Pravda o tom, prečo zanikajú lokálne televízie

Pravda o tom, prečo zanikajú lokálne televízie

Pravda o tom, prečo zanikajú lokálne televízie 718 480 Maria

Nezanikajú preto, že tu máme internet, veď ten im v distribúcií obsahu pomáha, môžeme si pozrieť príspevky on demand. Televízia si stále zachováva prvenstvo v objeme konzumácie informácie, ale najmä svojom dôveryhodnosťou. Dôvodom je skôr snaha využívať internet na publikovanie selektívnych PR informácií. To nie je demokratické.

Aby lokálna televízia mohla napĺňať svoje poslanie, musí byť nezávislá od politickej moci. To predovšetkým znamená, že politici nesmú mať priamy vplyv na jej personálne obsadenie a na financovanie. Politická a finančná závislosť lokálnych vysielateľov sa nerieši, naopak – v tejto krajine prihliada sa na ich postupný zánik.

Dôvodom je finančná a politická závislosť

Problémy s politickou a finančnou závislosťou majú všetky nezávislé regionálne televízie. Pravidelne sa stáva, že po voľbách nový primátor/starosta zruší televízií finančnú podporu a tým súkromnú spoločnosť de facto zlikviduje. Barbarsky zničí to, do čoho roky investoval, zoberie ľuďom právo na informácie a zničí aj investíciu súkromného podnikateľa.

Na politiku doplatili azda všetci, ktorí v tomto segmente pôsobili ako spoločnosti bez majetkovej účasti samosprávy. Takýto osud postihol TV Naša Košice, TV Trenčín, TV Karpaty, TV Zemplín, TV Oravia a ďalšie.

Situácia je vážna

Ak vychádzame z toho, že chceme byť vyspelou európskou krajinou, ktorá si ctí slobodu slova a chce posilňovať demokraciu. V takom prípade zánik lokálneho vysielania,  je vážnou hrozbou.

Situácia je vážna pre nezávislé stanice, kanály v súkromnom vlastníctve, v súlade s demokratickým princípom duálneho vysielania. Existuje totiž aj akési hybridné súkromno – verejné vysielanie, ale to nie je predmetom nášho záujmu.

V roku 2023 bolo na trhu už iba jedenásť nezávislých kanálov, v poradí podľa tržieb 2022

01. TV BRATISLAVA
02. TV SEN
03. TV Nitrička
04. ATV Žiar nad Hronom
05. TV Levoča
06. TV Central
07. TV 7 Prešov
08. Skalická mestská televízia
09. TV Vita Trnava
10. TV Rimava
11. TV Pohoda Nové Mesto nad Váhom

Spomedzi nich je už iba jediná stanica s financovaním z verejných zdrojov, hoci skromným. Niektoré majú ešte drobné zákazky, ale polovica je úplne bez príjmu z verejných zdrojov.

V roku 2023 prišla o príjem aj najväčšia – metropolitná TV Bratislava.

TV Bratislava vznikla v roku 2007 na objednávku mesta. Vtedajšie vedenie mesta sa najskôr rozhodlo iniciovať vznik televízie, potom poslanci odsúhlasili financie, a až potom mesto urobilo výberové konanie na dodávateľa programu. Vedenie mesta sa rozhodlo objednávať si program vo verejnom záujme u nezávislej obchodnej spoločnosti. Objednávateľ tým chcel zároveň aj deklarovať, že nemá záujem zasahovať do obsahu. Situácia sa radikálne zmenila po voľbách 2022. Pokračovanie príbehu budeme publikovať v inom článku.

Ako zanikajú lokálne stanice

Nezávislé stanice postupne zanikajú podľa vôle aktuálnych komunálnych politikov, pretože strácajú objednávky na výrobu programu vo verejnom záujme. Obvyklým motívom je však skutočnosť, že komunikačné oddelenia samospráv chcú financie použiť na vlastné aktivity, kde môžu mať plnú kontrolu nad publikovaným obsahom.

Potrebné je dodať, že každá lokálna sa riadi zákonom a podlieha regulácií Rady pre vysielanie. Nepoznáme prípad, že by lokálna televízia mala prísť o možnosť ďalej vysielať z dôvodu neobjektívnosti, nedodržiavania plurality názorov, alebo nepravdivých informácií, resp. neplnenia si základného poslania. Dôvody na výpoveď zo zmluvy, alebo zatvorenia komunálnej televízie sú vždy čisto politické, možno aj osobné.

Argumenty pre výpoveď zmluvy:

Na úvod treba povedať, že tieto argumenty, nech sa javia akokoľvek kuriózne, vždy vyhrajú. Keď sa rozhodne zlikvidovať televíziu štatutár – môže aj sám konať, ak sa rozhodnú poslanci – štatutár musí konať.

