Zachráňme lokálnu televíziu

Miestna televízia – čo to je a prečo majú problém?

K miestnym televíziám, ktoré nemajú zdroje financovania, nemôžeme pristupovať rovnako ako k veľkým televíziám, za ktorými stojí obrovský kapitál a bohatý reklamný trh. Na pokračovanie činnosti lokálnych televízií je potrebná novela zákona o médiách.

V zahraničí sa trvalou udržatelnosťou lokálneho vysielania zaoberajú na úrovni vlády, pre ich jedinečnú a nezastupiteľnú funkciu pre spoločnosť. Samotná EÚ vyzýva  k štátnej podpore miestneho vysielania. Potrebujú byť nezávislé od miestnych politikov.

Zachráňme lokálnu televíziu! 1920 1080 Maria Urlandová

Zachráňme lokálnu televíziu!

K miestnym televíziám, ktoré nemajú zdroje financovania, nemôžeme pristupovať rovnako ako k veľkým televíziám, za ktorými stojí obrovský kapitál a bohatý reklamný trh. Na pokračovanie činnosti lokálnych televízií je potrebná…

Koľko stojí miestne TV vysielanie ? 1920 1080 Maria Urlandová

Koľko stojí miestne TV vysielanie ?

Celý sektor miestnej televízie dokáže fungovať na vysokej profesionálnej úrovni za 5 miliónov eur ročne. Táto suma predstavuje 1 euro na obyvateľa. Jedno euro ročne znamená menej ako 10 centov…

Ľudia si lokálnu televíziu želajú 1280 848 Maria Urlandová

Ľudia si lokálnu televíziu želajú

TV Bratislava si nechala vypracovať prieskum od agentúry Median.SK, z obavy o stratu finančného príspevku od hlavného mesta. Napriek tomu, že istá časť obyvateľstva televíziu mohla upodozrievať, že „ide po…

Finančná dotácia podľa zákona 299/2020 Z.z. 1280 720 Maria Urlandová

Finančná dotácia podľa zákona 299/2020 Z.z.

Regionálne vysielanie nutne potrebuje infúziu. Stav je taký vážny, že hrozí úplný zánik lokálneho vysielania na Slovensku. Európske inštitúcie na potrebu pomôcť upozorňujú už vyše 20 rokov, ale nedočkali sme…

Možnosti morálnej podpory 1280 960 Maria Urlandová

Možnosti morálnej podpory

Štát môže svojou autoritou morálne pomôcť miestnym televíziám tým, že si osvojí politiku podpory lokálneho vysielania, a vyzve aj ostatné subjekty ku spoločenskej zodpovednosti za zdravý mediálny priestor. Lokálna televízia…

Štátna podpora lokálnej televízie 1280 811 Maria Urlandová

Štátna podpora lokálnej televízie

Existencia nezávislého miestneho mediálneho ekosystému, ktorý slúži verejným záujmom miestnych komunít, je základným kameňom našich demokratických spoločností. Sú kľúčom k tomu, aby občania mohli pochopiť a uplatňovať svoje práva v…