Veľká Británia tiež hľadala spôsob podpory miestnej televízie

Veľká Británia tiež hľadala spôsob podpory miestnej televízie 2560 1709 Maria Urlandová

Od roku 2013 bolo v Spojenom kráľovstve spustených celkovo 34 lokálnych televíznych služieb, z ktorých každá obsluhuje určitú oblasť miestnymi správami a miestnym obsahom.

Klíma pre lokálnu televíziu od roku 2013 je náročná, pokiaľ ide o to, aby služby mohli rozvíjať lokálnu reklamu. Viacerí prví držitelia licencií – vrátane STV v roku 2018 – predali svoje podiely v rámci sektorovej konsolidácie operácií a služieb s cieľom znížiť náklady.

Ofcom ( Rada pre mediálne služby) podporil tento proces tým, že odsúhlasil návrhy na zníženie počtu hodín miestnej produkcie, ktoré boli stanice povinné dodať, a zároveň zabezpečil, že všetky miestne televízne služby budú naďalej poskytovať základnú miestnu spravodajskú službu.

Spustenie lokálnej televízie bolo pôvodne podporené až 40 miliónmi libier z licenčných poplatkov BBC, ktoré pokrývali rozvoj lokálneho multiplexu digitálnej pozemnej televízie (DTT) a podporu spravodajského obsahu.

Systém poskytovania miestnych televíznych správ, ktorý prevádzkuje BBC, sa skončil v roku 2020 a miestna televízia v súčasnosti nedostáva žiadnu verejnú dotáciu, ale naďalej ťaží z výrazne znížených nákladov na prenos DTT v dôsledku komerčných príjmov generovaných náhradnými tokmi videa DTT.

V septembri 2021 vláda oznámila zmeny v národnej legislatíve o udeľovaní licencií pre multiplexy DTT. Zmeny umožňujú Ofcomu predĺžiť licencie vydané BBC, iným verejnoprávnym vysielateľom a iným komerčným operátorom do roku 2034.

Na základe toho má vláda v úmysle vykonať zmeny v licenčnom režime lokálnej televízie, aby umožnila predĺženie licencie na lokálny televízny multiplex do roku 2034 a za rovnakých podmien, aké platia pre národné multiplexy DTT. Do konca roka 2022 plánujú konzultovať podrobné opatrenia na obnovenie licencie lokálneho televízneho multiplexu a podmienky predĺženia. Zároveň prekonzultujú možnosti obnovenia alebo prelicencovania jednotlivých služieb lokálnej televízie.

Uvedomujúc si, že niektoré podniky majú problémy s vytváraním stabilných tokov príjmov, udržiavaním konzistentného počtu divákov a udržateľným financovaním skutočne miestneho obsahu, vláda vyzvala na konzultáciu, aby sa zabezpečilo, že bude môcť aj naďalej slúžiť publiku a byť dlhodobo udržateľné.

Minister médií John Whittingdale povedal:

“ Miestne televízne stanice od Belfastu po Birmingham pomáhajú podporovať miestnu žurnalistiku, poháňajú kreatívnu ekonomiku a podporujú hrdosť v komunitách. Chceme, aby to pokračovalo, a preto sme stanovili plány pre Ofcom, aby skontroloval všetky služby, aby sme sa uistili, že majú dobrú pozíciu na to, aby mohli naďalej poskytovať miestnemu publiku dôveryhodný a výrazný obsah aj v nadchádzajúcich rokoch.“

Ofcom posúdi návrhy každej stanice na desaťročie dopredu, aby sa zabezpečilo, že si budú môcť zachovať svoju súčasnú službu a pokračovať vo vytváraní osobitného obsahu, ktorý spĺňa potreby miestnej oblasti.

Ak Ofcom schváli ich plány, služby budú môcť pokračovať vo vysielaní až do roku 2034 a zachovajú si niekoľko výhod – vrátane prominentnej pozície v elektronických televíznych sprievodcoch. Ak sa súčasní poskytovatelia rozhodnú neobnoviť svoju licenciu alebo ak sa Ofcom rozhodne neschváliť obnovenie, Ofcom prejde na proces opätovného udeľovania licencií.

