RegionTVnet.sk

Združenie regionálnych TV vysielateľov Slovenska

Regionálna televízia plní jedinečnú, nezastupiteľnú úlohu – informovať o dianí v najbližšom okolí. Osobný vzťah a blízkosť k trhu ju robia výnimočnou.

Dôvera ľudí v platformy sociálnych médií klesá, pretože mnohí ich zneužívajú na šírenie dezinformácií.  Ľudia potrebujú dôveryhodnosť, nezávislosť a transparentné médiá.  Televízia je všeobecne najdôveryhodnejším médiom, ale ešte vieryhodnejšia je práve lokálna televízia.

Lokálne televízie zachytávajú všetky oblasti spoločenského života, pokrývajú záujmy a potreby obyvateľov na území, pre ktoré vysielajú. Ponúkajú občanom a zástupcom regiónu hlas a informácie v rôznych publicistických formách, informácie o tom čo sa deje doma. Prispievajú aj k rozvoju regiónu, lebo cieľom je významne ovplyvňovať rozvoj daného regiónu, jeho identitu a preto sa program zameriava na podstatné aspekty diania v danom meste, či regióne.

  • Aktivizuje občanov v ich účasti na správe verejných vecí , umožňuje im podieľať sa na rozhodovaní o miestnych záležitostiach.
  • Pestuje lokálnu a regionálnu identitu a má integračnú funkciu, prispieva k uchovávaniu kultúrnych tradícií a pocitu príslušnosti k danému regiónu.
  • Plní úlohu verejnoprávnej televízie v lokálnych podmienkach.

Silné pokrytie, lojálne publikum a regionálna identita na jednom mieste. Buďte pri tom!

Multiregionálna reklama znamená – reklama vo viacerých regiónoch naraz.

Združenie

Podnetom na vznik združenia je celospoločenské nedocenenie činnosti regionálnych médií, ktoré na slovenskom mediálnom trhu pôsobia skoro 30 rokov a vnímané negatívne, pretože sú celkom závislé od orgánov samosprávy. Napriek tomu je na Slovensku aj veľa nezávislých regionálnych televízií, ktorým chýba morálna a finančná podpora.