Štátna podpora lokálnej televízie

Štátna podpora lokálnej televízie

Štátna podpora lokálnej televízie 1280 811 Maria Urlandová

Existencia nezávislého miestneho mediálneho ekosystému, ktorý slúži verejným záujmom miestnych komunít, je základným kameňom našich demokratických spoločností. Sú kľúčom k tomu, aby občania mohli pochopiť a uplatňovať svoje práva v komunitách, kde žijú. A majú lepšiu pozíciu na získanie dôvery a angažovanosti od svojho pôvodného publika a na konfrontáciu s dezinformáciam, uvádzajú autori práve prebiehajúceho projektu Miestne média pre demokraciu.

Ak sa vláda na Slovensku rozhodne zaradiť medzi množstvo demokratických krajín, ktoré už štátnu podporu realizujú, môže tak urobiť v niekoľkých krokoch:

 1. Finančná dotácia podľa zákona 299/2020 Z.z.
 2. Morálna podpora a hľadanie nepriamych riešení
 3. Začať pripravovať Štátny fond pre podporu lokálneho vysielania.

1. Lokálna televízia poskytuje služby vo verejnom záujme

Aktivizuje občanov v ich účasti na správe verejných vecí, umožňuje im podieľať sa na rozhodovaní o miestnych záležitostiach. Pestuje lokálnu a regionálnu identitu, má integračnú funkciu, prispieva k uchovávaniu kultúrnych tradícií a pocitu príslušnosti k danému regiónu. Plní úlohu verejnoprávnej televízie v lokálnych podmienkach. Úlohy a význam miestnej televízie.

 • Lokálne televízie sú dôveryhodné a sledované média,  pretože neklamú.
  Na overenie pravdy stačí niekedy sa iba pozrieť von z okna. Umožňujú diskusiu miestnych poslancov z rôznych táborov a dávajú občanovi hlas aj na prípadnú kritiku. ( Na rozdiel od stránok na sociálnych sieťach, kde si obsah tvoria zamestnanci úradov samosprávy.)
  .
 • Nezávislá lokálna televízia veľmi dbá na vyváženosť a pluralitu názorov. Kvôli prísnym predpisom zo zákona, ale aj vedomiu, že vyššia sledovanosť môže mať vplyv na prípadné reklamné príjmy,  a teda aj na vyššiu kvalitu svojej misie.

2. Lokálna televízia má mimoriadnu úlohu v dobe globálnych sietí

Jej dôležitosť je dnes väčšia než kedykoľvek predtým. Pre mnohých sa stali hlavným zdrojom informácií iba sociálne siete a internet, kde sa nachádza aj množstvo dezinformácií a hoaxov. Kvalitné súkromné médiá svoj obsah spoplatňujú a ľudia už  nemajú možnosť sa dostať k pravdivým informáciám. Preto je dôležité obyvateľov vrátiť k redakčne pripravenému obsahu tradičných médií.

3. Potrebuje byť politicky a finančne nezávislá

Aby lokálna televízia mohla napĺňať svoje poslanie, musí byť nezávislá od politickej moci. To predovšetkým znamená, že politici nesmú mať priamy vplyv na jej personálne obsadenie a na financovanie. Politická a finančná závislosť lokálnej televízie na Slovensku je až 71%, za to sme už dlhodobo predmetom kritiky.

4. Nedokáže sa uživiť z reklamy

Z právneho hľadiska sú to súkromné podniky, ktorých prvoradým cieľom by mal byť zisk. Lokálna televízia je však špecifický druh verejnej služby. Neriadi sa popularitou a väčšinovým vkusom, ale poskytuje základný informačný servis a vytvára priestor na verejnú diskusiu o spoločných problémoch pre obyvateľov svojej komunity.

Ani RTVS sa neuživí z reklamy. Na Slovensku sú reklamné príjmy lokálnej televízie rovnaké ako v krajinách s vyššou podporou od štátu, iba 10 % tržieb.

5. Financovanie by už nemalo byť ponechané na samosprávy

Nezávislé televízie zanikajú, pretože ich samospráva odmieta financovať a tak postupne likviduje. Samospráva postupne likviduje aj svoje kanály, ktoré si založili ako komunálne podniky v rozpore s demokratickým princípom vlastníctva médií. Nové rafinovanejšie komunikačné trendy v samospráve

6. Je už o päť minút dvanásť

V roku 2023 bolo na trhu už iba 11 nezávislých kanálov s rôznym objemom výroby pre verejnosť : TV BRATISLAVA, TV SEN, TV Nitrička, ATV Žiar nad Hronom, TV Levoča, TV Central, TV 7 Prešov, Skalická mestská televízia, TV Vita Trnava, TV Rimava a TV Pohoda Nové Mesto nad Váhom.

Z toho iba jeden vysielateľ mal primeraný príjem z rozpočtu mesta. V roku 2023 prišla úplne o aj metropolitná TV Bratislava, ktorá od roku 2007 je najväčšou stanicou. Ak sa zakladatelia televízie rozhodnú  vzdať, budeme asi jedinou krajinou na svete, kde hlavné mesto nemá televíziu.

7. Finančná podpora je samozrejmá v každej demokratickej krajine

 • Už v roku 1999 dávno Výbor ministrov odporúčal členským štátom urobiť opatrenia pre podporu mediálneho pluralizmu. Priamo odporúča finančnú podporu pre média na regionálnej úrovni. Je to uverejnené na stránke Rady pre mediálne služby: Rada Európy odporúča členským štátom podporiť miestne média.
 • V poslednom období je v krajinách EÚ podpora intenzívnejšia. Koncom roka 2023 spustili projekt Miestne média pre demokraciu, ktorý skúma prostredia a podmienky vo všetkých členských krajinách. Celkovým cieľom projektu je oživiť miestne mediálne prostredie pomocou opatrení na vybudovanie odolnosti, nezávislosti a udržateľnosti  pluralitného a nezávislého mediálneho prostredia.
  .
 • Rôzne formy podpory v jednotlivých uvádzame tu: Podpora miestnej televízie v zahraničí

.Na záver

Už dávno sme sa mali zbaviť myslenia, že súkromník je triedny nepriateľ. Keď štát pomôže lokálnym televíziám, zaplatí za služby vo verejnom záujme. Služby lokálnych médií potrebuje pre zachovanie a udržanie demokracie. Analogicky ako súkromná klinika má preplácané zdravotné výkony.

Ak sa tým náhodou lokálnej TV zvýšia príjmy z reklamy, prispeje vo forme daní do národného rozpočtu. Dokonca by si to štát mal aj želať. „Súkromník“ príjem použije na skvalitnenie programu, a dane odvedie dane na Slovensku ( na rozdiel od investovania do globálnych technologických sietí).

V šedej ekonomike v oblasti kreatívneho priemyslu, sa stratí ročne oveľa viac verejných zdrojov ako stojí prevádzka všetkých regionálnych staníc v SR.