Prečo miestna televízia?

Silné pokrytie, lojálne publikum a regionálna identita na jednom mieste. Buďte pri tom!
 • Cieľová skupina
  Zameriava na zrelšiu populáciu, ktorá sa zaujíma o život v okolí a verejné dianie. Tá obvykle rozhoduje o nákupoch v domácnosti.
 • Nadpriemerné verné publikum
  Regionálna televízia ponúka vysoký realizmus, a tým aj pravosť. Je pre ľudí dôveryhodná a má vysokú mienkotvornú funkciu.
 • Reklama v regionálnej TV neprekáža
  Je považovaná za súčasť programu. Kde inde nájdete takú vnímavosť k reklame? Prieskumy ukazujú, že drvivá väčšina obyvateľov dôveruje lokálnej reklame.
 • Má uznanie u divákov a veľké sympatie
  Čím je udalosť pre obyvateľa bližšia, tým je pre neho zaujímavejšia. Program má vzhľadom na svoju hodnotu a bezkonkurenčnosť v najbližšom okolí rešpekt.
 • Otestujete reklamné posolstvo v malom
  Dostupnosť reklamy v regionálnej televízií dáva spoločnostiam možnosť začať v malom. Otestujte kampaň na malej vzorke skôr, ako aktivujete národnú kampaň
 • Vaša reklama znamená najvyššia pozornosť
  Hravo sa dá prispôsobiť miestnym podmienkam. Vysoký počet opakovaní vyhovuje z dôvodu odlišného správania sa divákov. Sme TV, v ktorej je program prerušovaný reklamou – nie naopak.

Objednávkou u regionálnej televízie nielen výhodne využijete divácky potenciál pre svoju kampaň, ale tiež podporíte slovenské regionálne médiá.