Články, blogy, diskusie

Novšie rafinovanejšie komunikačné trendy v samospráve 1280 720 Maria Urlandová

Novšie rafinovanejšie komunikačné trendy v samospráve

Mestá a obce už nemajú radi média, pretože tie musia byť zo zákona nezávislé, objektívne  a dbať na pluralitu názorov. Tak sa rozhodli a vynašli rafinovanejší spôsob informovania verejnosti –…

Falošná nezávislosť TV komunálnych podnikov 1280 853 Maria Urlandová

Falošná nezávislosť TV komunálnych podnikov

Orgány štátu a samosprávy v našej krajine nemôžu získať oprávnenie pre televízne vysielanie, napriek tomu až tri štvrtiny lokálnych TV staníc vlastní mesto alebo obec. Tento zvláštny fenomén je v…

Pravda o zániku nezávislého lokálneho vysielania na Slovensku 718 480 Maria Urlandová

Pravda o zániku nezávislého lokálneho vysielania na Slovensku

Príčinou tohto stavu nie je internet a nové médiá. Naopak, internet televízií pomohol, pomáha pri distribúcií obsahu a každá TV je dostupná aj v online forme. Televízia si stále zachováva…

Lokálne televízie na Slovensku – ako od macochy 1000 563 Maria Urlandová

Lokálne televízie na Slovensku – ako od macochy

Kým v zahraničí sa zaoberajú trvalou udržateľnosťou regionálneho vysielania na úrovni vlády, na Slovensku regionálni vysielatelia sú nevlastným dieťaťom – pracovitou Popoluškou slovenského audiovizuálneho priemyslu. Lokálne a regionálne vysielanie je…

Už v r. 2008 sa v EÚ vedelo o mizernom stave lokálneho vysielania 2560 1920 Maria Urlandová

Už v r. 2008 sa v EÚ vedelo o mizernom stave lokálneho vysielania

Televízia v Európe bol  monitorovací program, financovaný Európskou úniou. V rámci  záverečnej správy sa do materiálu dostal nižšie uvedený text, ktorý dokazuje, že takýto zúfalý stav tu už bol od…

Politická a finančná závislosť lokálnej televízie 1280 879 Maria Urlandová

Politická a finančná závislosť lokálnej televízie

Súkromní lokálni vysielatelia, ktorí sú špecifickým druhom poskytovania verejnej služby, majú však problém nielen financovaním, ale aj s politickou závislosťou a neslobodou. Súkromné lokálne média Z právneho hľadiska sú lokálne…

Divoké rozpočty TV komunálnych podnikov za rok 2023 2560 1709 Maria Urlandová

Divoké rozpočty TV komunálnych podnikov za rok 2023

Televízne komunálne podniky vo vlastníctve miest a obcí. Podľa zákona sú „súkromnými vysielateľmi“. Zároveň sa chovajú ako rozpočtové organizácie, pretože na svoju činnosť dostávajú každý rok príspevok z miestneho rozpočtu.…

Rada Európy odporúča členským štátom podporiť miestne média 1280 853 Maria Urlandová

Rada Európy odporúča členským štátom podporiť miestne média

Podpora miestnych médií je nie žiadna novinka. Na stránke Rady pre mediálne služby je uverejnené zaujímavé odporúčanie od Výboru ministrov R99 členským štátom o opatreniach pre podporu mediálneho pluralizmu. Opatrenia…

Financovanie lokálneho vysielania sa musí zmeniť 1280 743 Maria Urlandová

Financovanie lokálneho vysielania sa musí zmeniť

Pred rokom 1990 neexistovali súkromní televízni vysielatelia a výlučným prevádzkovateľom vysielania bol štát. Od roku 1991  je nezávisle od štátu verejnoprávna televízia a súkromné televízie. Štát alebo samospráva už nemôže…

