Podpora miestnej televízie v iných krajinách

V zahraničí sa trvalou udržateľnosťou regionálneho vysielania zaoberajú na úrovni vlády, pre ich jedinečnú a nezastupiteľnú funkciu pre spoločnosť. Samotná EÚ vyzýva  k štátnej podpore miestneho vysielania, aby boli finančne nezávislí od miestnych politikov.

V prípade, že by sa aj Slovensko rozhodlo pripojiť k vyspelým a demokratickým krajinám, tu sú príbehy na inšpiráciu. Švajčiarsko je vzorom, najjednoduchšie na realizáciu je Bavorsko.

Verejná politika v oblasti miestnej televízie v zahraničí 5472 3080 Maria

Verejná politika v oblasti miestnej televízie v zahraničí

Trvalou udržateľnosťou regionálneho vysielania sa zaoberajú na úrovni vlády, pretože nikde na svete sa regionálna TV neuživí iba z reklamy. V mnohých vyspelých krajinách v Európe sa už v roku 2011 začala…

Veľká Británia tiež hľadala spôsob podpory miestnej televízie 2560 1709 Maria

Veľká Británia tiež hľadala spôsob podpory miestnej televízie

Od roku 2013 bolo v Spojenom kráľovstve spustených celkovo 34 lokálnych televíznych služieb, z ktorých každá obsluhuje určitú oblasť miestnymi správami a miestnym obsahom. Klíma pre lokálnu televíziu od roku…

Švajčiarsky mediálny systém je vzorom pre demokratické krajiny 1280 854 Maria

Švajčiarsky mediálny systém je vzorom pre demokratické krajiny

Vo Švajčiarsku sa koncesionársky poplatok pre vysielateľov štiepi tak, aby bol príjem pre miestne stanice medzi 4 – 6% z príjmu z poplatkov. Revízia zákona bola odhlasovaná v referende. Vo…

Bavorsko: financovanie miestnej televízie zo štátnych zdrojov 720 480 Maria

Bavorsko: financovanie miestnej televízie zo štátnych zdrojov

Na financovanie miestnej televízie v súlade s článkom 23 BayMG sú na výrobu programov k dispozícii štátne prostriedky vo výške približne 4 milióny eur ročne. Okrem toho je tam okolo…

Španielsko: regionálna televízia je dotovaná súkromná alebo verejná 1920 1280 Maria

Španielsko: regionálna televízia je dotovaná súkromná alebo verejná

Regionálne televízne stanice sa zrodili v Španielsku v roku 1983 v dôsledku nadobudnutia účinnosti zákona o treťom kanáli a dnes prakticky všetky regióny krajiny majú rozhlasový a televízny subjekt. Niektoré…

Podpora vo Francúzsku, okrem dotácií aj cez rôzne opatrenia štátu 1280 853 Maria

Podpora vo Francúzsku, okrem dotácií aj cez rôzne opatrenia štátu

V roku 2011 po prvýkrát sa CSA a Generálne riaditeľstvo mediálneho a kultúrneho priemyslu spojili, aby spustili národnú verejnú konzultáciu o možných opatreniach v prospech lokálnych televízií. Cieľom bolo identifikovať…

USA verejnoprávna miestna televízia 3394 2263 Maria

USA verejnoprávna miestna televízia

O verejnoprávnych médiách Od 20. rokov 20. storočia ľudia v celých Spojených štátoch spustili služby verejného vysielania, aby presadzovali princípy rozmanitosti a excelentnosti programu, vnímavosti voči miestnym komunitám a služieb…

Bavorsko: Prezident BLM Schneider rozumie miestnym vysielateľom 4640 2088 Maria

Bavorsko: Prezident BLM Schneider rozumie miestnym vysielateľom

Chceme posilniť lokalitu „Najdôležitejším prínosom BLM je založenie a ďalší rozvoj lokálneho vysielania v Bavorsku,“ povedal Siegfried Schneider, prezident BLM v rozhovore pre médiá. „V Bavorsku máme v porovnaní s…

Osobitná podpora počas korona krízy pre televíziu v krajinách EÚ 2560 1920 Maria

Osobitná podpora počas korona krízy pre televíziu v krajinách EÚ

BAVORSKO Slobodný štát Bavorsko zvyšuje svoje financovanie miestnej televízie o ďalší milión eur ako špeciálne financovanie súvisiace s koronou. Miestni a regionálni televízni poskytovatelia v Bavorsku, ktorí môžu preukázať dopyt,…

Aj v chaotickom Taliansku štát podporuje 190 vybraných miestnych vysielateľov 1920 1080 Maria

