Regionálne a lokálne televízie v SR

Regionálna a lokálna televízia je právnická osoba, ktorá je držiteľom licencie pre televízne a rozhlasové vysielanie s označením územného rozsahu „regionálny“ alebo „lokálny“. Zároveň vysielané programy sú zamerané na miestne informačné prostredie alebo zdroje a na spoločné záujmy, ktoré vytvárajú a prehlbujú vnútorné väzby akéhokoľvek spoločenstva a vedú k udržiavaniu pocitu identity so spoločenstvom. (Zákon 308/2000 Z.z.)

Televízna programová služba
je programová služba, ktorej vysielanie je chránené podľa osobitného predpisu5) a vo vnímateľnej podobe ho tvorí rad po sebe nasledujúcich obrazov vnímateľných zrakom sprevádzaných súvisiacim zvukom vnímateľným sluchom.

Zákon 220/ 2007 Z.z. o digitálnom vysielaní

Regionálne vysielanie
je vysielanie, ktoré pokrýva územie väčšie, ako je katastrálne územie obce, a ktoré môže prijímať menej ako 30 % obyvateľov.

Lokálne vysielanie
je vysielanie, ktorého príjem sa zvyčajne geograficky obmedzuje na obec a oblasť príjmu nepresahuje viac ako 100 000 obyvateľov.

Vysielanie programovej služby
je šírenie pôvodnej kódovanej alebo nekódovanej programovej služby určenej na príjem verejnosťou prostredníctvom komunikačnej siete alebo telekomunikačného zariadenia, a to televíznej programovej služby.
Za vysielanie programovej služby sa nepovažuje šírenie informácií alebo iných komunikátov prostredníctvom internetu.

Aktívne televízne stanice

Tu uvádzame iba aktívne regionálne a lokálne televízie. Aktívne sú tie, ktoré šíria svoj signál prostredníctvom telekomunikačných sietí do „éteru“ – vysielajú. Niektoré už totiž, alebo ešte,  nevysielajú a videá iba umiestňujú na Youtube kanál, ale video na internete nie je televízia, ak nevysiela klasicky.
Druhou podmienkou je poskytovanie televíznej programovej služby, a to v prípade regionálnej a lokálnej televízie je program zameraný na miestne informačné prostredie.
Niektoré subjekty majú TV licenciu, ale pre nedostatok zdrojov, či z iných dôvodov program nevyrábajú, resp. iba príležitostne. Tu uvádzame tie televízie, ktoré dokázali prežiť, a svoj program aktualizujú minimálne raz týždenne. Je to sotva tretina z počtu vydaných licencií Radou pre vysielanie.

Číslo za názvom televíznej služby je divácky potenciál = počet obyvateľov na relevantnom území, pre ktorých je určený program.

Ak má jednotlivá TV šírenie cez viacerých operátorov a zároveň je aj v DVB-T, čiže signál pokrýva aj okolie mesta, potenciál je zvýšený o 25%. Na druhej strane, ak je šírenie iba cez jedného alebo dvoch operátorov, divácky potenciál je primerane znížený, lebo nemá každý možnosť príjmu. Ak televízia dokáže pokryť širšie územie ako je región (celá SR), do úvahy berieme iba obyvateľov regiónu. Všetky čísla sú odhadnuté, pretože nie sú k dispozícií presné čísla.

Počet divákov môžeme odhadnúť ako 20 – 30 % z počtu obyvateľov. Závisí to od možností šírenia signálu: DVB-T, káblové rozvody, IPTV operátori a od objemu programov: aktualizácia denne, týždenne, príležitostne. Čím je program aktuálnejší, tým väčšia sledovanosť, hoci každá regionálna a a lokálna TV často reprízuje.

Regionálne a lokálne televízie nemajú možnosť merania prostredníctvom peoplemetrov. (PMT je súkromná spoločnosť, akcionármi sú celoplošné kanály.) Regionálne TV merajú sledovanosť klasickým prieskumom. U tých, ktorí prieskum nemajú, možno predpokladať podobnú sledovanosť.