Nezávislý fond miestnych správ v Kanade 1280 848 Maria Urlandová

Nezávislý fond miestnych správ v Kanade

Komunitná televízia v Kanade je forma média, ktorý prináša programy záujmu miestnej komunity a distribuované sú miestnou káblovou spoločnosťou. Financované sú z príjmov z káblového predplatného. Okrem toho vytvorili Independent…

V Poľsku pripravujú štátny fond pre súkromné ​​lokálne televízie 768 512 Maria Urlandová

V Poľsku pripravujú štátny fond pre súkromné ​​lokálne televízie

Zástupcovia súkromných lokálnych televízií pripravili legislatívny návrh na vytvorenie štátneho účelového fondu. Použil by sa na vyplatenie čiastočnej náhrady nákladov na zamestnávanie zamestnancov. Návrh predpokladov zákona o fonde lokálnych televízií…

Eurobarometer ukázal, ktorým médiám občania EÚ dôverujú najviac 1280 848 Maria Urlandová

Eurobarometer ukázal, ktorým médiám občania EÚ dôverujú najviac

Zvláštny prieskum Eurobarometra, ktorý bol zverejnený, sa podrobne zaoberá mediálnymi návykmi občanov, ich dôverou v rôzne mediálne zdroje, ako aj postojom k dezinformáciám. Televízia je hlavným zdrojom správ (75 %)…

Európskí poslanci posilnili pravidlá na ochranu novinárov a médií 1920 1080 Maria Urlandová

Európskí poslanci posilnili pravidlá na ochranu novinárov a médií

V reakcii na rastúce hrozby pre slobodu médií a životaschopnosť priemyslu poslanci prijali svoju pozíciu k návrhu zákona o posilnení transparentnosti a nezávislosti médií v EÚ. Európsky parlament vo svojej…

Podgorica: Nová štátna pomoc pre televízie 1000 563 Maria Urlandová

Podgorica: Nová štátna pomoc pre televízie

Komerčné stanice TV Vijesti, TV Prvá a TV Nova M dostanú novú štátnu pomoc, tentoraz vo výške 200 000 eur, a pokračujú tak v podpore, ktorú vláda a štátne orgány…

Nezávislé média v Maďarsku hľadajú spôsoby prežitia 1920 1080 Maria Urlandová

Nezávislé média v Maďarsku hľadajú spôsoby prežitia

V prostredí, v ktorom dominujú dobre financované provládne médiá, sa nezávislé spravodajské organizácie v Maďarsku dostali do neistoty. Avšak malý, ale odhodlaný sektor nezávislých spravodajských organizácií je priekopníkmi nových spôsobov,…

Správa o regionálnom a lokálnom vysielaní v Európe 1920 1271 Maria Urlandová

Správa o regionálnom a lokálnom vysielaní v Európe

Regionálne a miestne médiá v Európe sa môžu pre mnohých javiť ako posledná bašta plurality, vox populi a demokracie. Európske audiovizuálne observatórium, ktoré je súčasťou Rady Európy v Štrasburgu, práve…

Spustili projekt Miestne média pre demokraciu 1920 1080 Maria Urlandová

Spustili projekt Miestne média pre demokraciu

Samotná existencia týchto médií sa v rôznych častiach Európskej únie stala neistou. Odolnosť miestneho mediálneho ekosystému regiónu alebo komunity tiež slúži ako zmysluplný indikátor zraniteľnosti štátu voči mediálnemu zachytávaniu, čo…

Štátna podpora regionálnej televízie v Bádensku-Württembersku 4640 2088 Maria Urlandová

Štátna podpora regionálnej televízie v Bádensku-Württembersku

 Regionálna televízia v Bádensku-Württembersku je naďalej vysoko cenená divákmi. Refinancovanie je zároveň čoraz ťažšie. LFK podporuje 22 vysielateľov v oblasti technickej infraštruktúry a od roku 2020 aj tvorbu denného magazínu…

Saský mediálny úrad (SLM) dostal financie na rok 2024 pre miestnu žurnalistiku 1280 853 Maria Urlandová

