Možnosti inzercie

Silné pokrytie, lojálne publikum a regionálna identita na jednom mieste. Buďte pri tom!

ODVYSIELANIE REKLAMY

Realizujeme všetky formy reklamy, ktoré sú známe z národnej televízie: reklamný spot, sponzoring, telenákup a product placement. Naše ceny sú desaťtisíciny eura za zobrazenie, porovnajte to s cenou na sociálnych sieťach, či Youtube.

CELOPLOŠNÁ INFORMAČNÁ KAMPAŇ

Regionálna TV je pre ľudí dôveryhodnejšia ako bulvárne média. Občan niekde hľadá zábavu, inde užitočné informácie. Regionálna TV je vhodná aj na realizáciu kampane vo verejnom záujme.

PUBLIC RELATIONS

Reportáže, rozhovory, diskusie. Vhodné pre PR agentúry, organizátorov podujatí, inštitúcie, úrady a obchodné spoločnosti – korporátne i tie lokálne. Natívna reklama vo forme publicistiky je najbežnejšou formou, ktorú realizujeme. Za cenu výrobných nákladov získate nielen video pre vaše propagačné účely, ale aj kvantum odvysielaní v „éteri“. Už len televízne nasadenie vás zaradí medzi top značky, pretože do televízie sa nedostane každý.

ODVYSIELANIE VIDEA

Hľadáte publikum pre videofilm? Kvalitné video nemá ostať na Youtube zapadnuté prachom. Svoju misiu splní iba ak je ponúknuté verejnosti. V televízií získate nové publikum, ktoré si vás potom vyhľadá aj na internete.

VÝROBA VIDEA

Realizujeme rôzne audiovizuálne projekty. Pri tejto činnosti vychádzame z praktických mnohoročných skúseností na televíznom poli, znalostí problematiky a neposlednom rade sa opierame i o osobné kontakty v tvorivom prostredí. My sa tým živíme, my to robíme efektívne, my sa na vás neučíme.

POLITICKÁ PROPAGÁCIA

Ponúkame vysoký realizmus, a tým aj pravosť. To vytvára dôveryhodné reklamné oznámenie, ktoré vám umožní dosiahnuť zacielenie na zákazníkov. K dispozícii je dostatok TV staníc, ktoré môžu poskytnúť vysoko hodnotné lokality pre špecifické kampane.
Kampane môžu ťažiť z prispôsobenia inzercie – napríklad vo volebnej kampani. Kampaň v regionálnej TV vám umožní, že sa do kampane zmestia regionálne charakteristiky vášho posolstva.

Objednávkou v miestnej televízií nielen výhodne využijete divácky potenciál pre svoju kampaň, ale tiež podporíte slovenské regionálne médiá.

Televízia je stále bezkonkurenčne najdôveryhodnejším mediálnym kanálom. Miestna televízia ešte viac, pretože pravda sa dá ľahko overiť. Navyše sa na nás vzťahujú mimoriadne prísne predpisy na obsah.