Bratislavsky kraj

Obchodné spoločnosti

 • Šírenie signálu: DVB-T, UPC, Digislovakia, Swan, Satro, Magio, Holcatel, Antik, DSI data
  Obsah: denný magazín Metro Dnes (30 minút), správy, reportáže, diskusné programy 2 x týždenne
  Program pre : HM SR Bratislava a okolie / 550 000 obyvateľov
  Online: www.tvba.sk

  Prevádzkovateľ: City TV, s.r.o.
  Kontaktná osoba: Mária Urlandová, 0903/445 632, urlandova@tvba.sk
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=62897&SID=2&P=1

Vo vlastníctve samosprávy

 • Šírenie signálu : UPC, Magio TV, Fiber TV
  Obsah: správy, reportáže, diskusné programy a magazíny
  Program pre: MČ Ružinov
  Online: www.tvr.sk

  Prevádzkovateľ: TVR a RE, s.r.o.
  Kontaktná osoba: Martin Ferák
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=17430&SID=2&P=1

 • Šírenie signálu: DVB-T vysielač, UPC, Swan
  Online: archív na webe
  Obsah: týždenný magazín, diskusný program
  Program pre: mesto Pezinok, cca 25 000 obyvateľov
  www.tvpezinok.sk

  Prevádzkovateľ: TV PEZINOK, s.r.o.
  Číslo licencie: TD/97
  Kontaktná osoba: Monika Luknárová
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=17236&SID=2&P=1

 • Šírenie signálu: Satro
  Obsah: týždenná aktualizácia, reportáže, zastupiteľstvá
  Program pre: Devínska Nová Ves, 15 502 obyvateľov
  www.dtv.eu.sk

  Prevádzkovateľ: Devínskonovoveská televízia spol. s.r.o.
  Kontaktná osoba: Jaroslav Zaťko
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=24575&SID=2&P=1

 • Dúbravská TV

  Šírenie signálu: na stránke neuvádza
  Obsah: týždenný magazín, zastupiteľstvá
  Program pre: Dúbravka 33 740 obyvateľov
  Financovanie: 40 000 € / ročne
  www.dubravskatv.sk
  Prevádzkovateľ: Dúbravská televízia, spol. s.r.o
  Kontaktná osoba: Rastislav Bagar
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=21776&SID=2&P=1

  Západoslovenská TV

  už od roku 2019 nevyrába program a pravdepodobne už ani nevysiela.
  www.zstv.sk

Trnavsky kraj

Obchodné spoločnosti

 • Šírenie signálu: DVB-T, káblové rozvody, satelit
  Obsah: týždenne správy, reportáže, diskusné programy
  Program pre: Senica, Skalica, Bradlo, Stará Turá
  Online: www.sen.sk

  Prevádzkovateľ: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.
  Číslo licencie: TD/69
  Kontaktná osoba: Ivan Príkopa
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=2345&SID=7&P=1

 • Šírenie signálu: DVB-T, Satro, Magio + webarchív
  Obsah: týždenne správy, reportáže
  Program pre: Galanta, Šaľa, Sládkovičovo, cca 45 000 obyvateľov
  https://www.rtvkrea.sk/kontaktujte-nas

  Prevádzkovateľ: RTV KREA s. r. o.
  Číslo licencie: TD/29
  Kontaktná osoba: Zoltán Horváth
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=454036&SID=7&P=1

 • Šírenie signálu: DVB-T
  Online: webarchív
  Obsah : správy, reportáže, diskusie, týždenne
  Program pre: Piešťany, 27 820 obyvateľov
  http://piestanytv.sk/kontakt/

  Prevádzkovateľ: TV PIEŠŤANY production, s.r.o.
  Číslo licencie: TD/158
  Kontaktná osoba: Rastislav Ilčík
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=335286&SID=7&P=1

Vo vlastníctve samosprávy

 • Šírenie signálu: DVB-T, UPC, Swan, Orange, Magio TV
  Program pre: mesto Trnava ( 65 515 obyvateľov) a okolie
  Programový obsah: pravidelný magazín, správy, reportáže, diskusné programy a záujmové magazíny
  Online: www.mtt.sk

