Z histórie regionálneho TV vysielania na Slovensku

Z histórie regionálneho TV vysielania na Slovensku

Z histórie regionálneho TV vysielania na Slovensku 1000 563 Maria Urlandová

História regionálneho a lokálneho vysielania ( v ďalšom v skratke LRBTV) na Slovensku sa datuje od roku 1995. Začali vznikať súčasne so vznikom duálneho televízneho vysielania na národnej úrovni. Medzi prvými lokálnymi stanicami boli súkromné TV Naša v Košiciach Marcela Děkanovského, TV SEN v Senici a TV Prievidza. Od začiatku boli prevádzkované s finančnou podporou samosprávy.

1996

Ako huby po daždi vznikli televízie aj v ďalších mestách. Rada pre vysielanie a retransmisiu prideľovala licencie aj mestám a mestským častiam. Medzi inými licenciu mala aj MČ Petržalka s názvom Miestne vysielanie Petržalka. Petržalka zverila prevádzku vysielania a produkciu programov profesionálnemu štúdiu Viva Studio, ktoré disponovalo technologickým zázemím vo formáte Betacam. (Viva Studio bolo v tom čase výhradným dodávateľom služieb pre VTV a TV Markíza).

V tom čase nastal právny problém, ktorý spočíval v tom, že licencie samosprávnych úradov nie sú oprávnené, pretože licenciu môže vlastniť iba obchodná spoločnosť a tou obec nie je. Samosprávy problém obišli tak, že pozakladali obchodné spoločnosti so 100% účasťou mesta, obce.

Na scéne sa objavila skupina zakladateľov lokálnej televízie, ktorí mali „know-hou na zakladanie miestnych televízií“. Zakladali ich na objednávku od starostov vo veľkom štýle, len v Bratislave niekoľko. Predmetom zmluvy bolo odovzdanie know-hou, zaškolenie pracovníkov do televíznej výroby (hoci sami v televízií predtým nepracovali) a uvedenie TV pracoviska do prevádzky.

Takým istým spôsobom vznikla aj TV Karlova Ves, TV Devínska Nová Ves, Dúbravská TV, TV Nové Mesto a TV Rača.
Zakladatelia z Prievidze boli aj pri založení TV Ružinov, ktorá bola oproti ostatným obecným kanálom na lepšej úrovni – aj vďaka veľmi štedrým dotáciam zo samosprávy a profesionálnemu vedeniu Ľuba Beláka.

Bez ohľadu na profesionálnu úroveň tvorcov z Viva Studio sa v  Petržalke rozhodli pre finančne náročnejšie riešenie – mať vlastnú obecnú televíziu. Novovzniknutá Petržalská televízia o 2 roky skončila. Ani druhý pokus nevyšiel a obidve spoločnosti na televíziu v Petržalke sú v likvidácií.

2007

V hlavnom meste vznikla celomestská metropolitná TV Bratislava až v roku 2007. Spoločnosť je 100% dcérskou spoločnosťou, spoločnosti Viva Studio, s.r.o. ( Viva Studio vzniklo v roku 1993 a patrí medzi produkčné spoločnosti s najdlhšou tradíciou, ako jedno z prvých súkromných televíznych štúdií, patrí medzi najvýznamnejšie spoločnosti svojho druhu na Slovensku.)
TV Bratislava začínala s ročným rozpočtom 320 000 Eur- objednávkou na výrobu programov od HM SR. O niekoľko rokov neskôr sa poslaneckým návrhom sa znížil rozpočet na na 270 000 Eur. (Dnes je to 146 000 Eur – ročný rozpočet.)

Úspešné televízie postupne zanikajú v celej krajine – podľa vôle primátorov a starostov

TV NAŠA
Košická TV Naša manželov Děkanovských bola mimoriadne úspešná, ale po  voľbách ich prestal primátor mesta Košice podporovať. Marcel Děkanovský hľadal riešenie zo zložitej situácie,  tak založil TV Global.
Projekt nevyšiel podľa očakávaní (sieť regionálnych televízie spojených do jednej celoplošnej TV), tak projekt ho predal. Predaná spoločnosť MacTV sa stala základom pre dnešnú TV Joj.
Regionálna TV Naša pokračovala daľších vyše 10 rokov v úspornom režime a nakoniec  skončila. Košice dodnes nemajú náhradu za TV Naša.

TV TRENČÍN
Horší osud postihol TV Trenčín bývalého redaktora STV Ing. Petra Hlucháňa. TV vysielala úspešne v rokoch 2001 – 2010 s podporou mesta Trenčín. Keď vo voľbách vyhral Richard Rybníček, rozhodol sa neplatiť. (Pán Rybníček je spolumajiteľ komerčnej internetovej TV Meetoo). Do dnešného dňa sa Peter Hlucháň súdi s mestom Trenčín o cca 300 000 Eur bez príslušenstva. TV Trenčín ešte niekoľko rokov fungovala s podporou župy, dnes už iba v úspornom režime.

Podobný osud postihol aj TV KARPATY, TV ORAVIA a TV VÝCHOD. Bez finančnej podpory z verejných zdrojov to nezvládli.

TV BRATISLAVA

V roku 2016 sa primátor Nesrovnal rozhodol TV Bratislava znížiť rozpočet na polovicu (pri zachovaní pôvodného objemu programov). Takéto rozhodnutie mohlo byť likvidačné. Mesačný príspevok vyše 9 000 Eur nepostačoval ani na honoráre cca 20-tich pracovníkov televízie.
https://medialne.etrend.sk/televizia/nesrovnal-rozdelil-pr-budget-dal-aj-televizii-zmietanej-v-konflikte-zaujmov.html
Takto „ušetrené“ financie použil na nákup programov v obecnej TV Ružinov a verejnoprávnej TASR – TV Tablet. Napriek nesúhlasu poslancov, takýto stav pretrváva aj v roku 2018. Nedostatok financií núti TV Bratislava prehodnotiť svoje ďalšie pôsobenie.
Pravdepodobne posledným klincom do rakvy bolo rozhodnutie župana BSK Juraja Drobu, ktorý v médiach vyhlásil, že „nie je našou úlohou podporovať regionálne média“ a pomerne skromnú zmluvu na  6 ks reportáži mesačne zrušil.

 

Dnes  politici žijú v inej dimenzii – vo virtuálnej realite na Facebooku a mnohí majú pocit, že televíziu nepotrebujú, vraj „nemá výtlak“. Posudzujú ju podľa klikov na YT. Technológie umožnili každému nahrávať video , streamovať video. Začali nahrávať vlastné ideá, dufajúc, že to uvidia všetci. Ale na túto tému inokedy v ďalšom blogu.