Regionálne a lokálne televízie v SR

Regionálna a lokálna televízia je právnická osoba, ktorá je držiteľom licencie pre televízne a rozhlasové vysielanie s označením územného rozsahu „regionálny“ alebo „lokálny“. Zároveň vysielané programy sú zamerané na miestne informačné prostredie alebo zdroje a na spoločné záujmy, ktoré vytvárajú a prehlbujú vnútorné väzby akéhokoľvek spoločenstva a vedú k udržiavaniu pocitu identity so spoločenstvom. (Zákon 308/2000 Z.z.)

Televízna programová služba
je programová služba, ktorej vysielanie je chránené podľa osobitného predpisu5) a vo vnímateľnej podobe ho tvorí rad po sebe nasledujúcich obrazov vnímateľných zrakom sprevádzaných súvisiacim zvukom vnímateľným sluchom.

Zákon 220/ 2007 Z.z. o digitálnom vysielaní

Regionálne vysielanie
je vysielanie, ktoré pokrýva územie väčšie, ako je katastrálne územie obce, a ktoré môže prijímať menej ako 30 % obyvateľov.

Lokálne vysielanie
je vysielanie, ktorého príjem sa zvyčajne geograficky obmedzuje na obec a oblasť príjmu nepresahuje viac ako 100 000 obyvateľov.

Vysielanie programovej služby
je šírenie pôvodnej kódovanej alebo nekódovanej programovej služby určenej na príjem verejnosťou prostredníctvom komunikačnej siete alebo telekomunikačného zariadenia, a to televíznej programovej služby.
Za vysielanie programovej služby sa nepovažuje šírenie informácií alebo iných komunikátov prostredníctvom internetu.

Aktívne televízne stanice

Na Slovensku je cca 70 regionálnych a lokálnych vysielateľov – podľa počtu pridelených licencií. Nie všetky sú rovnako aktívne. Tu uvádzame tie, ktoré skutočne vysielajú „do éteru“ (nie len YT kanál) a zároveň pravidelne vyrábajú program zameraný na miestne informačné prostredie.

Regionálne a lokálne televízie nemajú možnosť merania prostredníctvom peoplemetrov. PMT je súkromná spoločnosť, akcionármi sú celoplošné kanály a regionálne TV sa do merania nemajú šancu dostať, ani dáta odkúpiť. Regionálne TV merajú sledovanosť klasickým prieskumom, napr. TV Bratislava. U tých, ktorí prieskum nemajú, možno predpokladať podobnú sledovanosť.

Počet divákov môžeme odhadnúť ako 20 – 30 % z počtu obyvateľov. Závisí to od možností šírenia signálu: DVB-T, káblové rozvody, IPTV operátori a od objemu programov: aktualizácia denne, týždenne, príležitostne. Čím je program aktuálnejší, tým väčšia sledovanosť.

Bratislavsky kraj

Obchodné spoločnosti

 • Šírenie signálu: DVB-T, UPC, Digislovakia, Swan, Satro, Magio, Holcatel, Antik, DSI data, Orange
  Obsah: denný magazín Metro Dnes (30 minút), správy, reportáže, diskusné programy 2 x týždenne
  Program pre : HM SR Bratislava a okolie / 550 000 obyvateľov
  Online: www.tvbratislava.sk

  Prevádzkovateľ: City TV, s.r.o.
  Kontaktná osoba: Mária Urlandová, 0903/445 632, urlandova@tvba.sk
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=62897&SID=2&P=1

Vo vlastníctve samosprávy

 • Šírenie signálu : UPC, Magio TV, Fiber TV
  Obsah: správy, reportáže, diskusné programy a magazíny
  Program pre: MČ Ružinov / 70 000 obyvateľov
  Online: www.tvr.sk

  Prevádzkovateľ: TVR a RE, s.r.o.
  Kontaktná osoba: Martin Ferák
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=17430&SID=2&P=1

 • Šírenie signálu: DVB-T vysielač, UPC, Swan
  Online: archív na webe
  Obsah: týždenný magazín, diskusný program
  Program pre: mesto Pezinok, cca 25 000 obyvateľov
  www.tvpezinok.sk

  Prevádzkovateľ: TV PEZINOK, s.r.o.
  Číslo licencie: TD/97
  Kontaktná osoba: Monika Luknárová
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=17236&SID=2&P=1

 • Šírenie signálu: Satro
  Obsah: týždenná aktualizácia, reportáže, zastupiteľstvá
  Program pre: Devínska Nová Ves, 15 502 obyvateľov
  www.dtv.eu.sk