  Prevádzkovateľ: Mestská televízia Trnava s.r.o.
  Číslo licencie: TD/92
  Kontaktná osoba: Dalia Šaškovičová
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=4657&SID=7&P=1

 • Šírenie signálu: UPC analóg
  Online: archív na webe
  Programový obsah: správy, diskusia
  Programový dosah: Hlohovec, cca 21 999 obyvateľov
  www.https://hctv.sk/

  Prevádzkovateľ: Hlohovská televízia, s.r.o.
  Číslo licencie: TD/102
  Kontaktná osoba: Ing. Peter Chmela
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=8220&SID=7&P=1

 • TV WYVAR, video iba príležitostne, www.csrt.sk

  Dunajskostredská TV ( pravdepodobne iba YT kanál, video príležitostne) www.dunajskostredsky.sk

  TV VEGA  licencia od 2016 ( zatiaľ iba YT kanál, prevzaté programy )www.vegatv.sk

  TV Vita ( YT dokumentárny kanál, nie je regionálna TV) www.tvvita.sk

  SMT (YT kanál, nemá stránku a pravdepodobne ani licenciu)

Nitriansky kraj

Obchodné spoločnosti

 • Šírenie signálu: DVB-T, Magio TV, Fiber TV
  Obsah: denná aktualizácia, správy, reportáže, diskusné programy
  Program pre: Nitra ( 77 603 obyvateľov) a okolie
  Online: http://www.nitricka.sk

  Prevádzkovateľ: Nitrička media s.r.o.
  Číslo licencie: TD/22
  Kontaktná osoba: Ján Baran
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=159961&SID=9&P=1

 • Šírenie signálu: DVB-T, Magio TV, Fiber TV, Antik, Swan, Satro
  Obsah: publicistika Región (týždenne), správy, reportáže
  Program pre: Nitra a okolie
  Online: http://www.cetv.sk

  Prevádzkovateľ: CE MEDIA s.r.o.
  Číslo licencie: TD/196
  Kontaktná osoba: Róbert Greguš
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=9046&SID=9&P=1

Vo vlastníctve samosprávy

 • Šírenie signálu: DVB-T, Magio TV, UPC analóg, KONFERnet, Carisma TV
  Program pre: mesto Nové Zámky ( 38 544 obyvateľov ) a okolie
  Obsah: SK spravodajstvo (2x týždenne), maďarské správy (1xtýždenne), magazíny, zastupiteľstvo
  Online: http://www.nztv.sk

  Prevádzkovateľ: Novocentrum Nové Zámky a.s. ( akcionár mesto)
  Číslo licencie: TD/24
  Kontaktná osoba: Norbert Kádek
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=1491&SID=9&P=1

 • Šírenie signálu: Magio TV, Orange TV, UPC, STA, LTS
  Obsah: mesačne aktualizovaný program
  Program pre: Levice ( 33 682 obyvateľov)
  Online: http://www.tvlevice.sk

  Prevádzkovateľ: Levická televízna spoločnosť s.r.o.
  Číslo licencie: TD/98
  Kontaktná osoba: Ľubica Lukáčová
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=9071&SID=9&P=1

 • TV Komjatice, samospráva 87 €/ročne, šírenie cez miestnu káblovku pre 800 domácností, video každé 2 týždne
  www.komjatice.sk

  TV Močenok ( YT kanál – samospráva, 4 483 €/ročne, nemá vlastný web) www.mocenok.sk

  Guta TV Kolárovo ( YT kanál – samospráva, 55 190 € / ročne) www.gutatv.sro

  TV Komárno (YT kanál – samospráva, 166 067 €/ročne) www.tvkomarno.sk

Trenčiansky kraj

Obchodné spoločnosti

 • Šírenie signálu: DVB-T, Antik, Magio, Swan
  Obsah: správy (2xtýždenne), reportáže, relácie, diskusné programy
  Program pre : Považská Bystrica ( 40 169 obyvateľov + okolie
  Online: http://www.tvpovazie.sk

