Ako zmenil rok 2020 svet videa?

Ako zmenil rok 2020 svet videa?

Ako zmenil rok 2020 svet videa? 1920 1080 Maria Urlandová

Sledovanie televízie bolo stabilné, ale došlo k miernemu poklesu v sledovaní živého televízneho vysielania, pretože sme mali väčší výber a mohli sme svoje sledovanie rozšíriť na livestreaming a video na požiadanie aj od predplatiteľov prehrávačov ako Netflix a Amazon Prime Video.

Kľúčové body – pre rýchly prehľad:

 • V roku 2020 rástli všetky formy televízie – áno, aj živé tradičné vysielanie.
 • Televízna reklama televízneho vysielania tvorila 91% všetkej videoreklamy.
 • YouTube tvoril 5,6% videoreklamy.
 • Z ničoho nič, TikTok zabral 3,5% času na sledovanie videa (1,4% video reklamy).
 • Televízne vysielanie má naďalej najväčší podiel sledovania videa (vrátane skupiny 16 – 34 ročných).
 • TV je domovom vysokokvalitného obsahu.

V roku 2020 zaznamenali rast všetky formy televízie

Nie je prekvapením, že sa naša potreba zábavy zvýšila v roku 2020. Vysvetlenie je – lockdown. Túžba po úniku a rozptýlení pomohla každej forme televízie Broadcaster TV (live, on demand a playback) a medziročne vzrástla o 5%. To je ďalších 10 minút pozerania na osobu a deň. Priemerný človek sledoval 3 hodiny a 22 minút televízie denne.

Podobný príbeh bol vo forme SVOD (platená TV na požiadanie), kde priemerný čas strávený sledovaním narástol o 11 minút na osobu a deň – čo je medziročný nárast o 50%. Priemerný človek sledoval 35,5 minúty SVOD denne.

Sledovanie TV v rokoch 2010-2020

 • Live TV – lineárna TV sledovaná naživo, ako sa vysiela, čiže cez TV prijímač.
 • TV playback – TV prehrávanie: Lineárna TV zaznamenaná a sledovaná až po živom vysielaní. Môžu byť zaznamenané na videorekordéri alebo inej forme technológie časového posunu.
 • BVOD – televízia sledovaná online. Dá sa sledovať buď naživo (prostredníctvom živého vysielania) alebo na požiadanie a je k dispozícii na počítači, mobilnom zariadení alebo pripojenej televízii. Obsah BVOD je profesionálne vyrobený v kvalite vysielania a zahŕňa televízne programy a filmy, archivované relácie a exkluzívne a originálne diela BVOD
 • SVOD – platené VOD. Odberateľ VOD platformy pravidelne platí za odomknutie istého obsahu. Príkladom sú platformy ako Netflix, HBO GO, Amazon Prime, Apple TV+ alebo Disney+.

Celkový čas sledovania videa vzrástol o 40 minút denne

Keď sa pozrieme na všetky formy videa, zistíme, že celkový čas videa vzrástol v roku 2020 o značné množstvo: 40 minút na osobu a deň. Väčšina foriem videa (dokonca aj DVD) zaznamenala medziročný nárast. Výnimkou je iba kino, ktoré bez vlastnej viny zaznamenalo pokles sledovacieho času o 75%. Možno to bude dočasné a kino sa vráti späť, keď sa obnovia normálne pomery.

Nový účastník TikTok mal na prvý rok dosť výrazný vplyv a v roku 2020 predstavoval 3,5% všetkého videozáznamu. YouTube zvýšil svoj podiel z 12,5% v roku 2019 na 13%. A Facebook mierne poklesol z 1,2% na 0,9%.

Jedným z trendov, ktorý sa do roku 2020 nezmenil, je rozdiel medzi spotrebou videa ľudí od 16 do 34 rokov. Televízia (vysielateľ + SVOD) predstavuje 75% priemerného video dňa v porovnaní s 56% u 16 – 34 ročných. V tomto rámci sú klasickí TV vysielatelia aj naďalej najväčšou časťou sledovania videa, a to pre osoby vo veku 16–34 rokov, tak aj pre všetkých jednotlivcov.

YouTube dominuje online videopriestoru a predstavuje viac ako polovicu času 16 – 34 s stráveným online videom. TikTok však výrazne zasiahol a získal 9% podiel na celkovom videu vo veku 16 – 34 rokov a 20% času stráveného online videom.

Súhrnné sledovanie videa – 2020

 • Televízia – 63,7% (36,3%)
 • You Tube – 13 % (25,2%)
 • SVOD – 11,2 % (19,3%)
 • Tik Tok – 3,5 % (9,3%)
 • ostatné online video – 3% (4,6%)
 • Video pre dospelých – 2,8 % (2,6%)
 • DVD – 1,7 % (1,8%)
 • Facebook – 0,9 % (0,7%)
 • Kino – 0,1 % (0,1%).

