Divoké rozpočty TV komunálnych podnikov za rok 2023

Divoké rozpočty TV komunálnych podnikov za rok 2023

Divoké rozpočty TV komunálnych podnikov za rok 2023 2560 1709 Maria Urlandová

Televízne komunálne podniky vo vlastníctve miest a obcí. Podľa zákona sú „súkromnými vysielateľmi“. Zároveň sa chovajú ako rozpočtové organizácie, pretože na svoju činnosť dostávajú každý rok príspevok z miestneho rozpočtu. A ten je v každej obci odlišný a netransparentný. Neexistujú pravidlá na hospodárenie.

Samospráva si objednáva služby, alebo poskytuje dotáciu subjektu, ktorý si sama založila. Vzhľadom k tomu, že služby spojené s vysielacím časom nie je potrebné verejne obstarávať, na prevádzku dostanú toľko, koľko schvália poslanci. Nefunguje tu ani trhová súťaž, ktorá by prirodzene určila trhovú cenu. Pravdepodobne ani kontrolór by to nemohol  kvalifikovane posúdiť. Falošná nezávislosť TV komunálnych podnikov.

Na financovanie týchto podnikov neexistujú pravidlá, ktorými by sa mali riadiť. Takto rozdrobený, divoký a nesystematický trh podnikania miest a obcí sa dá len veľmi ťažko skúmať, vyhodnocovať a porovnávať.

Z verejne dostupných zdrojov sa dá zistiť ako sú financované jednotlivé kanály. Nižšie uvedené rebríčky majú  slúžiť na ilustráciu hospodárenia a financovania mestských TV podnikov.

Rozpočty TV komunálnych podnikov

Rozpočet na prevádzku televízie v jednotlivých mestách a obciach je skutočne iba v rukách aktuálnych politikov, bez ohľadu na potreby obyvateľstva.

1.  TVR Ružinov – 372 335 eur + dotácia od BSK / 72 173 obyvateľov
2.  Dunajskostredská mestská TV  380 000 eur – vrátane novín / 36 013 obyvateľov
3.  TV Pezinok –   203 285 eur / cca 24 617 obyvateľov
4.  TV Nové Zámky – cca 200 000 eur / 36 781 obyvateľov
5.  Televízia Turiec – 195 000 eur / 51 139 obyvateľov
6.  TV Poprad – 195 000 eur/ 49 091 obyvateľov
7.  TV Reduta Spišská Nová Ves – 171 600 eur / 34 855 obyvateľov
8.  Bardejovská TV – 158 500 eur/ 30 267 obyvateľov
9.  Mestská televízia Trnava – 155 000 eur / cca 62 806 obyvateľov
10. Mestská televízia Komárno – 145 000 eur / 32 287 obyvateľov
11. Devínskonovoveská televízia – 122 000 eur/ 15 612 obyvateľov
12. TV Dolný Kubín – cca 108 000 eur / 17 720 obyvateľov
13. TV Mistral Michalovce – 102 000 eur/ 36 874 obyvateľov
14. Mestská televízia Partizánske – 96 000 eur/ 23 177 obyvateľov
15. Humenská televízia – dotácia 94 800 eur/ 30 450 obyvateľov
16. Hlohovská televízia  – 87 000 eur /19 992 obyvateľov
17. Kežmarská televízia – 83 500 eur / 15 301 obyvateľov
18. Mestská televízia Ružomberok – 75 733 eur/ 26 794 obyvateľov
19. LTS Levice – 85 000 eur/ 31 081 obyvateľov
20. RVTV Rožňava – 60 000 eur  vrátane rozhlasu / 17 122 obyvateľov
21. Gúta TV Kolárovo – 55 790 eur/ 10 591 obyvateľov
22. VIO – TV Banská Štiavnica – 40 140 eur / 10 228 obyvateľov
23. TV Trenčianske Teplice – 28 473 eur / 3 955 obyvateľov / 1500 zásuviek
24. Bánovské televízne vysielanie – 13 000 eur/ 16 614 obyvateľov
25. Turzovská televízia – 5 000 eur  vrátane webu/ 7 640 obyvateľov
26. Krupinská televízia – 4 000 eur / 7 926 obyvateľov
27. TV Moldava  – nezistené /10 266 obyvateľov
28. TV Liptov – nezistené / 30 162 obyvateľov
29. NTV Nesvady – nezistené / 5 037 obyvateľov

Rozpočty v prepočte na obyvateľa

Rozpočet v prepočte na obyvateľa, znamená koľkými eurami ročne sa skladá na obecnú televíziu, čiže ako boli efektívne. V každom meste a obci platí občan za lokálnu TV inú sumu bez ohľadu na produkt, ktorý za to dostáva. Kým občan v Devínskej Novej Vsi platí takmer 8 eur “ za nič“, občan v Trnave platí 2,46 eur za pravidelne spravodajstvo a informácie z mesta.

1.  Dunajskostredská mestská TV – 10,55 €
2.  TV Pezinok – 8,25 €
3.  Devínskonovoveská televízia – 7,81 €
4.  TV Trenčianske Teplice – 7,19 €
5.  TV Dolný Kubín – 6,09 €
6.  TVR Ružinov – 5,50 €
7.  Kežmarská televízia – 5,45 €
8.  TV Nové Zámky – 5,43 €
9.  Gúta TV Kolárovo – 5,26 €
10. Bardejovská TV – 5,23 €
11. TV Reduta Spišská Nová Ves – 4,92 €
12. Mestská televízia Komárno – 4,49 €
13. Hlohovská televízia – 4,35 €
14. Mestská televízia Partizánske – 4,14 €
15. TV Poprad  – 3,97 €
16. RVTV Rožňava – 3,50 €
17. Televízia Turiec  – 3,81 €
18. Humenská televízia – 3,11 €
19. Mestská televízia Ružomberok – 2,82 €
20.TV Mistral Michalovce – 2,76 €
21. LTS Levice – 2,73 €
22. Mestská televízia Trnava – 2,46 €
23. VIO – TV Banská Štiavnica – 3,92 €
24. Bánovské televízne vysielanie – 0,78 €
25. Turzovská televízia – 0,65 €
26. Krupinská televízia – 0,50 €
27.TV Moldava, TV Liptov, NTV Nesvady –  neuvedené

Pre porovnanie TV Bratislava, ktorá nie je vo vlastníctve obce, stála občana iba 0,35 eur ročne. Produktom bol denne aktualizovaný program 30 minút plus 9 diskusných relácie mesačne. Napriek tomu dostala po 16. rokoch výpoveď zo zmluvy. V Bratislave dosiahla 20% sledovanosť, a občania prišli o zdroj informácií.

Objem vyrobených programov

Objem programov a ich pravidelnosť a pestrosť sa dá zistiť iba z archívov na webových stránkach jednotlivých vysielateľov. Pravidelný a pútavý program vyrába MTT Trnava, TV Nové Zámky, TVR Ružinov, TV Reduta, TV Poprad a ďalšie. Druhá časť vykazuje len veľmi málo produkcie, alebo prevažne videotext.

Podrobnejšou analýzou sa dá zistiť koľko stojí minúta vyrobeného programu.

Je potrebné dodať, že minúta vyrobeného programu by mala byť u každej televízie podobná, pretože nezáleží na tom, či je video určené pre milión, alebo 10 tisíc divákov, výroba spravodajskej reportáže je takmer rovnaká.

Zistenia

Už historický najdrahšiu televíziu má bratislavská mestská časť Ružinov, cca 400 tisíc eur. Druhý najväčší rozpočet 380 tisíc eur mala Dunajskostredská mestská TV, ktorá „odsluhuje“ publikum iba 36 tisíc obyvateľov.

Mesto Pezinok má rozpočet nad 200 tisíc eur pre publikum menej ako 25 tisíc obyvateľov. Pre porovnanie: je to o 30 tisíc eur vyššia čiastka, ako mala metropolitná TV Bratislava pre publikum celej Bratislavy. Tu je pozoruhodná aj obec Devínska Nová Ves v Bratislave s rozpočtom 122 tisíc eur. Obec má vyše 15 tisíc obyvateľov, ale na stránke nie je uvedené, či sa dá vôbec niekde naladiť.

V prepočte na občana je na prvých miestach je opäť Dunajskostredská TV, TV Pezinok a Devínskonovomestská TV. Na popredných miestach je tiež Guta TV Kolárovo, TV Komárno,  TV Devínska Nová Ves, Kežmarská TV, ktoré na svojej web stránke neuvádzajú pre obyvateľov, kde ako si ich môžu naladiť. ( Šírenie cez internet sa podľa zákona nepovažuje za vysielanie.) TV Trenčianske Teplice je špecifická cenou 7 eur na 1. obyvateľa – pre 1500 zásuviek.

Viacej v článku: Fenomén komunálnej súkromnej televízie, rozpočet a nové trendy