Už v r. 2008 sa v EÚ vedelo o mizernom stave lokálneho vysielania

Už v r. 2008 sa v EÚ vedelo o mizernom stave lokálneho vysielania 2560 1920 Maria Urlandová

Televízia v Európe bol  monitorovací program, financovaný Európskou úniou. V rámci  záverečnej správy sa do materiálu dostal nižšie uvedený text, ktorý dokazuje, že takýto zúfalý stav tu už bol od začiatku.

Obsah vysielania na regionálnej a lokálnej úrovni zúfalo potrebuje zlepšenie. Z právneho hľadiska sú lokálne televízie súkromnými médiami pôsobiacimi na základe tých istých zákonných ustanovení ako všetci ostatní súkromní vysielatelia (okrem kvóty na európsku produkciu).

Čelia ekonomickým problémom, ktoré ich vháňajú do područia samospráv, ktoré financujú približne 80% z ich rozpočtov. Toto umožnilo televíziám v mestách ako Nitra alebo Trenčín, rovnako ako v hlavnom meste Bratislava, zlepšiť svoju finančnú situáciu. Táto podpora však evidentne zvyšuje ich závislosť na miestnych orgánoch a obmedzuje ich redakčnú nezávislosť.

Niektoré ďalšie lokálne stanice, ako napríklad TV Naša so sídlom v Košiciach, ktoré nedostávajú žiadne finančnú podporu od samosprávy, sú financované predovšetkým z reklamy.

Lokálne televízne stanice spolupracujú s kanálmi s celoštátnou pôsobnosťou, predovšetkým s tými, ktoré kladú dôraz na regionálne spravodajstvo, ako TV Joj, ktorá je v skutočnosti dedičkou regionálnej siete lokálnych televíznych kanálov, TV Global.

Všetky najväčšie televízie – TV Markíza, TV Joj, TA3 a do istej miery aj Jednotka – vo všeobecnosti spolupracujú s lokálnymi televíziami alebo spravodajcami, ktorí sú platení za každú reportáž. Niekedy ten istý lokálny korešpondent vyrába správy pre všetky celoštátne televízie. Výsledkom je potom situácia, keď sa tá istá tvár objavuje v správach na rozličných televíznych kanáloch.

Obsah vysielania lokálnych televízií sa vo všeobecnosti zlepšuje vďaka profesionalizácii ich novinárov a pomalému, ale postupujúcemu rastu lokálnych trhov. Vďaka participácii v rôznych novinárskych súťažiach a vzrastajúcej spolupráci s veľkými televíznymi stanicami získali lokálne televízie lepší prístup k informáciám. Zároveň majú viac príležitostí porovnávať svoje výstupy, ktoré ich motivujú k zlepšovaniu.

Pokiaľ však ide o regionálne spravodajstvo, veľké televízie sa zvyčajne zaujímajú o senzácie a menej o témy dôležité pre región. Toto má dopad aj na lokálne televízie, keďže to obmedzuje ich priestor na zlepšovanie. Lokálne televízne kanály sa sústreďujú hlavne na regionálne spravodajstvo, talk-show a diskusné programy o lokálnych témach; hudbu, informácie a oznamy relevantné pre ich komunitu.

Iba väčšie regionálne televízie pokrývajú celoštátne správy a vysielajú talk-show zamerané na širšie problémy a záležitosti, zábavné programy a investigatívne reportáže. Niektoré regionálne stanice sa pokúšajú rozšíriť svoje spravodajstvo. Napríklad TV Patriot so sídlom v Žiline vysiela celoštátne prostredníctvom satelitu a vysiela taktiež regionálne správy z iných častí Slovenska.

Iný projekt, Media Screen, ktorý sa snaží o vysielanie cez satelit a chce ponúknuť programy niekoľkých lokálnych televízii z východného Slovenska; toto by rozdelilo vysielací čas a prenosové náklady a zasiahlo by pritom širšie publikum z iných časti krajiny (prostredníctvom TV
Central, so sídlom v Nitre).

https://memo98.sk/uploads/_media/slovak-transl-web.pdf