Saský mediálny úrad (SLM) dostal financie na rok 2024 pre miestnu žurnalistiku

Mediálna rada Saského štátneho mediálneho úradu (SLM) prerokovala žiadosti o financovanie miestnej žurnalistiky na svojom zasadnutí 27. júna 2023 a po vypočutí zasadnutia SLM schválila žiadosti o financovanie na roky…

Zmena bavorského mediálneho zákona, financie pre miestne TV sú garantované 1280 720 Maria Urlandová

Zmena bavorského mediálneho zákona, financie pre miestne TV sú garantované

Dobrá správa pre regionálne televízne stanice v Bavorsku. Finančnú podporu týchto televíznych kanálov bude v nasledujúcich štyroch rokoch garantovať aj slobodný štát – prostredníctvom prechodu na bavorský mediálny zákon. Rozhodol…

Dánsko: Minister kultúry podporí len skutočnú lokálnu televíziu 4640 2088 Maria Urlandová

Dánsko: Minister kultúry podporí len skutočnú lokálnu televíziu

Regulácia regionálneho a lokálneho vysielania sa vzťahuje na možnosť využívať reklamu, podmienky súbežného vlastníctva, možnosť vytvárania sietí a povinnosť poskytovať regionálne a lokálne programy. Dánska lokálna televízia vznikla na základe…

V Holandsku priamo cez štátny rozpočet 4640 3472 Maria Urlandová

V Holandsku priamo cez štátny rozpočet

Miestni vysielatelia odteraz budú dostávať peniaze priamo od vlády a už nemusia byť závislí od svojej samosprávy. Miestni vysielatelia majú kľúčovú úlohu kriticky monitorovať samosprávu, ale sú „pod vysokým napätím“,…

Aj v chaotickom Taliansku štát podporuje 190 vybraných miestnych vysielateľov 1920 1080 Maria Urlandová

Aj v chaotickom Taliansku štát podporuje 190 vybraných miestnych vysielateľov

Talianska panoráma miestnych televíznych kanálov je veľmi rozsiahla a heterogénna. V súčasnosti existuje 596 oprávnení na lokálne vysielanie. Televízny kanál sa považuje za miestny, ak pokrýva menej ako 50 %…

Osobitná podpora počas korona krízy pre televíziu v krajinách EÚ 2560 1920 Maria Urlandová

Osobitná podpora počas korona krízy pre televíziu v krajinách EÚ

BAVORSKO Slobodný štát Bavorsko zvyšuje svoje financovanie miestnej televízie o ďalší milión eur ako špeciálne financovanie súvisiace s koronou. Miestni a regionálni televízni poskytovatelia v Bavorsku, ktorí môžu preukázať dopyt,…

Bavorsko: Prezident BLM Schneider rozumie miestnym vysielateľom 4640 2088 Maria Urlandová

Bavorsko: Prezident BLM Schneider rozumie miestnym vysielateľom

Chceme posilniť lokalitu „Najdôležitejším prínosom BLM je založenie a ďalší rozvoj lokálneho vysielania v Bavorsku,“ povedal Siegfried Schneider, prezident BLM v rozhovore pre médiá. „V Bavorsku máme v porovnaní s…

USA verejnoprávna miestna televízia 3394 2263 Maria Urlandová

USA verejnoprávna miestna televízia

O verejnoprávnych médiách Od 20. rokov 20. storočia ľudia v celých Spojených štátoch spustili služby verejného vysielania, aby presadzovali princípy rozmanitosti a excelentnosti programu, vnímavosti voči miestnym komunitám a služieb…

Podpora vo Francúzsku, okrem dotácií aj cez rôzne opatrenia štátu 1280 853 Maria Urlandová

Podpora vo Francúzsku, okrem dotácií aj cez rôzne opatrenia štátu

V roku 2011 po prvýkrát sa CSA a Generálne riaditeľstvo mediálneho a kultúrneho priemyslu spojili, aby spustili národnú verejnú konzultáciu o možných opatreniach v prospech lokálnych televízií. Cieľom bolo identifikovať…