  Prevádzkovateľ: MEDIA COMPANY s. r. o.
  Číslo licencie: TD/198
  Kontaktná osoba: Peter Galovič, 0905 321 251, riaditel@tvpovazie.sk
  ORSR: https://orsr.sk/vypis.asp?ID=353203&SID=6&P=1

Vo vlastníctve samosprávy

 • Šírenie signálu: Digislovakia
  Programový dosah: mesto Prievidza (47 033), Bojnice (4 926), Handlová ( 17 329) obyvateľov
  Programový obsah: správy, reportáže, diskusné programy (premiéra týždenne)
  Online: http://www.rtvprievidza.sk

  Prevádzkovateľ: Regionálna televízia Prievidza, s. r. o.
  Číslo licencie: TD/19
  Kontaktná osoba: Dana Reidlová
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=1799&SID=6&P=1

 • I -TV Považská Bystrica, uvádza šírenie DVB-T, program iba príležitostne www.i-tv.sk

  TV Pohoda ( vlastník súkromný, vysielanie neuvádza, pravdepodobne iba YT kanál) www.tvpohoda.sk

  TV Trenčianské Teplice ( samospráva, pravdepodobne iba YT kanál, nemá svoj web, 32 683 €/ročne) www.teplice.sk

  Bánovské vysielanie (pravdepodobne iba YT kanál) www.kulturabn.sk

  Mestská televízia Partizánske (pravdepodobne iba YT kanál) www.mtp.sk

Žilinsky kraj

Obchodné spoločnosti

 • Šírenie signálu: DVB-T, Magio TV, KDR
  Obsah: denné správy, reportáže, diskusie
  Program pre: Žilina ( 81 094 obyvateľov) a okolie
  Online: http://www.tvraj.sk

  Prevádzkovateľ: Raj Production, s.r.o.
  Číslo licencie: TD/177
  Kontaktná osoba: Marek Kubáň
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=302798&SID=5&P=1

Vo vlastníctve samosprávy

 • Šírenie signálu: DSI data, UPC
  Program pre: mesto Dolný Kubín ( 19 116), Námestovo (7 910) , Tvrdošín ( 9 225), Trstená (7 405) + okolité obce
  Programový obsah: správy, reportáže, diskusné programy (30 minút týždenne)
  Online: http://www.tvdk.sk

  Prevádzkovateľ: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.
  Číslo licencie: TD/86
  Kontaktná osoba: Jakub Krška
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=4075&SID=5&P=1

 • Šírenie signálu: DSiDATA, DVB-T, Imafex, Obecné siete, Magio TV a Fiber TV
  Obsah: týždenná aktualizácia
  Program pre: Liptovský Mikuláš ( 31 521) , Liptovský Hrádok ( 7 589)  a okolité obce
  Online: http://www.tvliptov.sk

  Prevádzkovateľ: Televízia Liptov, a. s.
  Číslo licencie: TD/91
  Kontaktná osoba: Silvia Pekarová
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=159632&SID=5&P=1

 • TVT Turzovka / 10 000

  Šírenie signálu: miestny KDS
  Obsah: príležitostne, napr. zastupiteľstvá
  Program pre: Turzovka ( 7 541 obyvateľov) a okolie
  Online: http://www.tvt.sk
  Financovanie: 85 000 € / ročne
  Prevádzkovateľ: T – services, s. r. o.
  Kontaktná osoba: Ján Schutz
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=145250&SID=5&P=1

  Kysucká TV

  šírenie iba MMDS, program týždenne, vlastník samospráva www.kysuckatelevizia.sk

  TV Turiec

  šírenie neuvádza, pravdepodobne iba YT kanál, vlastník samospráva, financovanie: 256 666 € /rok. www.tvturiec.sk

  TVR Ružomberok

  šírenie neuvádza, možno iba YT kanál, ale má pravidelný program.

