Regionálne a lokálne televízie v SR

Lokálna televízia je právnická osoba, ktorá je držiteľom autorizácie pre televízne vysielanie s označením územného rozsahu „lokálny“. Zároveň vysielané programy sú zamerané na miestne informačné prostredie alebo zdroje a na spoločné záujmy, ktoré vytvárajú a prehlbujú vnútorné väzby akéhokoľvek spoločenstva a vedú k udržiavaniu pocitu identity so spoločenstvom.

Televízna programová služba

je programová služba, ktorej vysielanie je chránené podľa osobitného predpisu 5) a vo vnímateľnej podobe ho tvorí rad po sebe nasledujúcich obrazov vnímateľných zrakom sprevádzaných súvisiacim zvukom vnímateľným sluchom.

Vysielanie programovej služby

je šírenie pôvodnej kódovanej alebo nekódovanej programovej služby určenej na príjem verejnosťou prostredníctvom komunikačnej siete alebo telekomunikačného zariadenia, a to televíznej programovej služby. Za vysielanie sa nepovažuje šírenie informácií alebo iných komunikátov prostredníctvom internetu.

Aktívne televízne stanice

Na Slovensku je cca 70 regionálnych a lokálnych pridelených licencií. Nie všetky sú rovnako aktívne.

Tu uvádzame tie aktívne, ktoré skutočne vysielajú cez lineárne siete  (nie len YT kanál) a zároveň pravidelne vyrábajú program zameraný na miestne informačné prostredie.

Počet divákov môžeme odhadnúť ako 20 – 30 % z počtu obyvateľov. Závisí to od možností šírenia signálu, objemu programov a jeho aktualizácií. Čím je program aktuálnejší, tým väčšia sledovanosť.

Regionálne a lokálne televízie nemajú možnosť merania prostredníctvom peoplemetrov. PMT je súkromná spoločnosť, akcionármi sú celoplošné kanály a regionálne TV sa do merania nemajú šancu dostať, ani dáta odkúpiť. Regionálne TV merajú sledovanosť klasickým prieskumom, napr. TV Bratislava. U staníc, ktoré prieskum nemajú, možno predpokladať podobnú sledovanosť.


BRATISLAVSKÝ KRAJ

TV BRATISLAVA

Šírenie signálu: DVB-T, UPC, Digislovakia, Swan, Satro, Magio, Holcatel, Antik, DSI data, Orange
Obsah: denný magazín Metro Dnes (30 minút), správy, reportáže, diskusné programy 2 x týždenne
Program pre : HM SR Bratislava a okolie / 550 000 obyvateľov
Prevádzkovateľ: City TV, s.r.o.
Kontaktná osoba: Mária Urlandová, 0903/445 632, urlandova@tvba.sk
Online: www.tvbratislava.sk

TVR – Ružinov ( vo vlastníctve samosprávy)

Šírenie signálu : UPC, Magio TV, Fiber TV
Obsah: správy, reportáže, diskusné programy a magazíny
Program pre: MČ Ružinov / 70 000 obyvateľov
Online: www.tvr.sk
Prevádzkovateľ: TVR a RE, s.r.o., kontaktná osoba: Martin Ferák

TV Pezinok ( vo vlastníctve samosprávy)

Šírenie signálu: DVB-T vysielač, UPC, Swan
Obsah: týždenný magazín, diskusný program
Program pre: mesto Pezinok, cca 25 000 obyvateľov
www.tvpezinok.sk
Prevádzkovateľ: TV PEZINOK, s.r.o., kontaktná osoba: Monika Luknárová

Devínskonovomestská TV ( vo vlastníctve samosprávy)

Šírenie signálu: Satro
Obsah: týždenná aktualizácia, reportáže, zastupiteľstvá
Program pre: Devínska Nová Ves, 15 502 obyvateľov
www.dtv.eu.sk
Prevádzkovateľ: Devínskonovoveská televízia spol. s.r.o., kontaktná osoba: Jaroslav Zaťko

Trnavsky kraj

TV SEN

Šírenie signálu: DVB-T, káblové rozvody, satelit
Obsah: týždenne správy, reportáže, diskusné programy
Program pre: Senica, Skalica, Bradlo, Stará Turá
Online: www.sen.sk
Prevádzkovateľ: Videoštúdio RIS, spol. s r.o., kontaktná osoba: Ing. Ivan Príkopa

.