Meranie sledovanosti v lokálnej televízií 753 480 Maria Urlandová

Meranie sledovanosti v lokálnej televízií

Sledovanosť televízie sa meria prostredníctvom kvantitatívneho prieskumu, alebo peoplemetrov. V podstate sa meria trhový podiel, podľa ktorého potom televízie určujú cenu za reklamu. Peoplemeter  je zariadenie, ktoré meria koľko divákov…

Španielska regionálna televízia je dotovaná, súkromná aj verejná 1920 1280 Maria Urlandová

Španielska regionálna televízia je dotovaná, súkromná aj verejná

Regionálne televízne stanice sa zrodili v Španielsku v roku 1983 v dôsledku nadobudnutia účinnosti zákona o treťom kanáli a dnes prakticky všetky regióny krajiny majú rozhlasový a televízny subjekt. Niektoré…

Bavorsko: financovanie miestnej televízie zo štátnych zdrojov 720 480 Maria Urlandová

Bavorsko: financovanie miestnej televízie zo štátnych zdrojov

Na financovanie miestnej televízie v súlade s článkom 23 BayMG sú na výrobu programov k dispozícii štátne prostriedky vo výške približne 4 milióny eur ročne. Okrem toho je tam okolo…

Švajčiarsky mediálny systém je vzorom pre demokratické krajiny 1280 854 Maria Urlandová

Švajčiarsky mediálny systém je vzorom pre demokratické krajiny

Vo Švajčiarsku sa koncesionársky poplatok pre vysielateľov štiepi tak, aby bol príjem pre miestne stanice medzi 4 – 6% z príjmu z poplatkov. Revízia zákona bola odhlasovaná v referende. Vo…

Veľká Británia tiež hľadala spôsob podpory miestnej televízie 2560 1709 Maria Urlandová

Veľká Británia tiež hľadala spôsob podpory miestnej televízie

Od roku 2013 bolo v Spojenom kráľovstve spustených celkovo 34 lokálnych televíznych služieb, z ktorých každá obsluhuje určitú oblasť miestnymi správami a miestnym obsahom. Klíma pre lokálnu televíziu od roku…

Slovensko kritizujú za 71% politickú kontrolu v miestnych médiách 768 432 Maria Urlandová

Slovensko kritizujú za 71% politickú kontrolu v miestnych médiách

Najväčšími nevýhodami je stále obmedzená politická nezávislosť. Najvyššie riziko je v miestnych médiách, ktoré sú financované a často aj  vlastnené miestnymi samosprávami a sú vystavené politickému tlaku. Podľa Monitoringu plurality…

Z histórie regionálneho TV vysielania na Slovensku 1000 563 Maria Urlandová

Z histórie regionálneho TV vysielania na Slovensku

História regionálneho a lokálneho vysielania ( v ďalšom v skratke LRBTV) na Slovensku sa datuje od roku 1995. Začali vznikať súčasne so vznikom duálneho televízneho vysielania na národnej úrovni. Medzi…

Verejná politika v oblasti miestnej televízie v zahraničí 5472 3080 Maria Urlandová

Verejná politika v oblasti miestnej televízie v zahraničí

Trvalou udržateľnosťou regionálneho vysielania sa zaoberajú na úrovni vlády, pretože nikde na svete sa regionálna TV neuživí iba z reklamy. V mnohých vyspelých krajinách v Európe sa už v roku 2011 začala…

Regionálne televízie chcú posilniť svoje postavenie a nezávislosť 768 511 Maria Urlandová

Regionálne televízie chcú posilniť svoje postavenie a nezávislosť

Regionálne televízie majú záujem posilniť svoje postavenie v rámci slovenského mediálneho prostredia. V záujme napĺňania tohto cieľa vznikol nový subjekt RegionTVnet.SK – Asociácia regionálnych televízií ako občianske združenie, ktoré združuje regionálne televízie…