  Prevádzkovateľ: Devínskonovoveská televízia spol. s.r.o.
  Kontaktná osoba: Jaroslav Zaťko
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=24575&SID=2&P=1

 • Dúbravská TV

  Šírenie signálu: na stránke neuvádza
  Obsah: týždenný magazín, zastupiteľstvá
  Program pre: Dúbravka 33 740 obyvateľov
  www.dubravskatv.sk
  Prevádzkovateľ: Dúbravská televízia, spol. s.r.o
  Kontaktná osoba: Rastislav Bagar
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=21776&SID=2&P=1

Trnavsky kraj

Obchodné spoločnosti

 • Šírenie signálu: DVB-T, káblové rozvody, satelit
  Obsah: týždenne správy, reportáže, diskusné programy
  Program pre: Senica, Skalica, Bradlo, Stará Turá
  Online: www.sen.sk

  Prevádzkovateľ: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.
  Číslo licencie: TD/69
  Kontaktná osoba: Ivan Príkopa
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=2345&SID=7&P=1

 • Šírenie signálu: DVB-T, Satro, Magio + webarchív
  Obsah: týždenne správy, reportáže
  Program pre: Galanta, Šaľa, Sládkovičovo, cca 45 000 obyvateľov
  https://www.rtvkrea.sk/kontaktujte-nas

  Prevádzkovateľ: RTV KREA s. r. o.
  Číslo licencie: TD/29
  Kontaktná osoba: Zoltán Horváth
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=454036&SID=7&P=1

 • Šírenie signálu: DVB-T
  Online: webarchív
  Obsah : správy, reportáže, diskusie, týždenne
  Program pre: Piešťany, 27 820 obyvateľov
  http://piestanytv.sk/kontakt/

  Prevádzkovateľ: TV PIEŠŤANY production, s.r.o.
  Číslo licencie: TD/158
  Kontaktná osoba: Rastislav Ilčík
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=335286&SID=7&P=1

Vo vlastníctve samosprávy

 • Šírenie signálu: DVB-T, UPC, Swan, Orange, Magio TV
  Program pre: mesto Trnava ( 65 515 obyvateľov) a okolie
  Programový obsah: pravidelný magazín, správy, reportáže, diskusné programy a záujmové magazíny
  Online: www.mtt.sk

  Prevádzkovateľ: Mestská televízia Trnava s.r.o.
  Číslo licencie: TD/92
  Kontaktná osoba: Dalia Šaškovičová
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=4657&SID=7&P=1

 • Šírenie signálu: UPC analóg
  Online: archív na webe
  Programový obsah: správy, diskusia
  Programový dosah: Hlohovec, cca 21 999 obyvateľov
  www.https://hctv.sk/

  Prevádzkovateľ: Hlohovská televízia, s.r.o.
  Číslo licencie: TD/102
  Kontaktná osoba: Ing. Peter Chmela
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=8220&SID=7&P=1

 • Šírenie signálu: terestriálne, káblová TV, IPTV
  Online: YT kanál
  Programový obsah: spravodajstvo v 20 minútových blokoch
  Programový dosah: Skalica a okolie
  Číslo licencie: TD/191

 • TV WYVAR, video iba príležitostne, www.csrt.sk

  Dunajskostredská TV ( pravdepodobne iba YT kanál, video príležitostne) www.dunajskostredsky.sk

  TV VEGA  licencia od 2016 ( zatiaľ iba YT kanál, prevzaté programy )www.vegatv.sk

  TV Vita ( YT dokumentárny kanál, nie je regionálna TV) www.tvvita.sk

  SMT (YT kanál, nemá stránku a pravdepodobne ani licenciu)

Nitriansky kraj

Obchodné spoločnosti

 • Šírenie signálu: DVB-T, Magio TV, Fiber TV
  Obsah: denná aktualizácia, správy, reportáže, diskusné programy
  Program pre: Nitra ( 77 603 obyvateľov) a okolie
  Online: http://www.nitricka.sk

  Prevádzkovateľ: Nitrička media s.r.o.
  Číslo licencie: TD/22
  Kontaktná osoba: Ján Baran
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=159961&SID=9&P=1

 • Šírenie signálu: DVB-T, Magio TV, Fiber TV, Antik, Swan, Satro
  Obsah: publicistika Región (týždenne), správy, reportáže
  Program pre: Nitra a okolie
  Online: http://www.cetv.sk

  Prevádzkovateľ: CE MEDIA s.r.o.
  Číslo licencie: TD/196
  Kontaktná osoba: Róbert Greguš
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=9046&SID=9&P=1

