Trnavský kraj

TV SEN

Šírenie signálu: DVB-T, káblové rozvody, satelit
Program pre: Senica, Skalica, Myjava, Brezová pod Bradlom, Stará Turá ( 138 103 obyvateľov)
Prevádzkovateľ: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.,
Kontaktná osoba: Ing. Ivan Príkopa
Číslo autorizácie vysielania: AT/106, 107,108,109,110
web: www.sen.sk

MTT Trnava (vo vlastníctve mesta)

Šírenie signálu: DVB-T, UPC, Swan, Orange, Magio TV
Program pre: mesto Trnava ( 65 515 obyvateľov) a okolie
Prevádzkovateľ: Mestská televízia Trnava s.r.o.
Kontaktná osoba: PHDr. Dalia Šaškovičová
web: www.mtt.sk

Hlohovská televízia (vo vlastníctve mesta)

Šírenie signálu: DVB-T, UPC
Programový dosah: Hlohovec ( cca 44 731 obyvateľov)
Prevádzkovateľ: Hlohovská televízia, s.r.o.
Kontaktná osoba: Ing. Peter Chmela
web: www.https://hctv.sk/

DSTV (vo vlastníctve mesta)

Šírenie signálu: UPC
Programový dosah: Dunajská Streda, Šamorín ( 36 013 obyvateľov)
Prevádzkovateľ: Perfects, a.s.
Číslo autorizácie vysielania: AT/31
Jazyk vysielania: slovenský jazyk 50 %, maďarský 50 %
web: dunajskostredsky.sk

Skalická mestská televízia – SMT

Prevádzkovateľ: ptatelier s.r.o.
Bernolákova 832/39, 909 01 Skalica
Číslo autorizácie vysielania: AT/95

TV Vita

13. infopark, s. r. o.
Juraja Fándlyho 4, 917 01 Trnava
Číslo autorizácie vysielania: AT/39

Ostatné

TV KREA / bez autorizácia pre lokálne vysielanie
Program pre: Galanta, Šaľa, Sládkovičovo, cca 45 000 obyvateľov
Prevádzkovateľ: RTV KREA s. r. o.
web:https://www.rtvkrea.sk

Česko-Slovenská regionálna televízia
Quartex group, spol. s r. o.
Školská č. 6, 908 51 Holíč
www.csrtv.sk

TV VEGA / bez autorizácie lokálne vysielanie
Číslo autorizácie vysielania: AT/55

NTV Nesvady
VPS Nesvady s.r.o.
Studená 2007/1, 946 51 Nesvady
Číslo autorizácie vysielania: AT/36

 STUDIO PLUS TV / poskytovateľ internetu
TS, s.r.o., Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder
Názov programovej služby:
Číslo autorizácie vysielania: AT/35