TV KREA

Šírenie signálu: DVB-T, Satro, Magio + webarchív
Obsah: týždenne správy, reportáže
Program pre: Galanta, Šaľa, Sládkovičovo, cca 45 000 obyvateľov
https://www.rtvkrea.sk/kontaktujte-nas
Prevádzkovateľ: RTV KREA s. r. o., kontaktná osoba: Zoltán Horváth

TV Piešťany

Šírenie signálu: DVB-T
Obsah : správy, reportáže, diskusie, týždenne
Program pre: Piešťany, 27 820 obyvateľov
http://piestanytv.sk/kontakt/
Prevádzkovateľ: TV PIEŠŤANY production, s.r.o., kontaktná osoba: Rastislav Ilčík

MTT Trnava ( vo vlastníctve samosprávy)

Šírenie signálu: DVB-T, UPC, Swan, Orange, Magio TV
Program pre: mesto Trnava ( 65 515 obyvateľov) a okolie
Programový obsah: pravidelný magazín, správy, reportáže, diskusné programy a záujmové magazíny
Online: www.mtt.sk
Prevádzkovateľ: Mestská televízia Trnava s.r.o., kontaktná osoba: Dalia Šaškovičová

Hlohovská televízia ( vo vlastníctve samosprávy)

Šírenie signálu: UPC analóg
Programový obsah: správy, diskusia
Programový dosah: Hlohovec, cca 21 999 obyvateľov
www.https://hctv.sk/
Prevádzkovateľ: Hlohovská televízia, s.r.o.
Kontaktná osoba: Ing. Peter Chmela

Ostatné TV

 • TV WYVAR, video iba príležitostne, www.csrt.sk
 • Dunajskostredská TV ( pravdepodobne iba YT kanál, video príležitostne) www.dunajskostredsky.sk
 • TV VEGA  licencia od 2016 ( zatiaľ iba YT kanál, prevzaté programy ) www.vegatv.sk
 • TV Vita ( YT dokumentárny kanál, nie je regionálna TV) www.tvvita.sk

Nitriansky kraj

Obchodné spoločnosti

TV Nitrička

Šírenie signálu: DVB-T, Magio TV, Fiber TV
Obsah: denná aktualizácia, správy, reportáže, diskusné programy
Program pre: Nitra ( 77 603 obyvateľov) a okolie
Online: http://www.nitricka.sk

Prevádzkovateľ: Nitrička media s.r.o.
Kontaktná osoba: Ján Baran, ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=159961&SID=9&P=1

TV Central

Šírenie signálu: DVB-T, Magio TV, Fiber TV, Antik, Swan, Satro
Obsah: publicistika Región (týždenne), správy, reportáže
Program pre: Nitra a okolie
Online: http://www.cetv.sk

Prevádzkovateľ: CE MEDIA s.r.o.
Kontaktná osoba: Róbert Greguš, ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=9046&SID=9&P=1

Vo vlastníctve samosprávy

NZ TV, Nové Zámky

Šírenie signálu: DVB-T, Magio TV, UPC analóg, KONFERnet, Carisma TV
Program pre: mesto Nové Zámky ( 38 544 obyvateľov ) a okolie
Obsah: SK spravodajstvo (2x týždenne), maďarské správy (1xtýždenne), magazíny, zastupiteľstvo
Online: http://www.nztv.sk

Prevádzkovateľ: Novocentrum Nové Zámky a.s. ( akcionár mesto)
Kontaktná osoba: Norbert Kádek, ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=1491&SID=9&P=1

TV Levice

Šírenie signálu: Magio TV, Orange TV, UPC, STA, LTS
Obsah: mesačne aktualizovaný program
Program pre: Levice ( 33 682 obyvateľov)
Online: http://www.tvlevice.sk

Prevádzkovateľ: Levická televízna spoločnosť s.r.o.
Kontaktná osoba: Ľubica Lukáčová, ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=9071&SID=9&P=1