  TV Severka

  šírenie – uvádza DVB-T, príležitostný a prevzatý program www.tvseverka.sk

Banskobystricky kraj

Obchodné spoločnosti

 • Šírenie signálu: DVB-T, Magio, UPC, Fiber TV
  Obsah: aktuálne reportáže, rôzne záujmové magazíny
  Program pre: Banská Bystrica, Brezno, Podbrezová, Zvolen, Žiar nad Hronom, Lučenec a Rimavská Sobota
  Online: http://www.tvhronka.sk

  Prevádzkovateľ: Hronka production, s.r.o.
  Číslo licencie: TD/11
  Kontaktná osoba: Milan Beňo
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=155041&SID=3&P=1

 • Šírenie signálu: Digislovakia, UPC
  Program pre: mesto Žiar nad Hronom ( 19 336 obyvateľov)
  Obsah: aktualizovaný týždenne
  Online: www.tvziar.tv

  Prevádzkovateľ: SEWARE multimedia, v.o.s.
  Číslo licencie: TD/91
  Kontaktná osoba: Boris Šeševička
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=6000&SID=3&P=1

 • Šírenie signálu: DVB-T
  Program pre: Rimavská Sobota a okolie
  Obsah: aktualizovaný týždenne, správy, reportáže
  http://www.tvrimava.sk

  Prevádzkovateľ: RSNET TV 01 s.r.o.
  Číslo licencie: TD/149
  Kontaktná osoba: Radovan Ceglédy
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=320890&SID=3&P=1

   

   

 • Šírenie signálu: DVB-T, Magio
  Program pre: Žarnovica a okolie, cca 20 000 obyvateľov
  Program pre: správy, reportáže, aktualizovaný týždenne
  http://www.tvp.sk 

  Prevádzkovateľ: Radoslav Haring – „PANORÁMA PRODUCTION“
  Číslo licencie: TD/193
  Kontaktná osoba: Radoslav Haring
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=69526&SID=3&P=1

Vo vlastníctve samosprávy

 • Šírenie signálu: Slovanet
  Program pre: mesto Banská Štiavnica, cca 10 000 obyvateľov
  Obsah: týždenne Štiavnický magazín
  Online: http://www.viotv.sk

  Prevádzkovateľ: PO-MA spol. s r.o.
  Číslo licencie: TD/183
  Kontaktná osoba: Martina Búziková Ottinger
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=3837&SID=3&P=1

 • TV Local Rimavská Sobota, šírenie DVB-T (treba overiť) , týždenný magazín, vlastník: Kabel Telecom, s.r.o., http://www.tvlocall.sk

Prešovsky kraj

Obchodné spoločnosti

 • Šírenie signálu: DVB-T, Magio, Fiber TV, Slovanet, Antik
  Program pre obyvateľov: Prešov a okolie
  Programový obsah: denná aktualizácia, správy, reportáže, magazíny
  http://www.tv7.sk

  Prevádzkovateľ:Seven media s.r.o.
  Číslo licencie: TD/52
  Kontaktná osoba: Radomír Kreheľ
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=204539&SID=8&P=1

   

 • Šírenie signálu: Kábel Telecom Lučenec
  Program pre: Rimavská Sobota a okolie
  Obsah: týždenne aktualizovaný magazín, správy, reportáže
  Online: http://www.tvrimava.sk

  Prevádzkovateľ: TV Levoča, spoločnosť s ručením obmedzeným
  Číslo licencie: TD/100
  Kontaktná osoba: Vladimír Adamkovič
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=66159&SID=4&P=1

   

   

Vo vlastníctve samosprávy

 • Šírenie signálu: DVB-T, UPC
  Program pre: Poprad, Svit, Spišská Nová Ves, Krompachy, Kežmarok, St. Ľubovňa, Vysoké Tatry a okolité obce.
  Obsah: denná aktualizácia, správy, reportáže, magazíny
  http://www.tvpoprad.sk

  Prevádzkovateľ: TV Poprad, s.r.o.
  Číslo licencie: TD/100
  Kontaktná osoba: Martin Sýkora
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=5316&SID=8&P=1

   

 • Šírenie signálu: DVB-T
  Program pre : Bardejov a okolie
  Obsah: správy, reportáže, diskusné programy, aktualizácia niekoľkokrát do týždňa
  Online: http://www.bardejovskatv.sk
  PRIESKUM SLEDOVANOSTI

  Prevádzkovateľ: Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.
  Číslo licencie: TD/100
  Kontaktná osoba: Ľubomír Baláž, 0949 556 044, balaz@bardejovskatv.sk
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=9279&SID=8&P=1

 • Ľubovnianska televízia, vlastník mesto: tržby: 26 518 €, šírenie neuvádza, pravdepodobne iba YT kanál, program príležitostne, nemá svoj web.

