Možnosti morálnej podpory

Možnosti morálnej podpory

Možnosti morálnej podpory 1280 960 Maria Urlandová

Štát môže svojou autoritou morálne pomôcť miestnym televíziám tým, že si osvojí politiku podpory lokálneho vysielania, a vyzve aj ostatné subjekty ku spoločenskej zodpovednosti za zdravý mediálny priestor.

Lokálna televízia čelí nezáujmu autorít. Na Slovensku sú regionálni vysielatelia nevlastným dieťaťom – pracovitou Popoluškou slovenského audiovizuálneho priemyslu. Lokálne a regionálne vysielanie je v SR od roku 1995, ale doteraz im nebol priznaný ani morálny status, ktorý im patrí za poskytovanie verejnej služby.

Od regionálnej TV sa očakáva, že budú poskytovať regionálny program, služby obyvateľstvu, priťahovať masové publikum a zároveň budú komerčne úspešné. Všetky ciele súčasne nie je možné dosiahnuť, a tak sú potrebné jasné rozhodnutia čo sú priority, na základe kľúčových kritérií verejnej politiky.

Morálna podpora zo strany vlády, ministerstva, Rady pre mediálne služby a ostatných autorít sa môže realizovať formou istej „protekcie“. Cieľom má byť viaczdrojové financovanie lokálneho vysielania, pretože závislosť na jednom zdroji spôsobil katastrofálny stav, v akom sa sektor nachádza. Financovanie lokálneho vysielania sa musí zmeniť

Dovoľujeme si navrhnúť niekoľko opatrení:

Tlačová konferencia

Lokálne vysielanie je súčasťou kultúrneho a kreatívneho priemyslu, preto by bolo vhodné, aby iniciatívu prevzalo Ministerstvo kultúry zorganizovaním tlačovej konferencie na tému “ Lokálne vysielanie, ako dôležitý nástroj podpory demokracie, je v ohrození. Hľadajme riešenia, ako proces likvidácie zastaviť“.

Na tlačovej konferenciu by sa ku téme vedeli kvalifikovane a zainteresovane vyjadriť : Výbor NR SR pre kultúru a médiá, Rada pre mediálne služby, akademická obec, Transparency International a zástupcovia samotných vysielateľov.

Prieskum sledovanosti lokálnych televízií

Prieskum by nemal smerovať ku dôkazom o minoritnej  sledovanosti oproti národným vysielateľom ( to vieme aj bez prieskumu), ale k zisteniu, či obyvatelia SR považujú za potrebnú existenciu lokálnych televízií, či im dôverujú, či sú ochotní sledovať viac, ak bude mať viacej užitočného obsahu.

Ak si prieskum mohol dovoliť Magistrát HM SR, ( aby zistil, aký ma vplyv TV Bratislava ), tak si ho môže dovoliť aj Ministerstvo kultúry. Mediálny prieskum pravidelne realizuje agentúra Median.SK, skúma stovky médií – ich čítanosť, sledovanosť, ale lokálnu televíziu nemá ani len pod súhrnným názvom „lokálna TV v mojom meste“.
Podrobnejšie : Meranie sledovanosti v lokálnej televízií

Lokálne televízie doteraz nevedeli sústrediť finančné prostriedky na to, aby si taký prieskum za niekoľko tisíc eur objednali. Prieskum si objednala iba TV Bratislava, ale vynikajúci výsledok jej aj tak nepomohol, naopak mohol byť dôvodom pre výpoveď zo zmluvy.

Zaradenie lokálnych televízií do národných informačných kampaní

To znamená, že mohli by sa upraviť podmienky pre národné reklamné kampane akéhokoľvek druhu, najmä tie financované z EÚ fondov, aby víťazná mediálna (nadnárodná) agentúra preinvestovala isté percento príjmu do miestnych médií.

Doteraz totiž celý balík na vysielanie išiel obvykle do jednej celoplošnej spravodajskej televízie. Dokonca ani pri informačnej kampani, o tom ako pomáha EÚ regiónom, sa do regiónov nedostal ani cent. Už ani tej celoplošnej televízií nezávidíme, pretože dostali iba ohlodanú kosť, skoro všetko všetko išlo do globálnych sociálnych sietí.

