápasy športovcov, ktoré vo veľkých médiách nikdy neuvidíme. Sú miestom, kde môžu talentovaní mladí ľudia začať svoju novinársku kariéru. Niekedy posledná nádej na pomoc a posledná inštancia v sporoch s administratívou alebo úradmi. Sami iniciujú a vedú mimoriadne hodnotné aktivity. To všetko dohromady je vo svojej najčistejšej podobe mediálnym poslaním. Misia, ktorá má dnes obrovské problémy s financovaním.

Licencované televízne stanice majú byť podľa zákona o vysielaní podporované vysielaním reklám a iných komerčných správ. Ale na ich miestnych trhoch nie je potrebná televízna reklama! Mnohé lokálne stanice ich už vôbec nevysielajú. A to je globálny a nezvratný problém. Očakávame preto kompenzáciu – vytvorenie nového modelu financovania lokálnych televízií na Slovensku.

Zachráňme lokálne televízie, pretože stále existujú a sú veľmi potrebné. Prispievajú ku kvalite života obyvateľov slovenských miest a krajov. Sú základným prvkom miestnej demokracie, podmienkou rozvoja ekonomiky a podnikania, efektívneho fungovania samospráv a činnosti mimovládnych organizácií. Vo svojich mestách a regiónoch podporujú rozvoj vzdelávania, športu, kultúry a umenia. Jednoducho povedané, sú misionári.

Miestna televízia – čo to je a prečo majú problém?

Lokálna televízia je televízna stanica s licenciou od Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktorá vysiela program určený obyvateľom konkrétneho mesta alebo oblasti. V súčasnosti je takýchto licencií 40. Väčšinou ide o nezávislé televízie, ktoré prevádzkujú súkromní podnikatelia. Regionálne pobočky RTVS však nie sú lokálnymi televíziami.

Väčšina lokálnych televíznych staníc vysiela svoje programy v telekomunikačných sieťach (káblových sieťach). Len niekoľko – v systéme digitálnej pozemnej televízie (DVBT).

Ich programy sú veľmi rôznorodé, no spájajú ich lokálne témy. Program si vyrábajú takmer výlučne sami a jeho príjemcami sú spoluobyvatelia. Premiérové ​​programy trvajú hodinu týždenne až niekoľko hodín denne.

Žiaľ, v zákone o vysielaní nie je žiadna definícia lokálnej televízie , ani o nej nie je žiadna zmienka. Možno v roku 1992 už taká potreba nebola a lokálne televízie boli zaradené do skupiny licencovaných televízií. V roku 1992 sa u nás len rozbiehalo trhové hospodárstvo a na miestnych trhoch bolo oveľa viac ekonomických subjektov a oveľa väčšia konkurencia. Dnes trh preberajú veľké korporácie, ktoré inzerujú len vo veľkých národných. Reklamy si však našli cestu na internet a prevzali ich svetové korporácie.

Preto dnes nemôžeme pristupovať k lokálnym televíziám, ktoré nemajú zdroje financovania, rovnako ako k veľkým televíziám, za ktorými stojí obrovský kapitál a bohatý reklamný trh. Na pokračovanie činnosti lokálnych televízií je potrebná novela zákona o médiách.

Pokrytie miestnej televízie

Dosah lokálnych televízií bol donedávna limitovaný dosahom káblových sietí, na ktorých sú šírené. Väčšina z nich dnes svoje programy sprístupňuje aj na internete, čím tieto obmedzenia odpadávajú. Počet divákov je určený predovšetkým veľkosťou miestnej populácie, kvalitou ponúkaného programu, jeho propagáciou a aktivitou vysielateľa. A sú po celom svete, kde osud rozptýlil Slovákov z ich rodných miest a miest.

Najväčšie lokálne televízie sleduje takmer 100-tisíc ľudí…

Najväčší počet miestnych televíznych staníc je na východe, ale …

Redakcie lokálnych televízií pôsobia najmä v krajských mestách. Je málo krajov, kde takáto televízia nie je. Nie sú však dostupné …

Potenciál lokálnej televízie

Politici a predstavitelia samospráv najlepšie vedia, aký veľký potenciál má lokálna televízia. Mnohé by sa v médiách nikdy neobjavili, nebyť kamier lokálnych staníc. Stáva sa, že svoje konferencie nezačnú, kým nie sú zriadené.

Ale – najvážnejšie – výskumy to NE potvrdzujú.

Fenoménom lokálnych televízií je, že spoločnosť nepolarizuje, ale spája. Ich odkaz sa preto dostáva ku všetkým divákom bez ohľadu na politické sympatie a presvedčenie.