Situácia v zahraničí

Verejná politika v oblasti miestnej televízie v zahraničí 5472 3080 Maria Urlandová

Verejná politika v oblasti miestnej televízie v zahraničí

Trvalou udržateľnosťou regionálneho vysielania sa zaoberajú na úrovni vlády, pretože nikde na svete sa regionálna TV neuživí iba z reklamy.…

Veľká Británia tiež hľadala spôsob podpory miestnej televízie 2560 1709 Maria Urlandová

Veľká Británia tiež hľadala spôsob podpory miestnej televízie

Od roku 2013 bolo v Spojenom kráľovstve spustených celkovo 34 lokálnych televíznych služieb, z ktorých každá obsluhuje určitú oblasť miestnymi…

Švajčiarsky mediálny systém je vzorom pre demokratické krajiny 1280 960 Maria Urlandová

Švajčiarsky mediálny systém je vzorom pre demokratické krajiny

Vo Švajčiarsku sa koncesionársky poplatok pre vysielateľov štiepi tak, aby bol príjem pre miestne stanice medzi 4 – 6% z…

Bavorsko: financovanie miestnej televízie zo štátnych zdrojov 720 480 Maria Urlandová

Bavorsko: financovanie miestnej televízie zo štátnych zdrojov

Na financovanie miestnej televízie v súlade s článkom 23 BayMG sú na výrobu programov k dispozícii štátne prostriedky vo výške…

Dotačná podpora v Španielsku 1920 1280 Maria Urlandová

Dotačná podpora v Španielsku

Regionálne televízne stanice sa zrodili v Španielsku v roku 1983 v dôsledku nadobudnutia účinnosti zákona o treťom kanáli a dnes…

Podpora vo Francúzsku 1280 853 Maria Urlandová

Podpora vo Francúzsku

Financovanie lokálnej televízie bolo pôvodne zabezpečené najmä zo zdrojov miestnych orgánov, ale ukázala sa aj odvrátená stránka tohto financovania, tak…

Financovanie miestnej televízie v USA 3394 2263 Maria Urlandová

Financovanie miestnej televízie v USA

Verejnoprávne mediálne stanice financujú obsah a služby, ktoré poskytujú komunitám v celej krajine, s podporou z federálnych prostriedkov CPB a…

Bavorsko: Prezident BLM Schneider rozumie miestnym vysielateľom 4640 2088 Maria Urlandová

Bavorsko: Prezident BLM Schneider rozumie miestnym vysielateľom

„Najdôležitejším prínosom BLM je založenie a ďalší rozvoj lokálneho vysielania v Bavorsku“, povedal Siegfried Schneider, prezident BLM v rozhovore pre…

Osobitná podpora počas korona krízy pre televíziu v krajinách EÚ 2560 1920 Maria Urlandová

Osobitná podpora počas korona krízy pre televíziu v krajinách EÚ

BAVORSKO Slobodný štát Bavorsko zvyšuje svoje financovanie miestnej televízie o ďalší milión eur ako špeciálne financovanie súvisiace s koronou. Miestni…

Aj v chaotickom Taliansku štát podporuje 190 vybraných miestnych vysielateľov 1920 1080 Maria Urlandová

Aj v chaotickom Taliansku štát podporuje 190 vybraných miestnych vysielateľov

Talianska panoráma miestnych televíznych kanálov je veľmi rozsiahla a heterogénna. V súčasnosti existuje 596 oprávnení na lokálne vysielanie. Televízny kanál…

V Holandsku priamo cez štátny rozpočet 4640 3472 Maria Urlandová

V Holandsku priamo cez štátny rozpočet

Miestni vysielatelia odteraz budú dostávať peniaze priamo od vlády a už nemusia byť závislí od svojej samosprávy. Miestni vysielatelia majú…

Dánsko: Minister kultúry podporí len skutočnú lokálnu televíziu 4640 2088 Maria Urlandová

Dánsko: Minister kultúry podporí len skutočnú lokálnu televíziu

Regulácia regionálneho a lokálneho vysielania sa vzťahuje na možnosť využívať reklamu, podmienky súbežného vlastníctva, možnosť vytvárania sietí a povinnosť poskytovať…

