Nezávislé lokálne vysielanie na Slovensku už takmer zaniklo

Nezávislé lokálne vysielanie na Slovensku už takmer zaniklo

Nezávislé lokálne vysielanie na Slovensku už takmer zaniklo 718 480 Maria Urlandová

Príčinou tohto stavu nie je internet a nové médiá. Naopak, internet televízií pomohol, pomáha pri distribúcií obsahu a každá TV je dostupná aj v online forme. Televízia si stále zachováva prvenstvo v objeme konzumácie informácií, ale najmä svojom dôveryhodnosťou.

Aby lokálna televízia mohla napĺňať svoje poslanie, musí byť nezávislá od politickej moci. To predovšetkým znamená, že politici nesmú mať priamy vplyv na jej personálne obsadenie a na financovanie. Politická a finančná závislosť lokálnych vysielateľov sa nerieši, naopak – v tejto krajine prihliada sa na ich postupný zánik.

Problémom je finančná a politická závislosť od samosprávy

Problémy s politickou a finančnou závislosťou majú všetky nezávislé regionálne televízie. Súkromné nezávislé lokálne stanice na začiatku fungujú s finančnou podporou samosprávy, do času kým samospráva potrebuje odbornosť a nadšenie zakladateľov – TV profesionálov.

Po niekoľkých rokoch sa obvykle situácia zmení. Pravidelne sa stáva, že po voľbách nový primátor/starosta zruší televízií finančnú podporu a tým súkromnú spoločnosť de facto zlikviduje. Barbarsky zničí to, do čoho sa roky investovalo z verejných zdrojov, zoberie ľuďom právo na informácie, a zničí aj investíciu súkromného podnikateľa.

Na politiku doplatili azda všetci, ktorí v tomto segmente pôsobili ako spoločnosti bez majetkovej účasti samosprávy. Takýto osud postihol TV Naša Košice, TV Trenčín, TV Karpaty, TV Zemplín, TV Oravia a ďalšie. Na konci článku je zoznam „posledných mohykánov“.

Nezávisle televízie odsúdili na zánik

Nezávislé stanice postupne zanikajú podľa vôle aktuálnych komunálnych politikov, pretože strácajú objednávky na výrobu programu vo verejnom záujme. Obvyklým motívom je však skutočnosť, že komunikačné oddelenia samospráv chcú financie použiť na vlastné aktivity, kde môžu mať plnú kontrolu nad publikovaným obsahom.

Potrebné je dodať, že každá lokálna sa riadi zákonom a podlieha regulácií Rady pre vysielanie. Nepoznáme prípad, že by lokálna televízia mala prísť o možnosť ďalej vysielať z dôvodu neobjektívnosti, nedodržiavania plurality názorov, alebo nepravdivých informácií, resp. neplnenia si základného poslania.

Dôvody na výpoveď zo zmluvy, alebo zatvorenia komunálnej televízie sú vždy čisto politické, možno aj osobné. Televíziu likviduje buď štatutár, môže konať sám, alebo štatutára k tomu prinútia poslanci.

Motívy pre výpoveď zmluvy:

Na úvod treba povedať, že tieto argumenty, nech sa javia akokoľvek kuriózne, vždy vyhrajú.

  • Výpoveď za trest
  • Veď vy ste len „súkromníci“
  • Videá si vieme natočiť aj sami!
  • Oproti Markíze máte minoritnú sledovanosť. A nie ste v peoplemetroch!
  • Nikto už televíziu nepozerá, aj moja babka je už na internete
  • Pre starších máme obecné noviny.
  • Do TA3, Jojky a Markízy sa vieme dostať aj zadarmo

Ďalšie argumenty už asi netreba spomínať, pretože zistíme, že najväčším nepriateľom nezávislej lokálnej televízie je ľudská hlúposť a neprajnosť niektorých (najmä novopečených) komunálnych poslancov. Nezávislé médium opäť triednym nepriateľom

.Situácia je vážna

Ak vychádzame z toho, že chceme byť vyspelou európskou krajinou, ktorá si ctí slobodu slova a chce posilňovať demokraciu, zánik lokálneho vysielania,  je vážnou hrozbou.

Na politiku doplatili azda všetci, ktorí v tomto segmente pôsobili ako spoločnosti bez majetkovej účasti samosprávy. Takýto osud postihol TV Naša Košice, TV Trenčín, TV Karpaty, TV Zemplín, TV Oravia a ďalšie.

Situácia je vážna pre nezávislé stanice, kanály v súkromnom vlastníctve, ktoré prevádzkujú svoju činnosť v súlade s demokratickým princípom duálneho vysielania.

V roku 2023 bolo na trhu už iba jedenásť nezávislých kanálov. V poradí podľa tržieb 2022. Zdroj: Finsat.

01. TV BRATISLAVA / 216 868 eur
02. TV SEN / 174 599 eur
03. TV Nitrička / 121 019 eur
04. ATV Žiar nad Hronom / 59 022 eur
05. TV Levoča / 52 999 eur
06. TV Central / 49 950 eur
07. TV 7 Prešov / 33 660 eur
08. Skalická mestská televízia / 21 020 eur
09. TV Vita Trnava / 7 628 eur
10. TV Rimava / 1 404 eur
11. TV Pohoda Nové Mesto nad Váhom / 129 eur

V roku 2023 má iba jediná  stanica primeraný príspevok od samosprávy, časť kanálov získala drobné zákazky. Viac ako polovica je úplne bez príjmu z verejných zdrojov.

V roku 2023 prišla o príjem aj najväčšia TV Bratislava

TV Bratislava vznikla v roku 2007 na objednávku mesta. Vtedajšie vedenie mesta sa najskôr rozhodlo iniciovať vznik televízie, potom poslanci odsúhlasili financie, a až potom mesto urobilo výberové konanie na dodávateľa programu. Vedenie mesta sa rozhodlo objednávať si program vo verejnom záujme u nezávislej obchodnej spoločnosti. Objednávateľ tým chcel zároveň aj deklarovať, že nemá záujem zasahovať do obsahu.

Situácia sa radikálne zmenila po voľbách 2022. Pokračovanie príbehu budeme publikovať v inom článku.

Ostanú už iba radničné televízie

Orgány štátu a samosprávy v našej krajine nemôžu získať oprávnenie pre televízne vysielanie. Napriek tomu až tri štvrtiny lokálnych televíznych staníc na Slovensku vlastní mesto alebo obec. Tento zvláštny fenomén je v rozpore s demokratickým princípom vlastníctva médií.
Slovenský fenomén radničnej televízie a je falošná nezávislosť

Nevýhodou pre obyvateľstvo sú skreslené informácie, nepretržitá  propagácia vedenia mesta, obce a šialená cena, ktorú občan platí za svoju manipuláciu. Chaotické rozpočty komunálnych TV podnikov za rok 2023