Vo vlastníctve samosprávy

 • Šírenie signálu: DVB-T, Magio TV, UPC analóg, KONFERnet, Carisma TV
  Program pre: mesto Nové Zámky ( 38 544 obyvateľov ) a okolie
  Obsah: SK spravodajstvo (2x týždenne), maďarské správy (1xtýždenne), magazíny, zastupiteľstvo
  Online: http://www.nztv.sk

  Prevádzkovateľ: Novocentrum Nové Zámky a.s. ( akcionár mesto)
  Číslo licencie: TD/24
  Kontaktná osoba: Norbert Kádek
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=1491&SID=9&P=1

 • Šírenie signálu: Magio TV, Orange TV, UPC, STA, LTS
  Obsah: mesačne aktualizovaný program
  Program pre: Levice ( 33 682 obyvateľov)
  Online: http://www.tvlevice.sk

  Prevádzkovateľ: Levická televízna spoločnosť s.r.o.
  Číslo licencie: TD/98
  Kontaktná osoba: Ľubica Lukáčová
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=9071&SID=9&P=1

 • TV Komjatice, samospráva 87 €/ročne, šírenie cez miestnu káblovku pre 800 domácností, video každé 2 týždne
  www.komjatice.sk

  TV Močenok ( YT kanál – samospráva, 4 483 €/ročne, nemá vlastný web) www.mocenok.sk

  Guta TV Kolárovo ( YT kanál – samospráva, 55 190 € / ročne) www.gutatv.sro

  TV Komárno (YT kanál – samospráva, 166 067 €/ročne) www.tvkomarno.sk

Trenčiansky kraj

Obchodné spoločnosti

 • Šírenie signálu: DVB-T, Antik, Magio, Swan
  Obsah: správy (2xtýždenne), reportáže, relácie, diskusné programy
  Program pre : Považská Bystrica ( 40 169 obyvateľov + okolie
  Online: http://www.tvpovazie.sk

  Prevádzkovateľ: MEDIA COMPANY s. r. o.
  Číslo licencie: TD/198
  Kontaktná osoba: Peter Galovič, 0905 321 251, riaditel@tvpovazie.sk
  ORSR: https://orsr.sk/vypis.asp?ID=353203&SID=6&P=1

Vo vlastníctve samosprávy

 • Šírenie signálu: Digislovakia
  Programový dosah: mesto Prievidza (47 033), Bojnice (4 926), Handlová ( 17 329) obyvateľov
  Programový obsah: správy, reportáže, diskusné programy (premiéra týždenne)
  Online: http://www.rtvprievidza.sk

  Prevádzkovateľ: Regionálna televízia Prievidza, s. r. o.
  Číslo licencie: TD/19
  Kontaktná osoba: Dana Reidlová
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=1799&SID=6&P=1

 • I -TV Považská Bystrica, uvádza šírenie DVB-T, program iba príležitostne www.i-tv.sk

  TV Pohoda ( vlastník súkromný, vysielanie neuvádza, pravdepodobne iba YT kanál) www.tvpohoda.sk

  TV Trenčianské Teplice ( samospráva, pravdepodobne iba YT kanál, nemá svoj web, 32 683 €/ročne) www.teplice.sk

  Bánovské vysielanie (pravdepodobne iba YT kanál) www.kulturabn.sk

  Mestská televízia Partizánske (pravdepodobne iba YT kanál) www.mtp.sk

Žilinsky kraj

Obchodné spoločnosti

 • Šírenie signálu: DVB-T, Magio TV, KDR
  Obsah: denné správy, reportáže, diskusie
  Program pre: Žilina ( 81 094 obyvateľov) a okolie
  Online: http://www.tvraj.sk

  Prevádzkovateľ: Raj Production, s.r.o.
  Číslo licencie: TD/177
  Kontaktná osoba: Marek Kubáň
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=302798&SID=5&P=1

 • šírenie – DVB-T,  www.tvseverka.sk

Vo vlastníctve samosprávy

 • Šírenie signálu: DSI data, UPC
  Program pre: mesto Dolný Kubín ( 19 116), Námestovo (7 910) , Tvrdošín ( 9 225), Trstená (7 405) + okolité obce
  Programový obsah: správy, reportáže, diskusné programy (30 minút týždenne)
  Online: http://www.tvdk.sk

  Prevádzkovateľ: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.
  Číslo licencie: TD/86
  Kontaktná osoba: Jakub Krška
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=4075&SID=5&P=1

 • Šírenie signálu: DSiDATA, DVB-T, Imafex, Obecné siete, Magio TV a Fiber TV
  Obsah: týždenná aktualizácia
  Program pre: Liptovský Mikuláš ( 31 521) , Liptovský Hrádok ( 7 589)  a okolité obce
  Online: http://www.tvliptov.sk

