Členstvo

Asociácia regionálnych televízií RegionTVnet.sk

Riadnym členom združenia sa môže stať právnická osoba pôsobiaca v oblasti poskytovania regionálneho televízneho vysielania, je držiteľom licencie pre televízne vysielanie, ktorá súhlasí so Stanovami združenia a rozhodne sa aktívne podporovať združenie pri napĺňaní predmetu jeho činnosti.

Čestným členom združenia sa môže stať fyzická osoba – odborník pôsobiaci v oblasti televízneho vysielania, vzdelávania alebo právneho poradenstva alebo právnická osoba pôsobiaca v inej oblasti, orgán štátnej resp. miestnej správy, občianske združenie, ktorá sa mimoriadnym spôsobom zaslúžila o rozvoj združenia. Vo Valnom zhromaždení má poradný hlas.

RIADNI ČLENOVIA

 1. TV BRATISLAVA, riaditeľka Ing. Mária Urlandová
 2. MTT, Trnava, riaditeľka PhDr. Dália Šaškovičová
 3. TV Východ, riaditeľ Martin Vaľko
 4. TV ORAVIA, riaditeľ Mgr. Richard Hrubjak
 5. TV HLOHOVEC, riaditeľ Ing. Peter Chmela
 6. TV Nitrička, riaditeľka Denisa Baranová
 7. TV RAJ, riaditeľ Marek Kubáň

ČESTNÍ ČLENOVIA

 1. PHDr. Eva Chudinová, PhD. – univerzitná pedagogička, bývalá novinárka a hovorkyňa
 2. Jozef Bohunický, PhD. – univerzitný pedagóg, novinár, moderátor
 3. Eva Děkanovská, riaditeľka Medzinárodného festivalu lokálnych televízií Zlatý Žobrák
 4. JUDr. Igor Chovan – advokát
 5. Ing. Peter Hlucháň, bývalý redaktor a mediálny analytik