Aj v chaotickom Taliansku štát podporuje 190 vybraných miestnych vysielateľov

Talianska panoráma miestnych televíznych kanálov je veľmi rozsiahla a heterogénna. V súčasnosti existuje 596 oprávnení na lokálne vysielanie. Televízny kanál sa považuje za miestny, ak pokrýva menej ako 50 %…

Holandsko: financovanie miestnych televízií cez štátny rozpočet 4640 3472 Maria

Holandsko: financovanie miestnych televízií cez štátny rozpočet

Miestni vysielatelia musia odteraz dostávať peniaze priamo od vlády a už nemusia byť závislí od svojej samosprávy. Miestni vysielatelia majú kľúčovú úlohu kriticky monitorovať samosprávu, ale sú „pod vysokým napätím“,…

Dánsko: Minister kultúry podporí len skutočnú lokálnu televíziu 4640 2088 Maria

Dánsko: Minister kultúry podporí len skutočnú lokálnu televíziu

Regulácia regionálneho a lokálneho vysielania sa vzťahuje na možnosť využívať reklamu, podmienky súbežného vlastníctva, možnosť vytvárania sietí a povinnosť poskytovať regionálne a lokálne programy. Dánska lokálna televízia vznikla na základe…

Zmena bavorského mediálneho zákona, financie pre miestne TV sú garantované 1280 720 Maria

Zmena bavorského mediálneho zákona, financie pre miestne TV sú garantované

Dobrá správa pre regionálne televízne stanice v Bavorsku. Finančnú podporu týchto televíznych kanálov bude v nasledujúcich štyroch rokoch garantovať aj slobodný štát – prostredníctvom prechodu na bavorský mediálny zákon. Rozhodol…

Saský mediálny úrad (SLM) dostal financie na rok 2024 pre miestnu žurnalistiku 1280 853 Maria

Saský mediálny úrad (SLM) dostal financie na rok 2024 pre miestnu žurnalistiku

Mediálna rada Saského štátneho mediálneho úradu (SLM) prerokovala žiadosti o financovanie miestnej žurnalistiky na svojom zasadnutí 27. júna 2023 a po vypočutí zasadnutia SLM schválila žiadosti o financovanie na roky…

Štátna podpora regionálnej televízie v Bádensku-Württembersku 4640 2088 Maria

Štátna podpora regionálnej televízie v Bádensku-Württembersku

 Regionálna televízia v Bádensku-Württembersku je naďalej vysoko cenená divákmi. Refinancovanie je zároveň čoraz ťažšie. LFK podporuje 22 vysielateľov v oblasti technickej infraštruktúry a od roku 2020 aj tvorbu denného magazínu…

Nezávislé média v Maďarsku hľadajú spôsoby prežitia 1920 1080 Maria

Nezávislé média v Maďarsku hľadajú spôsoby prežitia

V prostredí, v ktorom dominujú dobre financované provládne médiá, sa nezávislé spravodajské organizácie v Maďarsku dostali do neistoty. Avšak malý, ale odhodlaný sektor nezávislých spravodajských organizácií je priekopníkmi nových spôsobov,…

Podgorica: Nová štátna pomoc pre televízie 1000 563 Maria

Podgorica: Nová štátna pomoc pre televízie

Komerčné stanice TV Vijesti, TV Prvá a TV Nova M dostanú novú štátnu pomoc, tentoraz vo výške 200 000 eur, a pokračujú tak v podpore, ktorú vláda a štátne orgány…

Eurobarometer ukázal, ktorým médiám občania EÚ dôverujú najviac 1280 848 Maria

Eurobarometer ukázal, ktorým médiám občania EÚ dôverujú najviac

Zvláštny prieskum Eurobarometra, ktorý bol zverejnený, sa podrobne zaoberá mediálnymi návykmi občanov, ich dôverou v rôzne mediálne zdroje, ako aj postojom k dezinformáciám. Televízia je hlavným zdrojom správ (75 %)…

V Poľsku chcú súkromné ​​lokálne televízie štátny fond 768 512 Maria

V Poľsku chcú súkromné ​​lokálne televízie štátny fond

Zástupcovia súkromných lokálnych televízií pripravili legislatívny návrh na vytvorenie štátneho účelového fondu. Použil by sa na vyplatenie čiastočnej náhrady nákladov na zamestnávanie zamestnancov. Návrh predpokladov zákona o fonde lokálnych televízií…

Nezávislý fond miestnych správ v Kanade 1280 848 Maria

Nezávislý fond miestnych správ v Kanade

Komunitná televízia v Kanade je forma média, ktoré prenáša programy záujmu miestnej komunity a distribuované miestnou káblovou spoločnosťou. Financované sú z príjmov z káblového predplatného. Okrem toho vytvorili Independent Local…