  Prevádzkovateľ: Televízia Liptov, a. s.
  Číslo licencie: TD/91
  Kontaktná osoba: Silvia Pekarová
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=159632&SID=5&P=1

 • TVT Turzovka
  Šírenie signálu: miestny KDS
  Obsah: príležitostne, napr. zastupiteľstvá
  Program pre: Turzovka ( 7 541 obyvateľov) a okolie
  Online: http://www.tvt.sk
  Financovanie: 85 000 € / ročne
  Prevádzkovateľ: T – services, s. r. o.
  Kontaktná osoba: Ján Schutz
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=145250&SID=5&P=1

  Kysucká TV
  šírenie iba MMDS, program týždenne, vlastník samospráva www.kysuckatelevizia.sk

  TV Turiec
  šírenie neuvádza, pravdepodobne iba YT kanál, vlastník samospráva, financovanie: 256 666 € /rok. www.tvturiec.sk

  TVR Ružomberok
  šírenie neuvádza, možno iba YT kanál, ale má pravidelný program.

Banskobystricky kraj

Obchodné spoločnosti

 • Šírenie signálu: DVB-T, Magio, UPC, Fiber TV
  Obsah: aktuálne reportáže, rôzne záujmové magazíny
  Program pre: Banská Bystrica, Brezno, Podbrezová, Zvolen, Žiar nad Hronom, Lučenec a Rimavská Sobota
  Online: http://www.tvhronka.sk

  Prevádzkovateľ: Hronka production, s.r.o.
  Číslo licencie: TD/11
  Kontaktná osoba: Milan Beňo
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=155041&SID=3&P=1

 • Šírenie signálu: Digislovakia, UPC
  Program pre: mesto Žiar nad Hronom ( 19 336 obyvateľov)
  Obsah: aktualizovaný týždenne
  Online: www.tvziar.tv

  Prevádzkovateľ: SEWARE multimedia, v.o.s.
  Číslo licencie: TD/91
  Kontaktná osoba: Boris Šeševička
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=6000&SID=3&P=1

 • Šírenie signálu: DVB-T
  Program pre: Rimavská Sobota a okolie
  Obsah: aktualizovaný týždenne, správy, reportáže
  http://www.tvrimava.sk

  Prevádzkovateľ: RSNET TV 01 s.r.o.
  Číslo licencie: TD/149
  Kontaktná osoba: Radovan Ceglédy
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=320890&SID=3&P=1

   

   

 • Šírenie signálu: DVB-T, Magio
  Program pre: Žarnovica a okolie, cca 20 000 obyvateľov
  Program pre: správy, reportáže, aktualizovaný týždenne
  http://www.tvp.sk 

  Prevádzkovateľ: Radoslav Haring – „PANORÁMA PRODUCTION“
  Číslo licencie: TD/193
  Kontaktná osoba: Radoslav Haring
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=69526&SID=3&P=1

Vo vlastníctve samosprávy

 • Šírenie signálu: Slovanet
  Program pre: mesto Banská Štiavnica, cca 10 000 obyvateľov
  Obsah: týždenne Štiavnický magazín
  Online: http://www.viotv.sk

  Prevádzkovateľ: PO-MA spol. s r.o.
  Číslo licencie: TD/183
  Kontaktná osoba: Martina Búziková Ottinger
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=3837&SID=3&P=1

 • TV Local Rimavská Sobota, šírenie DVB-T (treba overiť) , týždenný magazín, vlastník: Kabel Telecom, s.r.o., http://www.tvlocall.sk

Prešovsky kraj

Obchodné spoločnosti

 • Šírenie signálu: DVB-T, Magio, Fiber TV, Slovanet, Antik
  Program pre obyvateľov: Prešov a okolie
  Programový obsah: denná aktualizácia, správy, reportáže, magazíny
  http://www.tv7.sk

  Prevádzkovateľ:Seven media s.r.o.
  Číslo licencie: TD/52
  Kontaktná osoba: Radomír Kreheľ
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=204539&SID=8&P=1

   

 • Šírenie signálu: Kábel Telecom Lučenec
  Program pre: Rimavská Sobota a okolie
  Obsah: týždenne aktualizovaný magazín, správy, reportáže
  Online: http://www.tvrimava.sk

  Prevádzkovateľ: TV Levoča, spoločnosť s ručením obmedzeným
  Číslo licencie: TD/100
  Kontaktná osoba: Vladimír Adamkovič
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=66159&SID=4&P=1

   

   

