Miestna TV

Z histórie regionálneho TV vysielania na Slovensku
Z histórie regionálneho TV vysielania na Slovensku 1000 563 Maria Urlandová

História regionálneho a lokálneho vysielania ( v ďalšom v skratke LRBTV) na Slovensku sa datuje od roku 1995. Začali vznikať…