  TV Štrba, vlastník mesto: tržby: 49 000 €, šírenie neuvádza, pravdepodobne iba YT kanál, program neuvádza, nemá ani web stránku.

  HN TV Humenné, vlastník mesto: tržby: 127 247 €, šírenie neuvádza, pravdepodobne iba YT kanál, program príležitostne. www.tntv.sk

  TV Kežmarok, vlastník mesto: tržby: 64 698 €, šírenie neuvádza, pravdepodobne iba YT kanál, program príležitostne. www.ktv.kezmarok.sk

  TV Ľubica, vlastník Elektroservis – Ing.Gnojčak, šírenie neuvádza, pravdepodobne iba YT kanál, program príležitostne. Nemá stránku: www.obeclubica.sk

Košicky kraj

Obchodné spoločnosti

 • Šírenie signálu: vysielače DVB-T: Michalovce, Košice a Rožňava, MMDS Hraň pri Trebišove; IPTV Antik, Orange Slovensko, Slovanet, Lekos, GeCom, CondorNet, Kabelko, Martico, Holkatel, EMax , DSIData a TKR miest Michalovce, Sečovce, Trebišov, Snina, Humenné, Stropkov, Svidník, Medzilaborce, Sobrance a dedín Slivník, Ulič, Kružlová
  Program pre: východné SK v horeuvedených mestách
  Obsah: plánovaná týždenná aktualizácia v 2-hodinovej slučke / https://www.tvvychod.sk/program/
  Online: http://www.tvvychod.sk

  Prevádzkovateľ: Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ
  Číslo licencie: TD/215
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=57192&SID=4&P=1

Vo vlastníctve samosprávy

 • Šírenie signálu: DVB-T
  Program pre: Spišská Nová Ves a okolie
  Obsah: denná aktualizácia, správy, reportáže, magazíny
  Online: http://www.snv.sk

  Prevádzkovateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.
  Číslo licencie: TD/60
  Kontaktná osoba: Ing. Marcel Blahut
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=4056&SID=4&P=1

   

 • Šírenie signálu: UPC, GeCom, Lecos
  Program pre : Michalovce (37 000 obyvateľov) + okolie
  Obsah: týždenná aktualizácia,  správy, reportáže, diskusia, zastupiteľstvá
  Online: http://www.tvmistral.sk

  Prevádzkovateľ: Mesto Michalovce
  Číslo licencie: TD/90
  Kontaktná osoba: Mgr. Viera Pakánová
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=12245&SID=4&P=1

 • Šírenie signálu: DVB-T, UPC
  Program pre: mesto Rožňava ( 18 368 obyvateľov) a okolie
  Obsah: aktualizovaný týždenne
  Online: http://www.rvtv.sk

  Prevádzkovateľ: Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava
  Číslo licencie: TD/232
  Kontaktná osoba: Martina Molčanová Rožaiová
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=7803&SID=4&P=1

 • Sobranská TV, vlastník súkromný, iba YT kanál, program príležitostne. http://www.sobrance.tv

  TV Región, vlastník súkromný, iba YT kanál, v archíve je naposledy v 2015 video, zrejme nemá ani licenciu. http://www.regiontv.eu

  TV Košice, súkromný vlastník, nemá licenciu, iba príležitostný YT kanál www.tvkosice.sk

  TV Moldava, YT kanál, program príležitostne, vlastník : Media works, s.r.o. nemá stránku: www.moldava.sk

  TV Vranov, YT kanál, program príležitostne, www.vtn-vranov.sk