Ostatné TV

 • TV Komjatice, samospráva 87 €/ročne, šírenie cez miestnu káblovku pre 800 domácností, video každé 2 týždne
  www.komjatice.sk
 • TV Močenok ( YT kanál – samospráva, 4 483 €/ročne, nemá vlastný web,  www.mocenok.sk
 • Guta TV Kolárovo ( YT kanál – samospráva, 55 190 € / ročne) www.gutatv.sro
 • TV Komárno (YT kanál – samospráva, 166 067 €/ročne) www.tvkomarno.sk

Trenčiansky kraj

Obchodné spoločnosti

TV Považie

Šírenie signálu: DVB-T, Antik, Magio, Swan
Obsah: správy (2xtýždenne), reportáže, relácie, diskusné programy
Program pre : Považská Bystrica ( 40 169 obyvateľov + okolie
Online: http://www.tvpovazie.sk

Prevádzkovateľ: MEDIA COMPANY s. r. o.
Číslo licencie: TD/198
Kontaktná osoba: Peter Galovič, 0905 321 251, riaditel@tvpovazie.sk, ORSR: https://orsr.sk/vypis.asp?ID=353203&SID=6&P=1

Vo vlastníctve samosprávy

Regionálna TV Prievidza

Šírenie signálu: Digislovakia
Programový dosah: mesto Prievidza (47 033), Bojnice (4 926), Handlová ( 17 329) obyvateľov
Programový obsah: správy, reportáže, diskusné programy (premiéra týždenne)
Online: http://www.rtvprievidza.sk

Prevádzkovateľ: Regionálna televízia Prievidza, s. r. o.
Číslo licencie: TD/19
Kontaktná osoba: Dana Reidlová
ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=1799&SID=6&P=1

Ostatné TV

 • I -TV Považská Bystrica, uvádza šírenie DVB-T, program iba príležitostne www.i-tv.sk
 • TV Pohoda ( vlastník súkromný, vysielanie neuvádza, pravdepodobne iba YT kanál) www.tvpohoda.sk
 • TV Trenčianské Teplice ( samospráva, pravdepodobne iba YT kanál, nemá svoj web, 32 683 €/ročne) www.teplice.sk
 • Bánovské vysielanie (pravdepodobne iba YT kanál) www.kulturabn.sk
 • Mestská televízia Partizánske (pravdepodobne iba YT kanál) www.mtp.sk

Žilinsky kraj

Obchodné spoločnosti

TV RAJ

Šírenie signálu: DVB-T, Magio TV, KDR
Obsah: denné správy, reportáže, diskusie
Program pre: Žilina ( 81 094 obyvateľov) a okolie
Online: http://www.tvraj.sk

Prevádzkovateľ: Raj Production, s.r.o.
Číslo licencie: TD/177
Kontaktná osoba: Marek Kubáň
ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=302798&SID=5&P=1

TV Severka

šírenie – DVB-T,  www.tvseverka.sk

Vo vlastníctve samosprávy

TV DK, Dolný Kubín

Šírenie signálu: DSI data, UPC
Program pre: mesto Dolný Kubín ( 19 116), Námestovo (7 910) , Tvrdošín ( 9 225), Trstená (7 405) + okolité obce
Programový obsah: správy, reportáže, diskusné programy (30 minút týždenne)
Online: http://www.tvdk.sk

Prevádzkovateľ: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.
Číslo licencie: TD/86
Kontaktná osoba: Jakub Krška
ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=4075&SID=5&P=1

TV Liptov

Šírenie signálu: DSiDATA, DVB-T, Imafex, Obecné siete, Magio TV a Fiber TV
Obsah: týždenná aktualizácia
Program pre: Liptovský Mikuláš ( 31 521) , Liptovský Hrádok ( 7 589)  a okolité obce
Online: http://www.tvliptov.sk

Prevádzkovateľ: Televízia Liptov, a. s.
Číslo licencie: TD/91
Kontaktná osoba: Silvia Pekarová, ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=159632&SID=5&P=1

