Osobitná podpora počas korona krízy pre televíziu v krajinách EÚ

Osobitná podpora počas korona krízy pre televíziu v krajinách EÚ

Osobitná podpora počas korona krízy pre televíziu v krajinách EÚ 2560 1920 Maria Urlandová
BAVORSKO

Slobodný štát Bavorsko zvyšuje svoje financovanie miestnej televízie o ďalší milión eur ako špeciálne financovanie súvisiace s koronou. Miestni a regionálni televízni poskytovatelia v Bavorsku, ktorí môžu preukázať dopyt, dostanú dodatočné prostriedky na výrobné náklady. Peniaze boli vyplatené v decembri ako súčasť financovania v súlade s článkom 23 BayMG.

Už v júni bol k dispozícii prvý milión eur zo špeciálneho štátneho financovania – polovica pre rozhlas a televíziu – plus ďalších 225 000 eur od Bavorského štátneho centra pre nové médiá (BLM). V polovici októbra sa začalo vyplácanie až 2,6 milióna eur v rámci federálnej pomoci Corona „Neustart Kultur“ pre súkromné ​​rozhlasové stanice v Bavorsku.

Siegfried Schneider, prezident BLM: „Miestni poskytovatelia televízie zasiahnutí krízou teraz dostávajú ďalšiu podporu – to je silný signál od Slobodného štátu o dôležitosti a systémovej relevantnosti miestnych televíznych staníc. Tento milión, ktorý bavorská krajinská vláda rýchlo a nebyrokraticky uvoľnila, citeľne odbremení vysielateľov, ktorí sa nie vlastnou vinou ocitli v núdzi.“

Na pozadí obnoveného osobitného financovania Slobodného štátu a vyplatenia federálnej pomoci Corona, ktorú BLM poskytuje v Bavorsku, mediálna rada krajského ústredia na svojom dnešnom zasadnutí rozhodla o dvoch dodatočných rozpočtoch k hospodárskemu plánu na rok 2020.
https://www.blm.de/de/infothek/aktuell/aktuell.cfm?object_ID=15004

FRANCÚZSKO
Kým niektoré nezávislé rádiá získavajú až 100 % príjmov z reklamy, v kríze od začiatku pandémie Covid-19 ministerstvo kultúry avizuje vytvorenie verejnej pomoci, ktorá bude určená aj pre lokálne televízie.

Ministerstvo kultúry v nedeľu oznámilo zriadenie verejnej pomoci, ktorá bude ponúkaná miestnym rozhlasovým a televíznym staniciam s cieľom kompenzovať pokles príjmov z reklamy v súvislosti s krízou COVID. Najnovšia finančná správa 51 lokálnych terestriálnych kanálov, ktorú vypracovala Najvyššia rada pre audiovíziu za rok 2018, uviedla, že reklama poskytla 17 % ich zdrojov. Ale podľa združenia Locales.tv by tento podiel predstavoval viac ako 25 %. V prípade nezávislých rádií je tento podiel podľa ich profesijnej organizácie Independent Radio Union (Sirti) 100 %.

„Vláda chcela zaviesť mimoriadne podporné opatrenie v prospech vydavateľov lokálnych televíznych a rozhlasových služieb vysielaných pozemnými terestriálnymi prostriedkami, ktorých príjmy, najmä reklama, postihla zdravotná kríza,“ uviedlo ministerstvo kultúry v tlači.

Plánované sumy, ktoré musia pokryť časť nákladov na distribúciu, ako aj podmienky sú uvedené vo vyhláške zverejnenej v nedeľu vo vestníku. „Služby miestnej televízie a rozhlasu budú môcť v najbližších dňoch podať spis so žiadosťou o dotáciu na Generálne riaditeľstvo mediálneho a kultúrneho priemyslu zodpovedného za riadenie systému a spracovanie žiadostí,“ uvádza ďalej ministerstvo. Túto žiadosť je potrebné podať najneskôr do 31. mája.

V tlačovej správe Sirti privítal „dôležitý moment, na ktorý nezávislé rozhlasové stanice čakajú. Mobilizované v srdci území od prvej hodiny uväznenia po prvýkrát získajú podporu, ktorá im pomôže čeliť ekonomickým dôsledkom zdravotná kríza.
https://www.europe1.fr/medias-tele/letat-va-aider-radios-et-teles-locales-a-compenser-la-baisse-des-revenus-publicitaires-4037968

TALIANSKO

Miestne vysielanie podporili počas corona krízy aj v Taliansku.

Výnos Ministerstva hospodárskeho rozvoja z 10. septembra 2021, ktorý obsahuje „Definícia kritérií overovania a spôsobov vyplácania prídelov poskytovaných lokálnym televíznym a rozhlasovým vysielateľom na rok 2021“.

TV vysielatelia ktorí budú aj naďalej vykonávať verejnoprospešnú informačnú službu na územiach prostredníctvom každodennej tvorby a prenosu podrobných miestnych informácií v prospech občanov, prideľuje sa v prognózu Ministerstva hospodárstva SR sumu 50 miliónov eur na rok 2020 a 20 miliónov eur na rok 2021, čo predstavuje výdavkový strop, na poskytnutie mimoriadneho príspevku na informačné služby súvisiace so šírením nákazy od r. COVID-19. Oprávnení vysielatelia miestneho rozhlasu a televízie sa zaväzujú vo svojich informačných priestoroch vysielať inštitucionálne komunikačné správy týkajúce sa zdravotnej núdze. Príspevok sa vypláca podľa kritérií ustanovených vyhláškami ministra hospodárskeho rozvoja.

Zistilo sa, že informačné služby môžu mať za cieľ inštitucionálne kampane o zdraví, podpore podnikania, práce a ekonomiky v oblasti sociálnej politiky, ako aj finančné, fiškálne a podporné opatrenia v rôznych sektoroch spojených so šírením nákazy COVID -19 a prebiehajúci plán očkovania; berúc do úvahy, že inštitucionálne komunikačné kampane sa môžu týkať aj opatrení vlády zameraných na podporu obnovy ekonomickej aktivity zasiahnutej pandémiou COVID-19, pričom témami sú aj intervencie prijaté pri implementácii Národného plánu obnovy a odolnosti (PNRR).

Považuje sa tiež za potrebné zaručiť, dokonca aj v prvých mesiacoch roku 2022, šírenie správ týkajúcich sa epidemiologickej núdze a podporných a obnovovacích opatrení v prospech podnikov s cieľom zabezpečiť inštitucionálnu komunikáciu, ktorá dokáže uspokojiť meniace sa potreby informácií súvisiacich s vývojom rôznych možných scenárov.

ŠPANIELSKO

Rada ministrov schválila komerčným vysielateľom 50 miliónov eur ako kompenzáciu nákladov na vysielanie a útek inzerentov zo sektora, ktorý sa odhaduje na 18 %.

https://elpais.com/television/2020-03-31/el-gobierno-ayudara-a-las-televisiones-privadas-con-15-millones-de-euros.html