Televízia je zásadná pre osobné rozhovory

Televízia je zásadná pre osobné rozhovory

Televízia je zásadná pre osobné rozhovory 1920 1080 Richard

Či sú to slová na ulici alebo hodnotenie na sociálnych sieťach – ústné podanie je čaro marketingu. O značkách sa ľudia chcú rozprávať. A nič nenúti ľudí hovoriť tak ako televízia.

Prieskum zistil, že televízia je médium o ktorej sa najviac hovorí. 53% ľudí uviedlo, že pravdepodobne budú hovoriť o televíznej reklame tvárou v tvár alebo telefonicky 26% si myslí, že o nej budú hovoriť online. Je to oveľa viac ako akékoľvek iné médium.

Televízna reklama vedie 51% všetkých marketingom generovaných konverzácií. Celkovo je 72% konverzácií o značke je motivované platenou inzerciou.

Televízia pôsobí na rozhovory niekoľko týždňov po počiatočnej aktivite: 85% aktivity je v priebehu prvého týždňa a 72% aktivity v druhom a treťom týždni. Je to omnoho viac ako majú iné komunikačné kanály.