Zmena bavorského mediálneho zákona, financie pre miestne TV sú garantované 1280 720 Maria Urlandová

Zmena bavorského mediálneho zákona, financie pre miestne TV sú garantované

Dobrá správa pre regionálne televízne stanice v Bavorsku. Finančnú podporu týchto televíznych kanálov bude v nasledujúcich štyroch rokoch garantovať aj…

Saský mediálny úrad (SLM) dostal financie na rok 2024 pre miestnu žurnalistiku 1280 853 Maria Urlandová

Saský mediálny úrad (SLM) dostal financie na rok 2024 pre miestnu žurnalistiku

Mediálna rada Saského štátneho mediálneho úradu (SLM) prerokovala žiadosti o financovanie miestnej žurnalistiky na svojom zasadnutí 27. júna 2023 a…

Štátna podpora regionálnej televízie v Bádensku-Württembersku 4640 2088 Maria Urlandová

Štátna podpora regionálnej televízie v Bádensku-Württembersku

 Regionálna televízia v Bádensku-Württembersku je naďalej vysoko cenená divákmi. Refinancovanie je zároveň čoraz ťažšie. LFK podporuje 22 vysielateľov v oblasti…

Spustili projekt Miestne média pre demokraciu 1920 1080 Maria Urlandová

Spustili projekt Miestne média pre demokraciu

Samotná existencia týchto médií sa v rôznych častiach Európskej únie stala neistou. Odolnosť miestneho mediálneho ekosystému regiónu alebo komunity tiež…

Správa o regionálnom a lokálnom vysielaní v Európe 1920 1271 Maria Urlandová

Správa o regionálnom a lokálnom vysielaní v Európe

Regionálne a miestne médiá v Európe sa môžu pre mnohých javiť ako posledná bašta plurality, vox populi a demokracie. Európske…

Nezávislé média v Maďarsku hľadajú spôsoby prežitia 1920 1080 Maria Urlandová

Nezávislé média v Maďarsku hľadajú spôsoby prežitia

V prostredí, v ktorom dominujú dobre financované provládne médiá, sa nezávislé spravodajské organizácie v Maďarsku dostali do neistoty. Avšak malý,…

Podgorica: Nová štátna pomoc pre televízie 1000 563 Maria Urlandová

Podgorica: Nová štátna pomoc pre televízie

Komerčné stanice TV Vijesti, TV Prvá a TV Nova M dostanú novú štátnu pomoc, tentoraz vo výške 200 000 eur,…

Európskí poslanci posilnili pravidlá na ochranu novinárov a médií 1920 1080 Maria Urlandová

Európskí poslanci posilnili pravidlá na ochranu novinárov a médií

V reakcii na rastúce hrozby pre slobodu médií a životaschopnosť priemyslu poslanci prijali svoju pozíciu k návrhu zákona o posilnení…

Eurobarometer ukázal, ktorým médiám občania EÚ dôverujú najviac 1280 848 Maria Urlandová

Eurobarometer ukázal, ktorým médiám občania EÚ dôverujú najviac

Zvláštny prieskum Eurobarometra, ktorý bol zverejnený, sa podrobne zaoberá mediálnymi návykmi občanov, ich dôverou v rôzne mediálne zdroje, ako aj…

Aj v Poľsku pripravujú štátny účelový fond 768 512 Maria Urlandová

Aj v Poľsku pripravujú štátny účelový fond

V postkomunistických je proces zložitejší, a už aj v Poľsku sa hýbu ľady. Má vzniknúť štátny účelový fond pre záchranu…

Nezávislý fond miestnych správ v Kanade 1280 848 Maria Urlandová

Nezávislý fond miestnych správ v Kanade

Komunitné televízie v Kanade sú tradične financované z príjmov z káblového predplatného. Okrem toho v roku 2017 vznikol významný  Independent…

Rada Európy odporúča členským štátom podporiť miestne média 1280 853 Maria Urlandová

Rada Európy odporúča členským štátom podporiť miestne média

Podpora miestnych médií je nie žiadna novinka. Na stránke Rady pre mediálne služby je uverejnené zaujímavé odporúčanie od Výboru ministrov…