Vo vlastníctve samosprávy

 • Šírenie signálu: DVB-T, UPC
  Program pre: Poprad, Svit, Spišská Nová Ves, Krompachy, Kežmarok, St. Ľubovňa, Vysoké Tatry a okolité obce.
  Obsah: denná aktualizácia, správy, reportáže, magazíny
  http://www.tvpoprad.sk

  Prevádzkovateľ: TV Poprad, s.r.o.
  Číslo licencie: TD/100
  Kontaktná osoba: Martin Sýkora
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=5316&SID=8&P=1

   

 • Šírenie signálu: DVB-T
  Program pre : Bardejov a okolie
  Obsah: správy, reportáže, diskusné programy, aktualizácia niekoľkokrát do týždňa
  Online: http://www.bardejovskatv.sk
  PRIESKUM SLEDOVANOSTI

  Prevádzkovateľ: Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.
  Číslo licencie: TD/100
  Kontaktná osoba: Ľubomír Baláž, 0949 556 044, balaz@bardejovskatv.sk
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=9279&SID=8&P=1

 • Ľubovnianska televízia, vlastník mesto, šírenie neuvádza, pravdepodobne iba YT kanál, program príležitostne, nemá svoj web.

  TV Štrba, vlastník mesto: tržby: 49 000 €, šírenie neuvádza, pravdepodobne iba YT kanál, program neuvádza, nemá ani web stránku.

  HN TV Humenné, vlastník mesto: tržby: 127 247 €, šírenie neuvádza, pravdepodobne iba YT kanál, program príležitostne. www.tntv.sk

  TV Kežmarok, vlastník mesto: tržby: 64 698 €, šírenie neuvádza, pravdepodobne iba YT kanál, program príležitostne. www.ktv.kezmarok.sk

  TV Ľubica, vlastník Elektroservis – Ing.Gnojčak, šírenie neuvádza, pravdepodobne iba YT kanál, program príležitostne. Nemá stránku: www.obeclubica.sk

Košicky kraj

Obchodné spoločnosti

 • Šírenie signálu: vysielače DVB-T: Michalovce, Košice a Rožňava, MMDS Hraň pri Trebišove; IPTV Antik, Orange Slovensko, Slovanet, Lekos, GeCom, CondorNet, Kabelko, Martico, Holkatel, EMax , DSIData a TKR miest Michalovce, Sečovce, Trebišov, Snina, Humenné, Stropkov, Svidník, Medzilaborce, Sobrance a dedín Slivník, Ulič, Kružlová
  Program pre: východné SK v horeuvedených mestách
  Obsah: plánovaná týždenná aktualizácia v 2-hodinovej slučke / https://www.tvvychod.sk/program/
  Online: http://www.tvvychod.sk

  Prevádzkovateľ: Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ
  Číslo licencie: TD/215
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=57192&SID=4&P=1

Vo vlastníctve samosprávy

 • Šírenie signálu: DVB-T
  Program pre: Spišská Nová Ves a okolie
  Obsah: denná aktualizácia, správy, reportáže, magazíny
  Online: http://www.snv.sk

  Prevádzkovateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.
  Číslo licencie: TD/60
  Kontaktná osoba: Ing. Marcel Blahut
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=4056&SID=4&P=1

   

 • Šírenie signálu: UPC, GeCom, Lecos
  Program pre : Michalovce (37 000 obyvateľov) + okolie
  Obsah: týždenná aktualizácia,  správy, reportáže, diskusia, zastupiteľstvá
  Online: http://www.tvmistral.sk

  Prevádzkovateľ: Mesto Michalovce
  Číslo licencie: TD/90
  Kontaktná osoba: Mgr. Viera Pakánová
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=12245&SID=4&P=1

 • Šírenie signálu: DVB-T, UPC
  Program pre: mesto Rožňava ( 18 368 obyvateľov) a okolie
  Obsah: aktualizovaný týždenne
  Online: http://www.rvtv.sk

  Prevádzkovateľ: Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava
  Číslo licencie: TD/232
  Kontaktná osoba: Martina Molčanová Rožaiová
  ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=7803&SID=4&P=1

  • Sobranská TV, vlastník súkromný, iba YT kanál, program príležitostne. http://www.sobrance.tv
  • TV Región, vlastník súkromný, iba YT kanál, v archíve je naposledy v 2015 video, zrejme nemá ani licenciu. http://www.regiontv.eu
  • TV Košice, súkromný vlastník, nemá licenciu, iba príležitostný YT kanál www.tvkosice.sk
  • TV Moldava, YT kanál, program príležitostne, vlastník : Media works, s.r.o. nemá stránku: www.moldava.sk
  • TV Vranov, YT kanál, program príležitostne, www.vtn-vranov.sk