Konzultácie a ciele

Vláda predstavila svoj navrhovaný prístup k procesu obnovy v konzultácii , ktorá vyzýva k vyjadreniu názorov na súčasné ciele. Tieto ciele zahŕňajú produkciu obsahu, ktorý poskytuje sociálne a ekonomické výhody pre komunitu, uspokojuje vkus a záujmy tých, ktorým slúžia, a zvyšuje množstvo programov realizovaných v danej oblasti.

Účastníci budú tiež vyzvaní, aby predložili odpovede na inovatívne návrhy týkajúce sa toho, ako by sa miestna televízia dala využiť na zlepšenie miestnej žurnalistiky a demokracie v celom Spojenom kráľovstve. 12-týždňová konzultácia sa skončí 30. augusta a je otvorená pre priemysel aj verejnosť. V závislosti od výsledku konzultácií plánuje vláda neskôr v tomto roku pokročiť s potrebnou sekundárnou legislatívou.

Financujte miestne spravodajstvo Spojeného kráľovstva, inak neprežijú, varujú poslanci vládu

Miestnym médiám, ktoré majú problémy, by sa malo pomôcť prežiť s vládnym financovaním, odporúčala správa výboru poslancov, ktorá varuje pred poškodením demokracie a spoločnosti v dôsledku poklesu kvality miestnych správ. Správa vyzýva BBC , aby prehodnotila plány svojich miestnych rozhlasových staníc na zdieľanie väčšieho množstva obsahu naprieč regiónmi ako súčasť svojej digitálnej stratégie, čo by podľa poslancov „rozriedilo zmysel pre lokálnosť“, ktorý odlišuje stanice spoločnosti od komerčných rivalov.

Medzi ďalšie odporúčania patrí uľahčenie miestnym vydavateľom správ dosiahnuť charitatívny status a vláde, aby podporila viac filantropického financovania miestnej žurnalistiky.

Správa o udržateľnosti miestnej žurnalistiky, ktorú zverejnil výbor Commons pre digitálnu, kultúru, médiá a šport, načrtáva, koľko miestnych vydavateľov sa snažilo prispôsobiť prechodu od tlače k ​​online svetu. V rokoch 2009 až 2019 bolo zatvorených viac ako 300 titulov miestnych novín.

Zdôrazňuje to, čo poslanci opísali ako „škodlivý vplyv na komunity“ v dôsledku poklesu prístupu k miestnym správam. To zahŕňalo pokles účasti na občianskom živote, menšiu kontrolu rozhodnutí samosprávy a zvýšenie miery polarizácie a dezinformácií.

„Zmiznutie miestnych poskytovateľov správ, ktorí sa vždy správali ako oči a uši svojich čitateľov a brali na zodpovednosť miestnych tvorcov rozhodnutí, naštrbilo dieru v srdci mnohých komunít,“ povedal Damian Green, úradujúci predseda výboru. „Je znepokojujúce, že sú to najchudobnejšie oblasti krajiny, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou vynechajú pokrytie, čím sa znásobia nevýhody, ktorým už čelia.“

Kľúčovým aspektom správy je podpora nezávislej správy pani Frances Cairncross o budúcnosti britských médií , ktorá v roku 2019 uviedla, že miestne spravodajstvo by mohlo zmiznúť, čo by mohlo predstavovať hrozbu pre „dlhodobú udržateľnosť demokracie“. “ pokiaľ by vláda neposkytla priamu finančnú podporu.

Poslanci ocenili spravodajskú službu miestnej demokracie financovanú BBC, ktorá podporuje sieť novinárov pokrývajúcich miestne správy, pričom dodali, že by sa dalo urobiť viac pre jej rozšírenie na rôzne platformy a žiadali, aby bola chránená počas nadchádzajúcich rokovaní o charte BBC.  Napriek prepadu príjmov miestnych vydavateľov správ poslanci zdôraznili, že so správnou podporou by sa sektor mohol oživiť a mať udržateľnú budúcnosť.

Vo Veľkej Británií sú miestne kanály financované z koncesionarskeho poplatku pre BBC. Licenčný poplatok sa platí za televízne, rozhlasové a online programy a služby. Financuje aj waleský televízny kanál S4C a miestne televízne kanály. Pre BBC má údajne hodnotu viac ako 3 miliardy libier.

https://www.theguardian.com/media/2023/jan/25/fund-uks-local-news-outlets-or-they-wont-survive-mps-warn-government