Meranie sledovanosti v lokálnej televízií

Meranie sledovanosti v lokálnej televízií

Meranie sledovanosti v lokálnej televízií 753 480 Maria Urlandová

Sledovanosť televízie sa meria prostredníctvom kvantitatívneho prieskumu, alebo peoplemetrov. V podstate sa meria trhový podiel, podľa ktorého potom televízie určujú cenu za reklamu.

Peoplemeter  je zariadenie, ktoré meria koľko divákov pozerá televízor v domácnosti – v akom čase a aký program. Sú rozmiestnené v domácnostiach, ktoré sú vybrané tak, aby štatisticky zodpovedali zloženiu obyvateľstva. Na Slovensku sa peoplemetre používajú na vzorke 1200 domácností. Meranie v súčasnosti vykonáva spoločnosť Kantar – TNS Slovakia, zadávateľom je PMT s.r.o.

Je chybné domnievať sa, že dostanete dáta – presný počet ľudí, ktorí videli reklamu, kto zareagoval, komu sa páčila atď. Televízie nemajú technológie na špehovanie ľudí ako pri online reklame.

Peoplemetre nemajú význam pre miestne televízie

Vzhľadom k nízkemu počtu prístrojov v domácnostiach a skladbe obyvateľstva je také meranie neúčinné pre regionálnu televíziu.
Napríklad, v Bratislave 12 prístrojov a ak všetci pozerajú TV Bratislava, znamená to 100% tnú sledovanosť?  V mnohých obciach, či niektorých mestských častiach v Bratislave, nie ani jeden peoplemeter – čiže sledovanosť nulová?

Regionálne stanice sa do systému nevedia dostať – ani ako člen, ani kúpiť dáta. TV Bratislava sa o to pokúsila, ale kladnej odpovede sa nedočkala, vraj o tom majú rozhodnúť členovia PMT, s.r.o., ktorej majitelia sú národné komerčné stanice: Markíza, JOJ, RTVS a TA3. Jednoducho nemajú dôvod priznať lokálnym staniciam akékoľvek percento.

TNS sledovanosť miestnych staníc vie – ale nepovie

K dnešnému dňu 1.3.2018 majú merané stanice spolu podiel 63,9 % z trhu. Trhom sú 4 milióny obyvateľov, ktorí sledujú televíziu. Merané stanice teda sleduje 2 556 000 obyvateľov SR. Zvyšný podiel na trhu sú  „ostatné stanice“ –  36,1% , cca 1 400 000 divákov.

Podiel 36,1 % tvoria miestne a zahraničné stanice.
Koľko z toho sú miestne a koľko tvoria zahraničné kanály, môžeme iba predpokladať. Napríklad TV Bratislava je prvá najsledovanejšia stanica po národných kanáloch v Bratislave a pred zahraničnými. Nie je teda možné tvrdiť, že „lokálne vysielanie nikto nepozerá“ – to je rovnaký mýtus ako „televízia je mŕtva“.

Klasický kvantitatívny prieskum sledovanosti

Kvantitatívne prieskumy sú také drahé, že môžu presiahnuť aj  celoročné príjmy z reklamy, preto ich regionálne televízie používajú zriedka, ak vôbec. TV Bratislava si dala spracovať prieskumu niekoľkokrát. Číslo je potešujúce – sleduje ju 20% z obyvateľov Bratislavy, relevantného územia, pre ktoré vysiela.