Televízie podľa krajov

  1. TV Bratislava
  2. TV Ružinov ( vo vlastníctve obce)
  3. TV Pezinok ( vo vlastníctve mesta)
  1. TV SEN ( Senica, Skalica, Myjava, Brezová pod Bradlom, Stará Turá)
  2. MTT Trnava ( vo vlastníctve mesta)
  3. Hlohovská TV ( vo vlastníctve mesta)
  1. TV Nitrička
  2. TV Central ( Nitra)
  3. NZ TV Nové Zámky ( vo vlastníctve mesta)
  1. Považie
  2. TV Pohoda
  3. Regionálna TV Prievidza ( vo vlastníctve mesta)
  1. TV Raj
  2. TV Liptov ( vo vlastníctve mesta)
  3. TV DK Dolný Kubín ( vo vlastníctve mesta)
  1. TV Hronka
  2. ATV Žiar nad Hronom
  3. TV Rimava – Rimavská Sobota
  1. TV 7 Prešov
  2. TV Levoča
  3. TV Poprad ( vo vlastníctve mesta)
  1. TV Reduta – Spišská Nová Ves  ( vo vlastníctve mesta)
  2. TV Mistrál – Michalovce ( vo vlastníctve mesta)
  3. TV Vega

Počet divákov môžeme odhadnúť na  15 – 30 % z počtu obyvateľov relevantného územia, pre ktorých je program určený. Závisí to od možností šírenia signálu, objemu programov a jeho aktualizácií. Napríklad TV Bratislava, podľa prieskumu,  sleduje 20% obyvateľov mesta a je prvá najsledovanejšia stanica po národných kanáloch. Trhový podiel miestnych vysielateľov ( sledovanosť) sa nezisťuje prostredníctvom peoplemetrov z viacerých dôvodov. Prečítajte si viac.