Všimli ste si, že FB je v podstate na konci? Dokonca aj za pornom?

BVOD je životne dôležitý pre mladšie publikum

Televízia má v súčasnosti rôzne spôsoby sledovania a prístupu k nej. Čoraz dôležitejšiu úlohu hrá VOD vysielateľa ( archív televízie) pre mladšie publikum, ktoré v súčasnosti takto sleduje TV na 19%.

Akou formou sledujeme TV vysielanie

 • Live TV – lineárna TV sledovaná naživo, ako sa vysiela: 73% (54%).
 • Playback – TV prehrávanie: 19% (27%).
 • BVOD – televízia sledovaná online: 8% (19%).

Televízia je domovom vysokokvalitného obsahu

Ak sa pozrieme na čas strávený sledovaním video obsahu v televízií, objaví sa zaujímavý obrázok.

Vojdite do obývacej izby a nájdite nábytok, ktorý nie je otočený k televízoru. Ústredný bod našich obývacích izieb naďalej predstavuje väčšinu našej spotreby videa: 76% u všetkých jednotlivcov a 53% u osôb vo veku 16 – 34 rokov.

A to, čo na ňom sledujeme, ukazuje, že televízia je domovom vysoko kvalitného a profesionálne vyrobeného obsahu. Televízne spoločnosti a predplatné televízie dominujú, čo predstavuje 94,1% sledovania televízneho prijímača.

Zatiaľ čo video predstavuje oblasť rastu i pre YouTube a v súčasnosti predstavuje zhruba 25% všetkého jeho využitia, YouTube predstavuje menej ako 5% z celkového času televízneho prijímača.

Skladba sledovania videa v 2020

 • Televízia – vysielateľ: 82,5% (64,1%).
 • SVOD – platená TV: 11,6% (26,1%).
 • DVD – 2% (3%).
 • Youtube – 3,9% (6,7%).

Televízia predstavuje 91% všetkej videnej videoreklamy

V reklamnom svete je skutočne dôležité, kde sú naše reklamy viditeľné. Základnou úlohou každého média je pomôcť inzerentom dostať ich posolstvo v plnom rozsahu (ideálne so zvukom) k ľuďom.

Niektoré formy videa neobsahujú žiadnu reklamu, zjavným príkladom je BBC a prevažná väčšina SVOD. Ale pravdepodobne nechcete inzerovať v porne, však?

Tu je prehľad toho, kde sa videoreklama v roku 2020 skutočne sledovala.

Sledovanie video reklamy 2020

 • Televízia: 91,1% (77%)
 • Youtube: 5,6% (15,5%)
 • Online video: 2% (1,8%)
 • Tik Tok: 1,4% (5,2%)

Prečo je YouTube taký slabý?

YouTube je nepochybne veľkým hráčom vo svete sledovania videa, ale to sa neprenieslo do sledovania reklamy na YouTube.

Rozsah a šírka vysokokvalitného obsahu televízie znamená, že je schopná uspokojiť súčasne tisíce inzerentov.

YouTube nekladie reklamu do svojej vlastnej produkcie (ako televízia) a väčšinu pozerania na YouTube „sleduje veľmi dlhý chvost“. Mnoho reklám na YouTube je tiež možné preskočiť a niektorí používatelia si nainštalovali blokovače reklám na prezeranie obsahu YouTube.

A slovo k TikToku. Prerazil na video scénu za posledných 12 mesiacov a odhad predstavuje 1,4% sledovania videoreklamy, ale vzhľadom na metodiku možno aj nadhodnotené. Ako relatívne nová platforma, ktorej obsah je zväčša generovaný používateľmi, bude zaistenie bezpečnosti značky / vhodnosti značky prioritou pre každého.

TV reklama vysielateľa

Rozdelením času na inzerciu v televízii podľa typu vidíme, že zatiaľ čo živé televízne vysielanie je hlavným prostriedkom na sledovanie reklám, a to pri ich prehrávaní, pri ktorých sa reklamy v rámci zaznamenaného obsahu sledujú bežnou rýchlosťou (inzerenti platia iba za reklamy sledované na normálnu rýchlosť) a BVOD tvoria značnú časť času na prezeranie reklám – najmä u mladšieho publika.

Ako sledujeme reklamy u TV vysielateľov – podľa typu

 • Live TV: 89% (77%)
 • Playback: 7% (11%)
 • BVOD: 4% (12%)

Viac o téme je v origináli článku: