Švajčiarsky mediálny systém je vzorom pre demokratické krajiny

Švajčiarsky mediálny systém je vzorom pre demokratické krajiny 1280 853 Maria Urlandová

Vo Švajčiarsku sa koncesionársky poplatok pre vysielateľov štiepi tak, aby bol príjem pre miestne stanice medzi 4 – 6% z príjmu z poplatkov. Bolo to odhlasované v referende. Vo Švajčiarsku zastávajú názor, že v každom prípade je výhodnejšie spoliehať sa predovšetkým na financovanie, ako byť závislý na určitom programovom type.

Súčasný švajčiarsky mediálny systém pozostáva z verejnoprávnych, súkromných a komunitných médií, pričom každý sektor má svoje špecifické funkcie a úlohy. Snahy za zrušenie národného poplatku za príjem médií neprešli, to by viedlo k strate spoľahlivých zdrojov informácií a ohrozilo by demokratické hodnoty.

V krajine, ktorá sa vyznačuje veľkou jazykovou a kultúrnou rozmanitosťou, verejnoprávne médiá prevádzkované SRG SSR nielen zaručujú prístup k informáciám vo všetkých štyroch národných jazykoch (švajčiarska nemčina, francúzština, taliančina a rétorománčina), ale zaisťujú aj sociálnu súdržnosť a pocit spoločnej národnej identity.

Verejnoprávne médiá prostredníctvom svojich online, digitálnych a terestriálnych distribučných kanálov RSI, RTR, RTS, SRF a SWI poskytujú spoľahlivé spravodajstvo a kvalitnú žurnalistiku. Jeho poslaním je tiež vytvárať vzdelávací obsah a zábavu, chrániť slobodu informácií a umožniť rozvoj informovanej verejnej sféry, ako to vyžaduje článok 93 odsek 2 švajčiarskej federálnej ústavy.

V neposlednom rade dostupnosť informácií pre občanov so zrakovým, sluchovým alebo kognitívnym postihnutím zaručujú aj verejnoprávne médiá, ktorých hlavné programy a správy sú otitulkované a dostupné ako audio-opis.

Ročný poplatok za príjem médií nefinancuje len verejnú službu, ale aj 34 miestnych televíznych a rozhlasových staníc distribuovaných vo všetkých štyroch jazykových regiónoch.

Z toho 9 rádií je združených v národnom združení UNIKOM – Únia nekomerčných rádií – a plní funkcie komunitných médií. Sektor je definovaný v článku 36 švajčiarskeho zákona o vysielaní (RTVG) ako „doplnkový“ k verejnoprávnemu a súkromnému vysielaniu. Jeho hlavnými úlohami je poskytovať otvorený prístup k zariadeniam na produkciu médií a školeniam, produkovať miestny, rôznorodý a doplnkový kultúrny obsah a pôsobiť na neziskovom základe.

Regionálne stanice

Miestne rozhlasové a televízne siete vo Švajčiarsku majú nárok na 4 % z licenčného poplatku každý rok.

Potrebné je zabezpečiť nezávislosť tvorby miestnej televízie.

Počet dotovaných televíznych vysielateľov je obmedzený na 13, jeden pre každú určenú oblasť pokrytia.

Švajčiarsky mediálny systém je vzorom pre demokratické krajiny. Vďaka vyčlenenému financovaniu môže verejnoprávne vysielanie poskytovať stabilné profesionálne príležitosti a pracovné podmienky novinárom, umelcom, hudobníkom a filmovým tvorcom a podporovať pulzujúci kultúrny sektor.

Lokálne a nekomerčné vysielanie by neprežilo bez finančných príspevkov, ktoré dnes dostáva. Dôsledky zrušenia takéhoto modelu by ohrozili rozmanitosť, pluralitu a slobodu informácií a zo Švajčiarska by urobili jedinú európsku krajinu bez verejnoprávnych médií.

Európske mediálne organizácie vyjadrujú svoju plnú podporu švajčiarskym kolegom vo všetkých sektoroch, odboroch, školách a univerzitách: AMARC Europe (Svetová asociácia komunitných rozhlasových vysielateľov), Community Media Forum Europe (CMFE), Európska vysielacia únia (EBU), Európska federácia novinárov (EFJ).

Generálny riaditeľ EBU Noel Curran povedal:

„Keďže dôvera ľudí v platformy sociálnych médií klesá a šírenie falošných správ a dezinformácií online rastie, verejnoprávne médiá sú zdrojom nezávislých informácií a diskusií. Úroveň dôvery voči verejnoprávnym médiám, najmä v televízii arozhlase, sa zvyšuje. Mali by sme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili, že verejnoprávne vysielanie vo Švajčiarsku bude aj naďalej poskytovať nezávislý, rôznorodý hlas v čoraz zložitejšom a rozdelenom svete. 

“ Miestne, nekomerčné rádiá slúžia a zapájajú tých členov spoločnosti, ktorí sú menej zastúpení v hlavnom prúde, a prinášajú svoje názory do verejnej diskusie. “ komentoval Michael Nicolai , prezident AMARC Europe.

“ Komunitné médiá sú nevyhnutné pre pluralitné mediálne prostredie vo Švajčiarsku a inde. Dúfame, že švajčiarske komunitné rádiá budú aj naďalej plniť svoje dôležité spoločenské funkcie: podpora nemainstreamového umenia a kultúry, inklúzia menšín a marginalizovaných komunít, ako aj záväzok k interkultúrnej integrácii. “ dodala Judith Purkarthofer , prezidentka CMFE.

Mogens Blicher Bjerregård , prezident Európskej federácie novinárov, povedal: „ Verejnoprávne médiá sú stále dôležitejšie v mediálnom ekosystéme, ktorý čoraz viac znižuje svoju schopnosť poskytovať kvalitné pluralitné informácie. Verejnoprávne médiá sú často jediným miestom, ktoré zostáva pre investigatívne programy. Potrebujeme verejnoprávne médiá a musíme zabezpečiť, aby zostali alebo – v niektorých krajinách – boli oslobodené od politických a komerčných tlakov. “

Zdroj:
https://en.wikipedia.org/wiki/Television_in_Switzerland
https://europeanjournalists.org/blog/2018/02/14/european-media-organisations-express-support-to-swiss-public-service-and-local-tv-and-radio-stations/