Ostatné TV

TVT Turzovka
Šírenie signálu: miestny KDS
Obsah: príležitostne, napr. zastupiteľstvá
Program pre: Turzovka ( 7 541 obyvateľov) a okolie
Online: http://www.tvt.sk
Financovanie: 85 000 € / ročne
Prevádzkovateľ: T – services, s. r. o.
Kontaktná osoba: Ján Schutz
ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=145250&SID=5&P=1

 • Kysucká TV
  šírenie iba MMDS, program týždenne, vlastník samospráva http://www.kysuckatelevizia.sk
 • TV Turiec
  šírenie neuvádza, pravdepodobne iba YT kanál, vlastník samospráva, financovanie: 256 666 € /rok. http://www.tvturiec.sk
 • TVR Ružomberok
  šírenie neuvádza, možno iba YT kanál, ale má pravidelný program.

Banskobystricky kraj

Obchodné spoločnosti

TV Hronka

Šírenie signálu: DVB-T, Magio, UPC, Fiber TV
Obsah: aktuálne reportáže, rôzne záujmové magazíny
Program pre: Banská Bystrica, Brezno, Podbrezová, Zvolen, Žiar nad Hronom, Lučenec a Rimavská Sobota
Online: http://www.tvhronka.sk

Prevádzkovateľ: Hronka production, s.r.o.
Číslo licencie: TD/11
Kontaktná osoba: Milan Beňo, ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=155041&SID=3&P=1

ATV Žiar nad Hronom

Šírenie signálu: Digislovakia, UPC
Program pre: mesto Žiar nad Hronom ( 19 336 obyvateľov)
Obsah: aktualizovaný týždenne
Online: www.tvziar.tv

Prevádzkovateľ: SEWARE multimedia, v.o.s.
Číslo licencie: TD/91
Kontaktná osoba: Boris Šeševička, ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=6000&SID=3&P=1

TV Rimava

Šírenie signálu: DVB-T
Program pre: Rimavská Sobota a okolie
Obsah: aktualizovaný týždenne, správy, reportáže
http://www.tvrimava.sk

Prevádzkovateľ: RSNET TV 01 s.r.o.
Číslo licencie: TD/149
Kontaktná osoba: Radovan Ceglédy, ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=320890&SID=3&P=1

TV Panoráma

Šírenie signálu: DVB-T, Magio
Program pre: Žarnovica a okolie, cca 20 000 obyvateľov
Program pre: správy, reportáže, aktualizovaný týždenne
http://www.tvp.sk 

Prevádzkovateľ: Radoslav Haring – „PANORÁMA PRODUCTION“
Číslo licencie: TD/193
Kontaktná osoba: Radoslav Haring, ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=69526&SID=3&P=1

Vo vlastníctve samosprávy

Vio TV

Šírenie signálu: Slovanet
Program pre: mesto Banská Štiavnica, cca 10 000 obyvateľov
Obsah: týždenne Štiavnický magazín
Online: http://www.viotv.sk

Prevádzkovateľ: PO-MA spol. s r.o.
Číslo licencie: TD/183
Kontaktná osoba: Martina Búziková Ottinger, ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=3837&SID=3&P=1

 • TV Local Rimavská Sobota, šírenie DVB-T (treba overiť) , týždenný magazín, vlastník: Kabel Telecom, s.r.o., http://www.tvlocall.sk

Prešovsky kraj

Obchodné spoločnosti

TV7 Prešov

Šírenie signálu: DVB-T, Magio, Fiber TV, Slovanet, Antik
Program pre obyvateľov: Prešov a okolie
Programový obsah: denná aktualizácia, správy, reportáže, magazíny
http://www.tv7.sk

Prevádzkovateľ:Seven media s.r.o.
Číslo licencie: TD/52
Kontaktná osoba: Radomír Kreheľ, ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=204539&SID=8&P=1

TV Levoča

Šírenie signálu: Kábel Telecom Lučenec
Program pre: Rimavská Sobota a okolie
Obsah: týždenne aktualizovaný magazín, správy, reportáže
Online: http://www.tvrimava.sk

Prevádzkovateľ: TV Levoča, spoločnosť s ručením obmedzeným
Číslo licencie: TD/100
Kontaktná osoba: Vladimír Adamkovič, ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=66159&SID=4&P=1

