Úlohy a význam

Miestna televízia má jedinečnú a nezastupiteľnú úlohu v spoločnosti

Ľudia sa zaujímajú o správy z celej krajiny a zo sveta, ale najviac reagujú na problémy zo svojho najbližšieho okolia. Lokálna televízia je pre občana dostupná a informačne blízka.

Lokálna televízia prispieva k udržaniu zdravých komunít, kde obyvatelia majú prístup k informáciám, môžu sa podieľať na verejnej diskusii a môžu byť aktívni členovia svojho miestneho spoločenstva.

Lokálna a regionálna televízia je médium, ktoré si už dávno našlo svoje miesto na televíznom trhu. Predpokladá sa, že vzhľadom na zahraničné i domáce skúsenosti bude význam týchto médií iba narastať. Televízia je zároveň regulovaným médiom s plnou zodpovednosťou pred zákonom za odvysielaný obsah.

1.

Aktivizuje občanov v ich účasti na správe verejných vecí, umožňuje im podieľať sa na rozhodovaní o miestnych záležitostiach.

2.

Pestuje lokálnu a regionálnu identitu, má integračnú funkciu, prispieva k uchovávaniu kultúrnych tradícií a pocitu príslušnosti k danému regiónu.

3.

Plní úlohu verejnoprávnej televízie v lokálnych podmienkach.

Nová misia

Jej dôležitosť je dnes väčšia než kedykoľvek predtým. Ľudia sa často uzatvárajú do informačných bublín na sociálnych sieťach a do sveta dezinformácií. Pre mnohých sa tiež stali hlavným zdrojom informácií weby a PR média samosprávy, a preto je dôležité obyvateľov vrátiť k redakčne pripravenému obsahu tradičných médií.

Obyvatelia našej krajiny potrebujú profesionálne pripravené a overené informácie zo svojho okolia,  a v tomto smere zohráva dôležitú úlohu miestna televízia.

Významné prínosy v rámci miestnych komunít

 1. Miestne spravodajstvo
  Poskytuje aktuálne informácie o udalostiach, kultúre, športe a iných témach v danom regióne. Týmto spôsobom umožňuje divákom byť informovanými o tom, čo sa deje v ich bezprostrednom okolí.
 2. Podpora miestneho podnikania
  Lokálna televízia môže slúžiť ako platforma pre reklamu a propagáciu miestnych podnikov. Pomáha tak posilňovať miestnu ekonomiku a podporovať miestnych podnikateľov.
 3. Komunitné udalosti a kultúra
  Poskytuje pokrytie miestnych udalostí, kultúrnych podujatí a aktivít, čím prispieva k posilneniu spoločenského povedomia a spolupatričnosti.
 4. Zachovávanie miestnej identity
  Lokálna televízia môže hrať kľúčovú úlohu pri zachovávaní miestnej identity a kultúrnych tradícií. Umožňuje komunite podeliť sa o svoje príbehy a zážitky.
 5. Vzdelávanie a informovanie
  Poskytuje vzdelávacie programy a informácie, ktoré sú relevantné pre miestnu komunitu. Môže zvýšiť povedomie o dôležitých témach, ako sú verejná politika, environmentálne otázky a iné.
 6. Demokratická úloha
  Lokálna televízia môže zohrávať úlohu pri podpore demokracie tým, že informuje verejnosť o miestnych voľbách, politických rozhodnutiach a otázkach verejného záujmu.
 7. Inkluzívna platforma
  Poskytuje platformu pre rôznorodé hlasové a názory v komunite. Umožňuje menšinám, neziskovým organizáciám a jednotlivcom zdieľať svoje príbehy a perspektívy.

Prínosy pre celú spoločnosť

 1. Vychováva mediálnych tvorcov pre túto krajinu
  Väčšina ľudí z miestnej televízie sa dokáže výborne uplatniť v celoštátnej televízií, alebo pri komunikácií s verejnosťou. Televízia dáva priestor aj starším profesionálom, ktorí odovzdávajú svoje skúsenosti začiatočníkom.
 2. Kvalitným komunálnym politikom pomáha rásť
  Dáva im možnosť prezentovať svoje názory v atraktívnej audiovizuálnej forme. Pomáha im aj v zručnosti vystupovať pred kamerami.
 3. Pomáha budovať nezávislý audiovizuálny priestor
  Napriek obmedzeným príjmom vyrába rôzne formáty a dokumentárne filmy. Ostatným ukazuje, že programové formáty sa dajú vyrábať efektívnejšie.

Budúcnosť miestnej televízie

Miestna televízia nemá garantované financovanie z verejných zdrojov, hoci poskytuje verejnoprospešnú službu. Na rozdiel od iných krajín, kde ide časť koncesionárskych poplatkov regionálnemu vysielaniu, my takúto vymoženosť nemáme.

Budúcnosť televízií zatiaľ závisí iba vôle volených zástupcov mesta. Niektoré mestá a obce si želajú „hlasnú trúbu“, inde osvietení predstavitelia samosprávy si objednávajú program vo verejnom záujme od nezávislých vysielateľov. Nezávislí vysielatelia potrebujú istotu, chrániť vlastné investície, preto sa usilujeme, aby nás štát priamo financoval, tak ako v iných demokratických krajinách.

Budúcnosť lokálnej televízie závisí aj od miery patriotizmu miestnych podnikov, ktorí by namiesto podpory globálnych platforiem, mohli investovať do reklamy v domácej televízií.