Blog

Videotvorba „made in hlavné mesto“ a televízia 1280 720 Maria Urlandová

Videotvorba „made in hlavné mesto“ a televízia

V Bratislave rozhodli, že obyvatelia budú mať iba také informácie, aké im naservírujú úradníci. Nemajú radi nezávislé média, tie sa veľa pýtajú, a to je nepríjemné. Vynašli rafinovanejší spôsob informovania…

Bratislavská jednotná komunikačná politika 1280 720 Maria Urlandová

Bratislavská jednotná komunikačná politika

V Bratislave sme sa nenápadne dostali do prednovembrových čias, v oblasti informovania verejnosti. Proces trvá od roku 2018 a ešte neskončil. Podľa prieskumov, ktoré si objednáva Magistrát HM SR, sa…

Peter Hlucháň o televíznych anomáliách 1280 720 Maria Urlandová

Peter Hlucháň o televíznych anomáliách

Je výborné, že máme s platnosťou od 1.1.2011 zákon, ktorý nariaďuje samosprávam uverejňovať všetky zmluvy a faktúry na svojich webových stránkach. A tak môžete podľa určitých kritérií veľmi jednoduchým spôsobom…

Mýty o lokálnej televízií, ktoré šíria povrchní jedinci 853 480 Maria Urlandová

Mýty o lokálnej televízií, ktoré šíria povrchní jedinci

Existuje množstvo mýtov o televízií, napríklad „televízia je mŕtva – všetci sú na internete“. Je to však iba zbožné prianie, alebo naivita digitálnych marketérov. Prieskumy a ekonomické dáta hovoria pravý…

Peter Hlucháň o televíznych šmejdoch 2560 1707 Maria Urlandová

Peter Hlucháň o televíznych šmejdoch

Na počiatku bola alma – mater všetkých televízií Slovenská televízia. V nej vyrástlo kopec životaschopných odborníkov z ktorých dosť odišlo podporiť a rozvíjať regionálne televízie. Prečo nie?! Veď spravodajstvo, publicistika,…