RegionTVnet.sk

Vitajte na stránke RegionTVnet.sk,

obsah textov má za cieľ priniesť súhrnné informácie o lokálnom vysielaní na Slovensku, ako významného článku mediálneho priemyslu. Cieľom je aj edukovať širšiu verejnosť a búrať falošné mýty.

Lokálne a regionálne televízie zachytávajú všetky oblasti spoločenského života, pokrývajú záujmy a potreby obyvateľov na území, pre ktoré vysielajú. Miestna určitosť a regionálna identita sú poklady lokálnej televízie.

Ponúkame občanom a zástupcom regiónu hlas a informácie v rôznych publicistických formách, informácie o tom čo sa deje doma. Prispievame aj k rozvoju regiónu, lebo cieľom je významne ovplyvňovať identitu regiónu a preto sa program zameriavame na podstatné aspekty diania v danej lokalite.

Nová misia

Dôvera ľudí v platformy sociálnych médií klesá, pretože mnohí ich zneužívajú na šírenie dezinformácií. Ľudia potrebujú dôveryhodné, nezávislé a transparentné médiá. Televízia je všeobecne najdôveryhodnejším médiom, ale ešte vieryhodnejšia je práve lokálna televízia.

Podpora miestnej televízie sa v posledných rokoch stáva účinnou stratégiou na boj proti hoaxom a dezinformáciám, spôsobom, ako odkloniť obyvateľstvo od konzumácie sociálnych sietí.