 • Výpoveď za trest
  Poslanci neustále televíziu upodozrievajú, že nadŕža starostovi, keďže sa ako štatutár objavuje na obrazovke najčastejšie. Odmietajú ísť do otvorenej diskusie, ale hnevajú sa, ak nedostanú priestor na jednostrannú výpoveď – proti starostovi. Nakoniec „za trest“ neodsúhlasia starostovi rozpočet. Stalo sa tak napríklad v mestskej časti Nové mesto v Bratislave a namierené proti starostovi Rudolfovi Kusému.
  .
 • Veď vy ste „súkromníci“
  Vadí im právna forma televízie, súkromný podnikateľ je ešte stále triedny nepriateľ, hoci od nežnej revolúcie prešli desiatky rokov. Právna forma obchodnej spoločnosti prekáža najmä mladším, ktorým chýba vzdelanie a vedomosť o tom, že monopol na informácie sme tu už mali za socializmu. Povedal to renomovaný právnik a primátor Ivo Nesrovnal ( 2016) v prítomnosti vtedajšieho komunikačného poradcu Richarda Dírera. ( Dnes už populárneho moderátora TA3).
  .
 • Videá si točiť vieme sami!
  Obvykle sú za tým osobné, tvorivé ambície komunikačných manažérov.  Pre vedenie obce a poslancov je lichotivé, že budú mať plnú kontrolu nad obsahom. Videá na YT kanál nie sú regulované Radou pre mediálne služby a teda sankcie v princípe nehrozia. Aj v hlavnom meste po novom budú mať iba také informácie zo samosprávy, aké naservírujú samotní úradníci.Tradičné, masové média nepotrebujú – veď obsah si vytvárajú sami.
  .
  Stalo sa to v Petržalke,  že ihneď po voľbách 2022 zrušili zmluvu metropolitnej televízií a nahradili podcastom Z Petržalskej obývačkyTakto „ušetrené“ financie použili na mzdy pre členov videokrúžku na oddelení komunikácie. ( Videokrúžok nie je hanlivý výraz, pretože zmluvu uzatvorili so Spolkom audiovizuálnych nadšencov pri strednej škole.)
  Pre koho sa obsah vyrába? Poteší ich aj dvesto videní. 
  .
 • Oproti Markíze máte minoritnú sledovanosť. A nie ste v peoplemetroch!
  Tento argument sa bežne používa. Ťažko je vysvetliť, že v Bratislave je iba 12 peoplemetrov, v niektorých mestských častiach ani jeden a teda meranie by bolo neúčinné. Viac na tému: Meranie sledovanosti v lokálnej televízií 
  .
 • Nikto už televíziu nepozerá, aj moja babka je už na internete.
  Internet televízií iba pomohol. Obsah televízie je šírený nielen v „éteri“, ale aj cez internet a tak sa dostane k viacerým ľuďom. Ak nikto nepozerá televíziu, prečo sa tvária, že sú televízia. Odpoveď je jednoznačná, ľudia čerpajú informácie najviac z televízie. Potvrdzuje to každý prieskum. Najnovšie aj prieskum pre HM SR Bratislava 2024 od agentúry Median.
  .
 • Pre starších máme obecné noviny
  Prieskum pre HM SR v 2020 potvrdil, že najviac informácií obyvatelia čerpajú z Bratislavských novín, ktoré sú súkromné. Manažéri sa však rozhodli im konkurovať. Radničné noviny INBA posilnili o celú redakciu a distribúciu do každej schránky. Po rokoch sa v spomínanom prieskume za 2024 ukázalo, že ich pozná sotva 6% obyvateľov.
  .
 • Do TA3, Jojky a Markízy sa vieme dostať aj zadarmo
  Áno, ak vo vašej mestskej časti vybuchne bomba! V takom prípade prídu všetky štáby. Bežné informácie lokálneho významu ich pochopiteľne nezaujímajú.

Ďalšie argumenty už asi netreba spomínať, pretože zistíme, že najväčším nepriateľom nezávislej lokálnej televízie je ľudská hlúposť a neprajnosť niektorých (najmä novopečených) komunálnych poslancov. Ak sa chcete pobaviť, pozrite si tragikomický inkvizičný proces poslancov v mestskej časti Petržalka s TV Bratislava.

 

Ľudia si lokálnu televíziu želajú

 • Viac ako polovica obyvateľov hlavného mesta považuje za potrebnú existenciu regionálnych televízií. Sú to častejšie ženy, ľudia nad 35 rokov a vysokoškolskí vzdelaní.
 • Podľa prieskumu Median pre TV Bratislava, ľudia od tradičnej televízie očakávajú informácie nielen o meste, ale aj o práci poslancov a primátora, najmä diskusné relácie typu Komunálny duel.

 

.