Situácia doma

Rafinované komunikačné trendy v samospráve
Rafinované komunikačné trendy v samospráve 1280 720 Maria Urlandová

Organizácie samosprávy v Bratislave zásadne zmenili spôsob komunikácie s verejnosťou. Po ére sociálnych sietí vynašli rafinovanejší spôsob informovania verejnosti –…

Falošná nezávislosť radničnej televízie
Falošná nezávislosť radničnej televízie 1280 853 Maria Urlandová

Orgány štátu a samosprávy v našej krajine nemôžu získať oprávnenie pre televízne vysielanie. Napriek tomu až tri štvrtiny lokálnych televíznych…

Pravda o zániku nezávislého lokálneho vysielania na Slovensku
Pravda o zániku nezávislého lokálneho vysielania na Slovensku 718 480 Maria Urlandová

Príčinou tohto stavu nie je internet a nové médiá. Naopak, internet televízií pomohol, pomáha pri distribúcií obsahu a každá TV…

Lokálne televízie na Slovensku – ako od macochy
Lokálne televízie na Slovensku – ako od macochy 1000 563 Maria Urlandová

Kým v zahraničí sa zaoberajú trvalou udržateľnosťou regionálneho vysielania na úrovni vlády, na Slovensku regionálni vysielatelia sú nevlastným dieťaťom –…

Už v r. 2008 sa v EÚ vedelo o mizernom stave lokálneho vysielania
Už v r. 2008 sa v EÚ vedelo o mizernom stave lokálneho vysielania 2560 1920 Maria Urlandová

Televízia v Európe bol  monitorovací program, financovaný Európskou úniou. V rámci  záverečnej správy sa do materiálu dostal nižšie uvedený text,…

Politická a finančná závislosť lokálnej televízie
Politická a finančná závislosť lokálnej televízie 1280 879 Maria Urlandová

Súkromní lokálni vysielatelia, ktorí sú špecifickým druhom poskytovania verejnej služby, majú však problém nielen financovaním, ale aj s politickou závislosťou…

Radničné televízie a ich divoké rozpočty za rok 2023
Radničné televízie a ich divoké rozpočty za rok 2023 2560 1709 Maria Urlandová

Radničné televízie sú komunálne podniky vo vlastníctve miest a obcí. Podľa zákona sú „súkromnými vysielateľmi“. Zároveň sa chovajú ako rozpočtové…

Financovanie lokálneho vysielania sa musí zmeniť
Financovanie lokálneho vysielania sa musí zmeniť 1280 743 Maria Urlandová

Lokálne televízie sú považované súkromných komerčných vysielateľov. Taká forma je obvyklá vo vyspelých krajinách, veď viac súkromných lokálnych subjektov znamená…

Meranie sledovanosti v lokálnej televízií
Meranie sledovanosti v lokálnej televízií 753 480 Maria Urlandová

Sledovanosť televízie sa meria prostredníctvom kvantitatívneho prieskumu, alebo peoplemetrov. V podstate sa meria trhový podiel, podľa ktorého potom televízie určujú…

Slovensko kritizujú za 71% politickú kontrolu v miestnych médiách
Slovensko kritizujú za 71% politickú kontrolu v miestnych médiách 768 432 Maria Urlandová

Najväčšími nevýhodami je stále obmedzená politická nezávislosť. Najvyššie riziko je v miestnych médiách, ktoré sú financované a často aj  vlastnené…