Poradcovia argumentujú, že regionálne televízie nie sú v peoplemetrovom meraní. Dobre vedia, že tam ani nemôžu byť, keďže PMT je súkromná spoločnosť vo vlastníctve niekoľkých národných vysielateľov, ktorí logicky nepustia na trh tých menších. V prípade RTVS sa tiež nehľadí na sledovanosť a neporovnáva v jedničkami na trhu.

V tomto prípade by pravdepodobne postačilo usmernenie pre ministerstvá pri príprave výziev na realizácií kampaní.

Výroba videí pre cestovný ruch

Budúce ministerstvo bude vynakladať značné prostriedky na propagáciu Slovenska v zahraničí. Môže však vytvoriť projekt na pomoc lokálnym AVZ producentom, formou grantu na propagačný film o svojom regióne. Kto iný pozná prostredie lepšie, ako miestni filmári? Zrejme netreba pripomínať, že profesionáli sú v každom okrese, či už tam žijú, alebo sú v hlavnom meste, stále milujú svoj rodný kraj.

Výzva vo forme odporúčaní pre inštitúcie

Do pomoci môže byť zapojené aj ostatné inštitúcie, na odporúčanie vlády.

 • Audiovizuálny fond
  Doteraz totiž existenciu lokálneho vysielania neakceptovali, nepodporili ani každoročný Festival tvorby Lotos, kým iné menšinové festivaly a tvorbu „do šuplíka“ podporovali. Postačila by sekcia „Tvorba pre regióny“, kde cieľom majú byť diela prioritne určené pre odvysielanie v lokálnych médiach. Mali by podporovať pocit súdržnosti k regiónu, podporovať tradície atď.
  .
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
  Bohužiaľ  v programe obnovy sa pomoc pre mediálne regionálne podniky nenachádza, hoci by bola legitímna. Miestne televízie však môžu pomôcť pri propagácií opatrení, ak budú mať možnosť sa o zákazku uchádzať. 
  https://eurofondy.gov.sk/program-slovensko/
  .
 • Objednávky na výrobu lokálnych správ od RTVS
  Predsudky ohľadom kvality dôrazne odmietame, v lokálnych televíziách pracujú najmä ich bývalí kolegovia. O filmárskej nekvalite sa dá hovoriť v prípade internetových „televízií“, ktoré prevádzkujú známe mienkotvorné noviny.
  .
 • Požiadať operátorov, aby dávali lokálne TV na vyššie miesta v programovom rastri.
  Distribútori keď zacítia prísľub, že sa zvýši úroveň lokálneho vysielania, radi ich dajú popredné miesta.


Spoločenský záujem podpory národných médií

Ak spoločnosť pochopí, že slovenské média odvádzajú dane na Slovensku, a teda sa nám z toho aj niečo vráti, uprednostnia národné / lokálne média pred globálnymi sieťami.

Dokonca by si to mohli osvojiť aj známe obchodné reťazce a podpora lokálnych médií by sa mohla stať súčasťou ich deklarácie spoločensky zodpovedného chovania.

Zo sveta

V európskych krajinách sa už v roku 2011 uskutočnila verejná diskusia a všetky krajiny sa zhodli na pomoci lokálnemu vysielaniu. Lídrom zmien bol obvykle regulačný orgán. (Rada pre mediálne služby v SR sa doteraz necítila kompetentná  na aktivitu v tomto smere.)

V rôznych krajinách existujú rôzne druhy podpory. Niekde sa organizuje festival tvorby lokálnej  televízie, zabezpečia prieskumy sledovanosti. Inde doprajú lokálnej televízií granty na mediálne tréningy a školenia, lebo produkujú mediálnych profesionálov, a inde ich protežujú pri štátnych zákazkách. V posledných rokoch sa podpora ešte zvýšila, z dôvodu potreby udržať na trhu štátom regulované média. Viac v sekcii: Podpora miestnej televízie v iných krajinách

V USA lokálne stanice žijú najmä z inzertnej podpory veľkých podnikov vo svojej  lokalite. Považuje sa to za istý druh prejavu spolupatričnosti a rešpektu voči obyvateľom.

Je dôležité, aby sa aj na Slovensku našlo riešenie na udržanie lokálneho vysielania.

Momentálne potrebujú morálne uznanie a pomoc tie, ktoré napriek zlým podmienkam to stále ešte nevzdali. Pravda o tom, ako zanikajú lokálne televízie