Štátna podpora regionálnej televízie v Bádensku-Württembersku

Štátna podpora regionálnej televízie v Bádensku-Württembersku

Štátna podpora regionálnej televízie v Bádensku-Württembersku 4640 2088 Maria Urlandová
 Regionálna televízia v Bádensku-Württembersku je naďalej vysoko cenená divákmi. Refinancovanie je zároveň čoraz ťažšie. LFK podporuje 22 vysielateľov v oblasti technickej infraštruktúry a od roku 2020 aj tvorbu denného magazínu zo štátnych prostriedkov.

(Poznámka: LFK je obdoba Rady pre mediálne služby v SR.)

Financovanie technickej infraštruktúry

V rámci propagácie technickej infraštruktúry LFK podporuje organizátorov v prítomnosti divákov na všetkých distribučných kanáloch (kábel, satelit, internet) a v informovaní divákov o možnostiach príjmu.

Spolufinancovanie programu týždenných magazínov

LFK poverilo sedem regionálnych televízií, ktorým bol na základe výberového konania predstavenstva a mediálnej rady pridelený káblový slot, aby od pondelka do piatku odvysielali magazínový program v trvaní najmenej 20 minút s aktuálnym a regionálnym obsahom tematické oblasti politika, kultúra, Vytvárať a vysielať ekonomické a sociálne témy.

Na plánovanie a vybavovanie financovania tohto zvereného časopisu bude v roku 2022 k dispozícii celkovo 4,2 milióna eur. Od toho treba odrátať náklady LFK, ktorý musí okrem iného kontrolovať dodržiavanie požiadaviek na financovanie (z hľadiska programového obsahu a rozpočtového zákona) a informovať štát o vývoji.

LFK na financovanie nevyužíva prostriedky z poplatku za vysielanie, ale sám je prijímateľom financií od štátu a tieto prostriedky po odpočítaní vlastných nákladov odovzdáva televíznym vysielateľom. Táto dôležitá podpora bola umožnená náležitým zohľadnením dvojitého štátneho rozpočtu na roky 2020/2021 a 2022 a zahrnutím zodpovedajúcej možnosti financovania do zákona o štátnych médiách v máji 2020.

https://www.lfk.de/medienstandort-bw/foerderung/foerderung-tv