Vo vlastníctve samosprávy

TV Poprad

Šírenie signálu: DVB-T, UPC
Program pre: Poprad, Svit, Spišská Nová Ves, Krompachy, Kežmarok, St. Ľubovňa, Vysoké Tatry a okolité obce.
Obsah: denná aktualizácia, správy, reportáže, magazíny
http://www.tvpoprad.sk

Prevádzkovateľ: TV Poprad, s.r.o.
Číslo licencie: TD/100
Kontaktná osoba: Martin Sýkora, ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=5316&SID=8&P=1

BTV Bardejov

Šírenie signálu: DVB-T
Program pre : Bardejov a okolie
Obsah: správy, reportáže, diskusné programy, aktualizácia niekoľkokrát do týždňa
Online: http://www.bardejovskatv.sk
PRIESKUM SLEDOVANOSTI

Prevádzkovateľ: Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.
Číslo licencie: TD/100
Kontaktná osoba: Ľubomír Baláž, 0949 556 044, balaz@bardejovskatv.sk, ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=9279&SID=8&P=1

Ostatné televízie

 • Ľubovnianska televízia, vlastník mesto, šírenie neuvádza, pravdepodobne iba YT kanál, program príležitostne, nemá svoj web.
 • TV Štrba, vlastník mesto: tržby: 49 000 €, šírenie neuvádza, pravdepodobne iba YT kanál, program neuvádza, nemá ani web stránku.
 • HN TV Humenné, vlastník mesto: tržby: 127 247 €, šírenie neuvádza, pravdepodobne iba YT kanál, program príležitostne. http://www.tntv.sk
 • TV Kežmarok, vlastník mesto: tržby: 64 698 €, šírenie neuvádza, pravdepodobne iba YT kanál, program príležitostne.http://www.ktv.kezmarok.sk
 • TV Ľubica, vlastník Elektroservis – Ing.Gnojčak, šírenie neuvádza, pravdepodobne iba YT kanál, program príležitostne. Nemá stránku: http://www.obeclubica.sk

Košicky kraj

Obchodné spoločnosti

TV Východ

Šírenie signálu: vysielače DVB-T: Michalovce, Košice a Rožňava, MMDS Hraň pri Trebišove; IPTV Antik, Orange Slovensko, Slovanet, Lekos, GeCom, CondorNet, Kabelko, Martico, Holkatel, EMax , DSIData a TKR miest Michalovce, Sečovce, Trebišov, Snina, Humenné, Stropkov, Svidník, Medzilaborce, Sobrance a dedín Slivník, Ulič, Kružlová
Program pre: východné SK v horeuvedených mestách
Obsah: plánovaná týždenná aktualizácia v 2-hodinovej slučke / https://www.tvvychod.sk/program/
Online: http://www.tvvychod.sk

Prevádzkovateľ: Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ
Číslo licencie: TD/215, ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=57192&SID=4&P=1

Vo vlastníctve samosprávy

TV Reduta

Šírenie signálu: DVB-T
Program pre: Spišská Nová Ves a okolie
Obsah: denná aktualizácia, správy, reportáže, magazíny
Online: http://www.snv.sk

Prevádzkovateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.
Číslo licencie: TD/60
Kontaktná osoba: Ing. Marcel Blahut, ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=4056&SID=4&P=1

TV Mistrál

Šírenie signálu: UPC, GeCom, Lecos
Program pre : Michalovce (37 000 obyvateľov) + okolie
Obsah: týždenná aktualizácia,  správy, reportáže, diskusia, zastupiteľstvá
Online: http://www.tvmistral.sk

Prevádzkovateľ: Mesto Michalovce
Číslo licencie: TD/90
Kontaktná osoba: Mgr. Viera Pakánová, ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=12245&SID=4&P=1

RT TV Rožňava

Šírenie signálu: DVB-T, UPC
Program pre: mesto Rožňava ( 18 368 obyvateľov) a okolie
Obsah: aktualizovaný týždenne
Online: http://www.rvtv.sk

Prevádzkovateľ: Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava
Číslo licencie: TD/232, Kontaktná osoba: Martina Molčanová Rožaiová, ORSR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=7803&SID=4&P=1

Ostatné TV