Posts By :

Maria Urlandová

Videotvorba „MADE IN VALLO“
Videotvorba „MADE IN VALLO“ 1280 720 Maria Urlandová

Komunikačné oddelenia na úradoch a v inštitúciach v Bratislave sa postupne  menia na kreatívne centrá. Komunikační manažéri namiesto vecného informovania…

Nové rafinovanejšie komunikačné trendy v bratislavskej samospráve
Nové rafinovanejšie komunikačné trendy v bratislavskej samospráve 1280 720 Maria Urlandová

Komunikační manažéri novej generácie sú prevažne vo veku Kuciaka, ale odmietajú  úlohu médií ako „strážnych psov demokracie“. Tradičné médium je…

Zachráňme lokálnu televíziu!
Zachráňme lokálnu televíziu! 1920 1080 Maria Urlandová

K miestnym televíziám, ktoré nemajú zdroje financovania, nemôžeme pristupovať rovnako ako k veľkým televíziám, za ktorými stojí obrovský kapitál a…

Koľko stojí miestne TV vysielanie ?
Koľko stojí miestne TV vysielanie ? 1920 1080 Maria Urlandová

Celý sektor miestnej televízie dokáže fungovať na vysokej profesionálnej úrovni za 5 miliónov eur ročne. Táto suma predstavuje 1 euro…

Falošná nezávislosť TV komunálnych podnikov
Falošná nezávislosť TV komunálnych podnikov 1280 853 Maria Urlandová

Orgány štátu a samosprávy v našej krajine nemôžu získať oprávnenie pre televízne vysielanie, napriek tomu až tri štvrtiny lokálnych TV…

Ľudia si lokálnu televíziu želajú
Ľudia si lokálnu televíziu želajú 1280 848 Maria Urlandová

TV Bratislava si nechala vypracovať prieskum od agentúry Median.SK, z obavy o stratu finančného príspevku od hlavného mesta. Napriek tomu,…

Finančná dotácia podľa zákona 299/2020 Z.z.
Finančná dotácia podľa zákona 299/2020 Z.z. 1280 720 Maria Urlandová

Regionálne vysielanie nutne potrebuje infúziu. Stav je taký vážny, že hrozí úplný zánik lokálneho vysielania na Slovensku. Európske inštitúcie na…

Možnosti morálnej podpory
Možnosti morálnej podpory 1280 960 Maria Urlandová

Štát môže svojou autoritou morálne pomôcť miestnym televíziám tým, že si osvojí politiku podpory lokálneho vysielania, a vyzve aj ostatné…

Štátna podpora lokálnej televízie
Štátna podpora lokálnej televízie 1280 811 Maria Urlandová

Existencia nezávislého miestneho mediálneho ekosystému, ktorý slúži verejným záujmom miestnych komunít, je základným kameňom našich demokratických spoločností. Sú kľúčom k…

Bratislavská jednotná komunikačná politika
Bratislavská jednotná komunikačná politika 1280 720 Maria Urlandová

V Bratislave rozhodli, že obyvatelia budú mať iba také informácie, aké im naservírujú úradníci. Nemajú radi nezávislé média, tie sa…