Podpora TV v zahraničí

Nezávislý fond miestnych správ v Kanade
Nezávislý fond miestnych správ v Kanade 1280 848 Maria

Komunitná televízia v Kanade je forma média, ktoré prenáša programy záujmu miestnej komunity a distribuované miestnou káblovou spoločnosťou. Financované sú z príjmov z káblového predplatného. Okrem toho vytvorili Independent Local…

V Poľsku chcú súkromné ​​lokálne televízie štátny fond
V Poľsku chcú súkromné ​​lokálne televízie štátny fond 768 512 Maria

Zástupcovia súkromných lokálnych televízií pripravili legislatívny návrh na vytvorenie štátneho účelového fondu. Použil by sa na vyplatenie čiastočnej náhrady nákladov na zamestnávanie zamestnancov. Návrh predpokladov zákona o fonde lokálnych televízií…

Eurobarometer ukázal, ktorým médiám občania EÚ dôverujú najviac
Eurobarometer ukázal, ktorým médiám občania EÚ dôverujú najviac 1280 848 Maria

Zvláštny prieskum Eurobarometra, ktorý bol zverejnený, sa podrobne zaoberá mediálnymi návykmi občanov, ich dôverou v rôzne mediálne zdroje, ako aj postojom k dezinformáciám. Televízia je hlavným zdrojom správ (75 %)…

Podgorica: Nová štátna pomoc pre televízie
Podgorica: Nová štátna pomoc pre televízie 1000 563 Maria

Komerčné stanice TV Vijesti, TV Prvá a TV Nova M dostanú novú štátnu pomoc, tentoraz vo výške 200 000 eur, a pokračujú tak v podpore, ktorú vláda a štátne orgány…

Nezávislé média v Maďarsku hľadajú spôsoby prežitia
Nezávislé média v Maďarsku hľadajú spôsoby prežitia 1920 1080 Maria

V prostredí, v ktorom dominujú dobre financované provládne médiá, sa nezávislé spravodajské organizácie v Maďarsku dostali do neistoty. Avšak malý, ale odhodlaný sektor nezávislých spravodajských organizácií je priekopníkmi nových spôsobov,…

Štátna podpora regionálnej televízie v Bádensku-Württembersku
Štátna podpora regionálnej televízie v Bádensku-Württembersku 4640 2088 Maria

 Regionálna televízia v Bádensku-Württembersku je naďalej vysoko cenená divákmi. Refinancovanie je zároveň čoraz ťažšie. LFK podporuje 22 vysielateľov v oblasti technickej infraštruktúry a od roku 2020 aj tvorbu denného magazínu…

Saský mediálny úrad (SLM) dostal financie na rok 2024 pre miestnu žurnalistiku
Saský mediálny úrad (SLM) dostal financie na rok 2024 pre miestnu žurnalistiku 1280 853 Maria

Mediálna rada Saského štátneho mediálneho úradu (SLM) prerokovala žiadosti o financovanie miestnej žurnalistiky na svojom zasadnutí 27. júna 2023 a po vypočutí zasadnutia SLM schválila žiadosti o financovanie na roky…

Zmena bavorského mediálneho zákona, financie pre miestne TV sú garantované
Zmena bavorského mediálneho zákona, financie pre miestne TV sú garantované 1280 720 Maria

Dobrá správa pre regionálne televízne stanice v Bavorsku. Finančnú podporu týchto televíznych kanálov bude v nasledujúcich štyroch rokoch garantovať aj slobodný štát – prostredníctvom prechodu na bavorský mediálny zákon. Rozhodol…

Dánsko: Minister kultúry podporí len skutočnú lokálnu televíziu
Dánsko: Minister kultúry podporí len skutočnú lokálnu televíziu 4640 2088 Maria

Regulácia regionálneho a lokálneho vysielania sa vzťahuje na možnosť využívať reklamu, podmienky súbežného vlastníctva, možnosť vytvárania sietí a povinnosť poskytovať regionálne a lokálne programy. Dánska lokálna televízia vznikla na základe…

Holandsko: financovanie miestnych televízií cez štátny rozpočet
Holandsko: financovanie miestnych televízií cez štátny rozpočet 4640 3472 Maria

Miestni vysielatelia musia odteraz dostávať peniaze priamo od vlády a už nemusia byť závislí od svojej samosprávy. Miestni vysielatelia majú kľúčovú úlohu kriticky monitorovať samosprávu, ale sú „pod vysokým napätím“,…